Catalog

Record Details

Catalog Searchორიონი = Орион : აკაკი შანიძეს : აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია / რედაქტორები: ი. იმნაიშვილი, ა.ურუშაძე.

(ავტორობით). ურუშაძე, ა. , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-101971 900000595618 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-101973 900000595620 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-116709 900000611453 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი აფაქ-3667 900001307364 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი აფაქ-3861 900001307545 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 012 II-10351 900001248472 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 81+81(479.22) ს-57 900000916578 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 81+81(479.22) ს-57 900000916582 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 81+81(479.22) ს-57 900000916966 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 81+81(479.22) ს-57 900000922285 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 13987 შ. მესხიას კოლექცია 900000940731 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 447 გვ. : ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1967.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული, მიძღვნილი აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი; ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი აკაკი შანიძე / ი. იმნაიშვილი, შ. ძიძიგური -- მცირე მოგონება დიდ ქართველოლოგზე / გ. ახვლედიანი -- აკადემიკოსი აკაკი შანიძე / კ. გამსახურდია -- აკაკი შანიძე / ა. გაწერელია -- აკაკი შანიძე / კ. კეკელიძე -- აკაკი შანიძის გრამატიკული კონცეფციის ზოგიერთი საკითხი სტრუქტურული ლინგვისტიკის თვალსაზრისით / გ. მაჭავარიანი -- აკაკი შანიძის ფოლკლორისტული ძიებანი / ქს. სიხარულიძე -- აკაკი შანიძე და ქართული დიალექტოლოგია / შ. ძიძიგური -- ძველი ქართულის ლექსიკიდან. 9. "ქორიკოზი" და ქორეპისკოპოსი" / ილ. აბულაძე -- ბერთის ოთხთავის მინიატურებისა და მხატვრული მორთულობის დათარიღებისათვის / შ. ამირანაშვილი -- მოსახლეობის ერთეულების აღმნიშვნელი ტერმინები ძველ ქართულში / ა. აფაქიძე -- ქართული სტამბის ისტორიიდან (მცირე შენიშვნა ვირჯილ მოლინის წერილის გამო) / ა. ბარამიძე -- XVI-XVIII საუკუნეთა ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან (მშენებლები, მშენებლობის პირობები და ორგანიზაცია) / ვ. ბერიძე -- Анатолийские языки / Т.В. Гамкрелидзе -- "ვეფხისტყაოსნის" პროლოგში მოხსენებული "ქებანის" განმარტებისათვის / კ. გრიგოლია -- ხუნძურ ხმოვანთა განაწილებისათვის მახვილის მომდევნო პოზიციაში / ტ. გუდავა -- "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან. 4. მოცალეობა / კ. დანელია -- თამარის დროის "ერმიონთასა" / ვ. დონდუა -- რ სონანტი ზმნური ფუძეების ანლაუტში / ფ. ერთელიშვილი -- მჭადისა და მწვადის ეტიმოლოგიისათვის / ი. იმნაიშვილი -- ტოლად–შერწყმული სახელები ლექსიკური და გრამატიკული თვალსაზრისით / ლ. კვაჭაძე -- შერეული ხოლმეობითის მწკრივი ძველ ქართულში / ლ. კიკნაძე -- ფილოლოგიური დაკვირვებანი / დ. კობიძე -- ეფრემ მცირისა და იოანე პეტრიწის ურთიერთობისათვის / ი. ლოლაშვილი -- Историко-этимологические заметки / Д.С. Мгеладзе -- თეიმურაზ ბაგრატიონი როგორც რუსთველოლოგი / ი. მეგრელიძე -- "ზუგდიდი" თუ "ზუბდიდი" / შ. მესხია -- ძველი ქართული მწერლობის კერების ისტორიიდან / ლ. მენაბდე -- ერთი გასწორება / ა. ურუშაძე -- ჰინდრონიმთა ძირითადი სტრუქტურულ–სემანტიკური ჯგუფებისათვის / ა. ღლონტი -- პოლიბიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ / თ. ყაუხჩიშვილი -- ლათინურ–ქართული გრამატიკული პარალელები. 1. მიმღეობითი ზმნები / ს. ყაუხჩიშვილი -- დავით გურამიშვილი უკრაინაში / ს. ყუბანეიშვილი -- ნეზვის ეტიმოლოგიისათვის / მ. შანიძე -- გვიანი შუასაუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნების ერთი უცნობი ძეგლი / გ. ჩუბინაშვილი -- "ვეფხისტყაოსნის" "სევდისა მუფარახი" / გ. წერეთელი -- "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან / ა. ჭინჭარაული -- გრამატიკული კლასების რაოდენობის შესახებ წოვათუშურ ენაში / კ. ჭრელაშვილი -- ასპექტისა და მოქმედების სახის მიმართებისათვის ქართულში / ლ. ჭუმბურიძე -- შოთა რუსთველი და მისი პოემა იაკობ გოგებაშვილის ნააზრევში / ს. ხუციშვილი -- ოდური თუ უდიური? / ე. ჯეირანაშვილი -- ქართველოლოგიის სიამაყე / გ. ჯიბლაძე -- თურქულ–ლაზური ენობრივი ურთიერთობიდან. 2. თურქული სინტაქსური კალკები ლაზურში / ს. ჯიქია -- Из истории одной общекавказской лексической паралели / Г.А. Климов -- ივანე ჯავახიშვილის თანამოსაგრე / ს. ჯორბენაძე -- აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია -- ქართული მთავრული ასოები.
