Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე = Известия Тифлисского университета : ტ. 10 / ტფილისის უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1930/№ 10 900001057254 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1930/№ 10 900001057255 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1930/№ 10 900001057256 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1930/№ 10 900001057257 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1930/№ 10 900001057258 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1930/№ 10 900001057259 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-106/1930/№ 10 900001057284 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 11678 გ. ახვლედიანის კოლექცია 900000948174 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2134 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275921 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 357გვ.
  • გამომცემლობა: ტფილისი : ს.ს.მ.უ.ს. პოლიგრაფტრესტი , 1930.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება ალექსანდრე ცაგარელის ხსოვნას.
სარჩევი ა.შ. პროფ. ალ. ცაგარელი (ნეკროლოგი).
Kelsen-ის მოძღვრება სამართალსა და სახელმწიფოზე / ალ. ვაჩეიშვილი -- ზროხეულის სისხლის თვისებათა კვლევა განვითარების სხვადასხვა სტადიებში / დ. აღლაძე -- ადმინისტრატივი მეურნეობა და სამუნიციპალო მართველობა საფრანგეთში ძველი რეჟიმის დროს / ა. ნამორაძე -- ხერხემლიან ცხოველთა ქცევის შედარებითი შესწავლისათვის. მოხსენება I. ჩვენი პრობლემა და პირველი შედეგები / ი. ბერიტაშვილი -- ხერხემლიან ცხოველთა ქცევის შედარებითი შესწავლისათვის. მოხსენება II. კვების ინდივიდური რეფლექსის გამომუშავება შინაურ კურდღლებზე / ა. ბრეგვაძე -- ხერხემლიან ცხოველთა ქცევის შედარებითი შესწავლისათვის. მოხსენება III. დაცვის ინდივიდური რეფლექსების განვითარება და დიფერენციაცია ძაღლის ლეკვებზე / შ. თოფურია -- აქვს თუ არა მნიშვნელობა სიმპათიკურ ნერვულ სისტემას ე.წ. "სეჩენოვის შეკავების" წარმოშობაში? / ა. გოცირიძე -- მასალები შრომის პირობათა სანიტარულ-ჰიგიენური დახასიათებისათვის საქართველოს სამთამადნო მრეწველობაში / ა. ხმალაძე -- ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში. II. ბგერით მოვლენათა თანამიმდევრობა / ვ. თოფურია -- მუცლის ღრუს ორსულობის საკითხისათვის / ბ. ღოღობერიძე -- კანონიკური წყობილება ძველ საქართველოში / კ. კეკელიძე -- ორი ლექცია ტფილისის უნივერსიტეტში / პ. ლანჟევენი.
თემა: ისტორია.
ენათმეცნიერება.
მედიცინა.
ზოოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.
LDR 00620cas a2200205Ka 4500
001119625
003GUL
00520210324103018.0
008070101s geo d
080 . ‡a378.4 ‡x(062.552)
092 . ‡aპ-106 1930 ტ.10
110 . ‡aტფილისის უნივერსიტეტი.
24510. ‡aტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე = ‡bИзвестия Тифлисского университета : ‡nტ. 10 / ‡cტფილისის უნივერსიტეტი.
246 . ‡aИзвестия Тифлисского университета.
260 . ‡aტფილისი : ‡bს.ს.მ.უ.ს. პოლიგრაფტრესტი , ‡c1930.
300 . ‡a357გვ.
500 . ‡aეძღვნება ალექსანდრე ცაგარელის ხსოვნას.
5050 . ‡aა.შ. პროფ. ალ. ცაგარელი (ნეკროლოგი).
50500. ‡tKelsen-ის მოძღვრება სამართალსა და სახელმწიფოზე / ‡rალ. ვაჩეიშვილი -- ‡tზროხეულის სისხლის თვისებათა კვლევა განვითარების სხვადასხვა სტადიებში / ‡rდ. აღლაძე -- ‡tადმინისტრატივი მეურნეობა და სამუნიციპალო მართველობა საფრანგეთში ძველი რეჟიმის დროს / ‡rა. ნამორაძე -- ‡tხერხემლიან ცხოველთა ქცევის შედარებითი შესწავლისათვის. მოხსენება I. ჩვენი პრობლემა და პირველი შედეგები / ‡rი. ბერიტაშვილი -- ‡tხერხემლიან ცხოველთა ქცევის შედარებითი შესწავლისათვის. მოხსენება II. კვების ინდივიდური რეფლექსის გამომუშავება შინაურ კურდღლებზე / ‡rა. ბრეგვაძე -- ‡tხერხემლიან ცხოველთა ქცევის შედარებითი შესწავლისათვის. მოხსენება III. დაცვის ინდივიდური რეფლექსების განვითარება და დიფერენციაცია ძაღლის ლეკვებზე / ‡rშ. თოფურია -- ‡tაქვს თუ არა მნიშვნელობა სიმპათიკურ ნერვულ სისტემას ე.წ. "სეჩენოვის შეკავების" წარმოშობაში? / ‡rა. გოცირიძე -- ‡tმასალები შრომის პირობათა სანიტარულ-ჰიგიენური დახასიათებისათვის საქართველოს სამთამადნო მრეწველობაში / ‡rა. ხმალაძე -- ‡tფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში. II. ბგერით მოვლენათა თანამიმდევრობა / ‡rვ. თოფურია -- ‡tმუცლის ღრუს ორსულობის საკითხისათვის / ‡rბ. ღოღობერიძე -- ‡tკანონიკური წყობილება ძველ საქართველოში / ‡rკ. კეკელიძე -- ‡tორი ლექცია ტფილისის უნივერსიტეტში / ‡rპ. ლანჟევენი.
61024. ‡аთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
65014. ‡aისტორია.
65024. ‡aენათმეცნიერება.
65024. ‡aმედიცინა.
65024. ‡aზოოლოგია.
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა.
830 0. ‡aლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
830 0. ‡aგ. ახვლედიანის კოლექცია.
911 . ‡aმაია კახიანი
901 . ‡a119625 ‡bAUTOGEN ‡c119625 ‡tbiblio ‡sSystem Local
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources