Catalog

Record Details

Catalog Searchიბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება / ტომი 25 ; რედაქტორი: ქ. ლომთათიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-242202 900000650302 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 811.35 + ი-31 900001782054 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 811.35 + ი-31 900001782055 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 811.35 ს-31 900000917357 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 811.35 ს-31 900000922255 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 0134-4943
  • ფიზიკური აღწერილობა: 297,[3] გვ. : ფოტოები და ცხრ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება , 1986.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
სარჩევი დროის სემანტიკური ველის შესახებ / ლ. აბულაძე -- ტოპონიმთა კლასიფიკაცია / ბ. ჯორბენაძე -- მარჯვენა ზედსართავის შედგენილობის საკითხი ქართველურსა და ადიღურ ენებში / გ. როგავა -- ზმნის ათმეტურ ფუძეთა მნიშვნელობისათვის ქართველურ ენებში / გ. მაჭავარიანი -- სუბიექტური პირველი პირის პრეფიქსისათვის ქართველურ ენებში / მ. სუხიშვილი -- დიმიტრი ყიფიანის "ახალი ქართული გრამმატიკა" (გამოქვეყნებიდან 100 წლისთავის გამო) / ლ. ლეჟავა -- ასიმილაციისათვის ქართული ენის თანხმოვანთა და ხმოვანთა შერეულ კომპლექსებში / თ. უთურგაიძე, ლ. ქანთარია -- მსმენელის მიმართ მოლაპარაკის დამოკიდებულების გამოხატვის ფონეტიკური საშუალებანი სალიტერატურო ქართულ მეტყველებაში / ნ. კიზირია -- –ად სუფიქსიან სახელთა ერთი ჯგუფის ისტორიისათვის ქართულში / კ. კაკიტაძე -- ზოგი ცვლილებისათვის ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაში / ლ. კვანტალიანი -- ქართული კ ე რ ა ვ ს ზმნის ეტიმოლოგიისათვის / ქ. ლომთათიძე -- ცახე, აღე, სტარი, სერი ‖ სერვა... სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის / ალ. ჭინჭარაული -- მინდ–ის ისტორიისათვის ქართულში / ნ. ჭოხონელიძე -- სპეციფიკური წარმოების ზოგიერთი ქართული გვარის ისტორიისათვის / გ. ბედოშვილი -- იმერული ლექსიკონის მასალები, III / ი. ქავთარაძე -- კავშირებითის ფორმათა წარმოებისათვის ზემოიმერულში / ლ. ნოზაძე -- ნიადაგებთან და მიწის საყანედ მომზადებასტან დაკავშირებული ლექსიკა გურულში / ზ. ტუღუში -- ძირტა ფონემის სტრუქტურისათვის მეგრულში / ი. ქობალავა -- სვანური ლოკალიზმის ზოგი საკითხი / ა. ონიანი -- ქართულიდან შესულ ლექსიკურ ერთეულთა ზოგი ცვლილებისათვის სვანურში / კ. გაგუა -- –ოლ, –ალლა, –ა სუფიქსები ნახურ ენებში / ლ. სანიკიძე -- ნატვრითი კილოს ფორმათა შესახებ ლაკურში / გ. ბურჭულაძე -- ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 1983 წელს ჩატარებული სამეცნიერო და სამეცნიერო–საორგანიზაციო საქმიანობის ანგარიში -- არნ. ჩიქობავა -- ივ. ქავთარაძე -- ვლ. ფანჩვიძე -- ე. ჯეირანაშვილი(ბიოგრაფიული ცნობები).
მოკლე შინაარსი, და სხვა წიგნში გამოქვეყნებულია სამეცნიერო სტატიები თანამედროვე ზოგადი ენატმეცნიერების, იბერიულ–კავკასიურ ენათა გრამატიკული სტრუქტურის სინქრონული და დიაქრონული შესწავლის შესახებ. შრომების ნაწილი ეძღვნება ამ ენათა ლექსიკისა და დიალექტოლოგიის საკითხებს. ყველა შრომას ერთვის რეზიუმე რუსულ ენაზე.
თემა: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ენათმეცნიერება > იბერიული ენათმეცნიერება > კავკასიური ენათმეცნიერება.

Additional Resources