მოკლე შინაარსი, და სხვა კრებულში მოთავსებულია სამეცნიერო ნაშრომები და წერილები, რომლებიც ეძღვნება გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს აკაკი შანიძეს მისი დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით.
თემა: შანიძე, აკაკი.
ენათმეცნიერება.
ბიბლიოგრაფია.
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
001111777
003GUL
00520210108084528.0
008070101s geo d
035 . ‡a(LIBRARYS)111777
85640. ‡uhttps://ebooks.tsu.ge/#tab-2 ‡yელექტრონული ვერსია
035 . ‡a(CONS)111777
0800 . ‡a012 :
0800 . ‡а811.353.1 ‡х(479.22) ‡х(092)
092 . ‡aო-574.
24510. ‡aორიონი = ‡bОрион : აკაკი შანიძეს : აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია / ‡cრედაქტორები: ი. იმნაიშვილი, ა.ურუშაძე.
260 . ‡aთბილისი: ‡bთბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ‡c1967.
300 . ‡a447 გვ. : ‡bილ.
500 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული, მიძღვნილი აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი; ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
5050 . ‡tაკაკი შანიძე / ‡rი. იმნაიშვილი, შ. ძიძიგური -- ‡tმცირე მოგონება დიდ ქართველოლოგზე / ‡rგ. ახვლედიანი -- ‡tაკადემიკოსი აკაკი შანიძე / ‡rკ. გამსახურდია -- ‡tაკაკი შანიძე / ‡rა. გაწერელია -- ‡tაკაკი შანიძე / ‡rკ. კეკელიძე -- ‡tაკაკი შანიძის გრამატიკული კონცეფციის ზოგიერთი საკითხი სტრუქტურული ლინგვისტიკის თვალსაზრისით / ‡rგ. მაჭავარიანი -- ‡tაკაკი შანიძის ფოლკლორისტული ძიებანი / ‡rქს. სიხარულიძე -- ‡tაკაკი შანიძე და ქართული დიალექტოლოგია / ‡rშ. ძიძიგური -- ‡tძველი ქართულის ლექსიკიდან. 9. "ქორიკოზი" და ქორეპისკოპოსი" / ‡rილ. აბულაძე -- ‡tბერთის ოთხთავის მინიატურებისა და მხატვრული მორთულობის დათარიღებისათვის / ‡rშ. ამირანაშვილი -- ‡tმოსახლეობის ერთეულების აღმნიშვნელი ტერმინები ძველ ქართულში / ‡rა. აფაქიძე -- ‡tქართული სტამბის ისტორიიდან (მცირე შენიშვნა ვირჯილ მოლინის წერილის გამო) / ‡rა. ბარამიძე -- ‡tXVI-XVIII საუკუნეთა ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან (მშენებლები, მშენებლობის პირობები და ორგანიზაცია) / ‡rვ. ბერიძე -- ‡tАнатолийские языки / ‡rТ.