Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე = Bulletin de l'universite de Tiflis: ტომი 5 / საბჭოს მდივანი: ი. ქუთათელაძე; ტფილისის უნივერსიტეტი.

ქუთათელაძე, ი., საბჭოს მდივანი. (ავტორობით). ტფილისის უნივერსიტეტი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1925/№ 5 900001057227 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1925/№ 5 900001057228 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1925/№ 5 900001057229 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1925/№ 5 900001057230 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1925/№ 5 900001057231 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1925/№ 5 900001057232 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1925/№ 5 900001057233 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II)-23869 ა. შანიძის კოლექცია 900001685651 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2130 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275917 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 322 გვ.
  • გამომცემლობა: ტფილისი : [გ.გ], 1925.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: დაიბეჭდა პროფესორთა საბჭოს განკარგულებით.
სარჩევი სუბმუკოზური ფიბროიდების ოპერატიული წამლობის შესახებ / მ. მგალობლიშვილი -- ჩონჩხის კუნთების შემოკლების უნარის გამოკვლევა / ი. ბერიტაშვილი, დ. იაშვილი -- ნაპოლეონის მემუარები და ანდერძი / გრ. ნათაძე -- რამოდენიმე ცვენებური ტყის ჯიშის ზრდა-განვითარება / ს. ქურდიანი -- ტუბერკულოზური სპონდილიტის ქირურგიული წამლობა Albees წესით / ი. ახმეტელი -- Notice sur la regle III des "Réglés pour la direction de l'esprit" de René Decartes / Sophie Tsérételi -- საშოს თანდაყოლილი უქონლობა და მისი ხელოვნურად შექმნა Amann-ის წესით / ი. თიკანაძე -- არქეოლოგიური მოგზაურობიდან კავთურის ხეობაში 1923 წელს / ლ. მელიქსეთ-ბეგი -- მენინგიალური მოვლენების შესახებ ინფექციურ ავადმყოფობათა მსვლელობის დროს / პ. ნანეიშვილი -- ნარკოტიკულ ნივთიერებათა გავლენა გულის ფუნქციურ მდგომარეობაზე / ი, ბერიტაშვილი, გ. ცქიმანაური -- განვითარების ანომალიები / ვლ. ცეცხლაძე, გ. ფავლენიშვილი, ა. მალაევი, ზ. მაისურაძე -- ჩაქვის ჩაის ანალიზი / ნინო ციციშვილი -- Die Schiomghwime-Lawra (mit Tafeln) / G. Tschubinaschwili -- შემთხვევა ბერძნული სიტყვის აკუზატიური ფორმით სესხებისა სვანურში / აკ. შანიძე -- შირიმი და მისი წამლობა / მ. კილოსანიძე -- დებულებათა სიმრავლის ძირითადი თვისებანი / ლ. გოკიელი -- რამდენიმე, ჯერ კიდევ გაურკვეველი ტერმინი ჩვენი საისტორიო მწერლობისა / კ. კეკელიძე -- ოსური ენის ისტორიისათვის / გ. ახვლედიანი -- ორი მინერალის ისტორიიდან / ალ. თვალჭრელიძე -- ტფილისის მიდამოების ჰიდროგრაფიისათვის / ალ. ჯანელიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ისტორია.
მედიცინა.
ენათმეცნიერება.
მინერალოგია.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources