Catalog

Record Details

Catalog Searchეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან : ტომი XIV / კორნელი კეკელიძე ; რედაქტორი: ლ. მენაბდე.

კეკელიძე, კორნელი. (ავტორი). მენაბდე, ლ. , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 24 of 24 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 24 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-250787 900000755803 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250788 900000755801 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250789 900000755802 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250790 900000755805 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250791 900000755804 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250792 900000755810 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250793 900000755807 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250794 900000755808 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250795 900000755812 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-250796 900000755811 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 254,[2] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1986.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტომი შეადგინა და გამოსაცემად მოამზადა სოლომონ ყუბანეიშვილმა; ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი იოანე საბანისძე, მარტვილობა აბო თბილელისა -- ბასილ ზარზმელი, ცხოვრება სერაპიონ ზარზმელისა -- "ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი" -- ალეგორია დავით გურამიშვილის შემოქმედებაში -- ზოგი რამ სულხან–საბა ორბელიანის ცხოვრება–შემოქმედებიდან -- შოთა რუსთაველის პორტრეტისათვის -- Непревзойденный литературный образец -- მშობლიური ენისა და კულტურის დიდი მოამაგე -- "სინა–რაითის მამათა მოსრვის" ავტორის ვინაობისათვის -- შენიშვნები ევსევი ნიკოლაძის დისერტაციაზე -- ალ. ბარამიძე, "ამირანდარეჯანიანის" ორიგინალობის საკითხისთვის -- ი. ბერიტაშვილი, მოძღვრება ადამიანის ბუნების შესახებ საქართველოში -- შოთა რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი, თბ., 1953, პ. ინგოროყვას რედაქციით -- ალ. ბარამიძე, ბრძოლა რუსთაველის გარშენო XV-XVIII საუკუნეების ქართულ მწერლობაში -- "ვეფხისტყაოსნის" ერთი ადგილის შესწორებისათვის -- Шота Руставелиь Носящий тигровую шкуру. Перевод П. Петренко, под редакцией К. Чичинадзе -- ახალი ეტაპი რუსთველოლოგიაში -- "იოსებზილიხანიანის" (S № 1283) სიტყვები, რომელთაც საბა არ იცნობს -- ცოტა რამ სამღვდელმთავრო კონდაკის მე–12 და მე–13 ფორმების შესახებ -- "სპილენძისქალაქიანი" -- Краткие замечания -- "დიდი მეგობრობის ისტორიიდან" -- სჯულისკანონი (A № 76) -- Отзыв о научной деятельности поэта-академика Георгия Николаевича Леонидзе -- Отзыв о руствелологических работах проф. В.М. Беридзе -- განახლებული საქართველო -- დიდი ადამიანის ხსოვნას -- საახალწლო მილოცვა ჩვენი რესპუბლიკის ქალებს -- პოეტიკის ტერმინები -- დამატება -- როდის გაჩნდა წმ. გიორგის კულტი საქართველოში? -- ბრუნვის ნაწილაკი "და" -- ასოთა პროცენტული შეფარდება ქართულში -- კონსტრუქტული სიტყვები -- ქართლში ჩაწერილი სიტყვები -- Грузинский литургический словарь -- წარწერები -- "ეტიუდების" ტომთა შინაარსი -- "ეტიუდებში" დაბეჭდილი შრომების ანბანური საძიებელი -- საძიებლები.
მოკლე შინაარსი, და სხვა წინამდებარე XIV ტომი კ. კეკელიძის შრომათა დამამთავრებელი კრებულია, მასში ძირითადად მოთავსებულია ცალკეულ საკითხებზე დაწერილი სამეცნიერო ხასიათის შრომები. ტომს ერთვის "ეტიუდებში" დაბეჭდილი შრომების სია და მათი ანბანური საძიებელი.
თემა: ძველი ქართული ლიტერატურა. > ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია.

Additional Resources