В. Гамкрелидзе -- ‡t"ვეფხისტყაოსნის" პროლოგში მოხსენებული "ქებანის" განმარტებისათვის / ‡rკ. გრიგოლია -- ‡tხუნძურ ხმოვანთა განაწილებისათვის მახვილის მომდევნო პოზიციაში / ‡rტ. გუდავა -- ‡t"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან. 4. მოცალეობა / ‡rკ. დანელია -- ‡tთამარის დროის "ერმიონთასა" / ‡rვ. დონდუა -- ‡tრ სონანტი ზმნური ფუძეების ანლაუტში / ‡rფ. ერთელიშვილი -- ‡tმჭადისა და მწვადის ეტიმოლოგიისათვის / ‡rი. იმნაიშვილი -- ‡tტოლად–შერწყმული სახელები ლექსიკური და გრამატიკული თვალსაზრისით / ‡rლ. კვაჭაძე -- ‡tშერეული ხოლმეობითის მწკრივი ძველ ქართულში / ‡rლ. კიკნაძე -- ‡tფილოლოგიური დაკვირვებანი / ‡rდ. კობიძე -- ‡tეფრემ მცირისა და იოანე პეტრიწის ურთიერთობისათვის / ‡rი. ლოლაშვილი -- ‡tИсторико-этимологические заметки / ‡rД.С. Мгеладзе -- ‡tთეიმურაზ ბაგრატიონი როგორც რუსთველოლოგი / ‡rი. მეგრელიძე -- ‡t"ზუგდიდი" თუ "ზუბდიდი" / ‡rშ. მესხია -- ‡tძველი ქართული მწერლობის კერების ისტორიიდან / ‡rლ. მენაბდე -- ‡tერთი გასწორება / ‡rა. ურუშაძე -- ‡tჰინდრონიმთა ძირითადი სტრუქტურულ–სემანტიკური ჯგუფებისათვის / ‡rა. ღლონტი -- ‡tპოლიბიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ / ‡rთ. ყაუხჩიშვილი -- ‡tლათინურ–ქართული გრამატიკული პარალელები. 1. მიმღეობითი ზმნები / ‡rს. ყაუხჩიშვილი -- ‡tდავით გურამიშვილი უკრაინაში / ‡rს. ყუბანეიშვილი -- ‡tნეზვის ეტიმოლოგიისათვის / ‡rმ. შანიძე -- ‡tგვიანი შუასაუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნების ერთი უცნობი ძეგლი / ‡rგ. ჩუბინაშვილი -- ‡t"ვეფხისტყაოსნის" "სევდისა მუფარახი" / ‡rგ. წერეთელი -- ‡t"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან / ‡rა. ჭინჭარაული -- ‡tგრამატიკული კლასების რაოდენობის შესახებ წოვათუშურ ენაში / ‡rკ. ჭრელაშვილი -- ‡tასპექტისა და მოქმედების სახის მიმართებისათვის ქართულში / ‡rლ. ჭუმბურიძე -- ‡tშოთა რუსთველი და მისი პოემა იაკობ გოგებაშვილის ნააზრევში / ‡rს. ხუციშვილი -- ‡tოდური თუ უდიური? / ‡rე. ჯეირანაშვილი -- ‡tქართველოლოგიის სიამაყე / ‡rგ. ჯიბლაძე -- ‡tთურქულ–ლაზური ენობრივი ურთიერთობიდან. 2. თურქული სინტაქსური კალკები ლაზურში / ‡rს. ჯიქია -- ‡tИз истории одной общекавказской лексической паралели / ‡rГ.А. Климов -- ‡tივანე ჯავახიშვილის თანამოსაგრე / ‡rს. ჯორბენაძე -- ‡tაკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია -- ‡tქართული მთავრული ასოები.
5203 . ‡aკრებულში მოთავსებულია სამეცნიერო ნაშრომები და წერილები, რომლებიც ეძღვნება გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს აკაკი შანიძეს მისი დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით.
60014. ‡aშანიძე, აკაკი.
65014. ‡aენათმეცნიერება.
65024. ‡aბიბლიოგრაფია.
7001 . ‡аიმნაიშვილი, ი. , ‡еრედაქტორი.
7001 . ‡aურუშაძე, ა. , ‡eრედაქტორი.
901 . ‡a111777 ‡bAUTOGEN ‡c111777 ‡tbiblio ‡sSystem Local

Additional Resources