Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები= Institute of Georgian History Proceedings : ჟურნალი: ტ. 6 / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; რედაქტორი: თედო დუნდუა, ალექსანდრე ბოშიშვილი; საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი კვიტ-550 900001389521 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-811/2012/ტ.6 900001258090 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-811/2012/№6 900001624670 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8294/2012/ტ.6 900001258089 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) პერიოდიკა რდ(III) 94(479.22) (051) შ-87 900001258091 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) პერიოდიკა რდ(III) 94(479.22) (051) შ-87 900001258092 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6998
  • ISSN: 1987-9970
  • ფიზიკური აღწერილობა: 454[2]გვ.: ილ., 1ფ. ფოტო.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მერიდიანი, 2012.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი მარიამ ლორთქიფანიძე - 90.
აღმოსავლურქართული შუა ბრინჯაოს ხანის (თრიალეთური) კულტურა და არიული receptio / თედო დუნდუა -- ეთნოგენეზის პროცესისა და ქართველთა ეთნოგენეზის შესახებ / როლანდ თოფჩიშვილი -- მალარია თუ A ჰეპატიტი - კოლხების შესახებ ჰიპოკრატეს ცნობების ინტერპრეტირებისათვის / ნათია ფიფია, მართა ქარდავა -- რომაული მუზარადი აღმოსავლეთ საქართველოდან / თემურ თოდუა -- არქიტექტურული და რელიეფური ფრაგმენტები სოფ. ლიპიდან / ნინო სილაგაძე -- იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის აღდგენის ისტორიიდან / ელდარ მამისთვალიშვილი -- ქართული წარწერების სახისმეტყველება (ჯავახეთის ეპიგრაფიკის მიხედვით) / ნესტან სულავა -- მეფე, კათალიკოსი, ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესი / მზია სურგულაძე -- ყივჩაღთა საკითხისათვის XII საუკუნის დასაწყისის ქართულ პოლიტიკაში / მამუკა წურწუმია -- XV-XVII საუკუნეების სამთავნელ ეპისკოპოსთა ქრონოლოგიური რიგი / მაია შაორშაძე -- ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ერთი მუსლიმური კატეხიზმოს [P-387] შესახებ / ხათუნა ბაინდურაშვილი -- ოდიშ-აფხაზეთის ტოპონიმიკა XVI-XVII საუკუნეებში / აკაკი ჩიქობავა -- სამცხის ერთი მონასტრის სწორი სახელწოდებისათვის / გურამ კუტალაძე -- XVIII საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისის ქართლ-კახეთის სამეფოს საგარეო პოლიტიკური ისტორიის საკითხები / აპოლონ თაბუაშვილი -- საქართველო და სხვა ქვეყნები რუსეთის იმპერატორთა ტიტულატურაში და მათი ჰერალდიკური სიმბოლიკა იმპერიის სახელმწიფო გერბში / ნიკო ჯავახიშვილი -- "კავკასიის დაპყრობა" - გამოყენებული მეთოდები და საშუალებები (თანამედროვეთა შეფასებები) / გიორგი ჟუჟუნაშვილი -- უკანასკნელი წერილები ათონის ქართველთა სავანიდან / ესმა მანია -- უახლესი დოკუმენტები და ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა (ილიას მკვლელობიდან გასული 105 წელი) / თენგიზ სიმაშვილი -- საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიური სამსახური / ჯაბა სამუშია -- ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის კვლევის მეთოდები / მერაბ კალანდაძე -- ქართული სახელმწიფო - ტრანზიციის პროცესის პრობლემები / გვანცა აბდალაძე -- მინდიეთის თემი (ზედა მაჭახელი, თურქეთის რესპუბლიკა) / როზეტა გუჯეჯიანი -- მთის რაჭიდან დანახული დვალეთი: დვალთა ვინაობისა და მეტყველების შესახებ / გიორგი ავთანდილაშვილი -- Совместная борьба царства Картли-Кахети и Карабахского ханства с войсками Ага-Магомед Хана в июне 1795 года / Аполлон Табуашвили -- Georgia within the European Integration as Seen in Coinage. Greeks in Colchis / Tedo Dundua -- დაგვიანებული გამოხმაურება ნაადრევი დისერტაციის შესახებ / დიმიტრი შველიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საქართველოს ისტორია.
პერიოდული გამოცემა.
შრომები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources