Catalog

Record Details

Catalog Search

[ დახვეწეთ ჩემი პირველადი ძებნა ]

ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 5 დან 213

თხზულებანი თორმეტ ტომად = Сочинения в двенадцати томах : ტომი 2 : ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები / აკაკი შანიძე ; რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; ტომის რედაქტორი: კ. დანელია ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-202567 900000710956 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-202571 900000710949 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი სილ-221 900001827717 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 811.353. 1 შ-21 900001782439 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 811.353 ს-21 900000916759 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 542გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება, 1981.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი რედაქტორისაგან -- Отчёт о летней командировке 1913 г. в Душетский и Тианетский уезды Тифлисской геберний для изучения грузинских говоров -- ქართული კილოები მთაში -- Два чано-мегрелских суффикса в грузинском и армянском языках -- ვინაობის სუფიქსი არ ქართულ ენაში -- მცა ნაწილაკი ძველ ქართულში -- ნასახელარი ზმნები ქართულში -- Субъективный префикс второго лица и объективный третьего в грузинских глаголах -- სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პიროსა ქართულ ზმნებში -- თეზისები დისერტაციისა -- ნაშთები მესამე პირის ობიექტური პრეფიქსის ხმარებისა ხმოვნების წინ ქართულ ზმნებში -- უძველესი ქართული ტექსტების აღმოჩენის გამო -- ოცობითი თვლის გავლენა ათობითს წერაზე ქართულში - წელიწადის ეტიმოლოგიისათვის -- ბერძნული სიტყვა აკუზატივის ფორმით სვანურში -- უმლაუტი სვანურში -- ქართული ზმნის საქცევი -- პირის ნიშანი ბრუნვიან სიტყვასთან ქართველურ ენებში -- Категория ряда в глаголе -- Данные греческо-пехлевийской билингвы из Армази для истории термина ეზოჲსმოძღუარ–ი эзоймодзгуар-и в древнегрузинском -- ევ კილოს კვალი საქართველოს გეოგრაფიულ სახელებში -- ზმნათა გარდამავლობის საკითხისათვის ქართველურ ენებში -- მდე თანდებულის გენეზისისათვის -- წოდებითის ფორმის ადგილისათვის გრამატიკაში -- Изменение системы выражения глагольной категории вида в грузинском и его последствия -- აქტივი და პასივი ერთურთის მიმართ მრავალპირიანი ზმნის ჩვენებით -- ეტიმოლოგიური შენიშვნები. ჯაკონია ("კერპი") -- ჯ ბგერის წარმოშობის წყაროები ქართველურ ენებში -- გრამატიკული სუბიექტი ზოგიერთ გარდაუვალ ზმნასთან ქართულში -- ორობითი რიცხვის საკითხისათვის ხევსურულში -- შესავალი სიტყვა, წარმოთქმული დისერტაციის დაცვისას თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე 1920 წლის 9 მაისს -- შენიშვნები -- საძიებელი.
მოკლე შინაარსი, და სხვა ამ ტომში შევიდა ავტორის უმთავრესი ფილოლოგიურ–ლინგვისტური შრომები, რომლებშიც გარკვეულია ქართულის და ასევე სხვა ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის ბევრი საკვანძო საკითხი.
თემა: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქართული ენა.
ქართული ენის სტრუქტურა.
ქართული ენის ისტორია.
მოკლე შინაარსი ამ ტომში შევიდა ავტორის უმთავრესი ფილოლოგიურ–ლინგვისტური შრომები, რომლებშიც გარკვეულია ქართულის და ასევე სხვა ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის ბევრი საკვანძო საკითხი.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 5 დან 213

Additional Resources