Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 4

ჩვენი ენა ქართული : რედაქტორები: გუჩა კვარაცხელია , ვიოლა კალანდაძე ; რეცენზენტი: ელენე კოშორიძე.

შუქია აფრიდონიძე. (ავტორი). აფრიდონიძე , შუქია ავტორი. (ავტორობით). კვარაცხელია , გუჩა რედაქტორი. (ავტორობით). კალანდაძე , ვიოლა რედაქტორი. (ავტორობით). კოშორიძე , ელენე რეცენზენტი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 811.353.1-8(075) + 811.353.1'35. 900001252458 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 999285278X.
  • ფიზიკური აღწერილობა: 166გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა , 2002.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი წინასიტყვაობა –– ბრძანდებით და გახლავართ –– მადლობა მოუხადა თუ მადლობა გადაუხადა? –– მაგალითი (ციტატა, ციფრები...) მოაქვს თა მოჰყავს? –– ცნება და მცნება –– არქმა და აღთქმა –– კამპანია და კომპანია –– სწორად და სწორედ –– პირი და პიროვნება –– მორხოვნა და მოთხოვნილება –– პლაგიატი და პლაგიოატორი –– ორი წლის უკან თუ ორი წლის წინ(ათ)? –– გაყიდვაშია, ხმარებაშია, შეხებაშია, შეტევაშია? –– 2000 წელში თუ 2000 წელს? –– ახლახანს თუ ახლახან –– დასარულს და დასასრულ; ბოლო–ბოლო თუ ბოლოს და ბოლოს? –– ერთჯერ და ერთხელ; პირველჯერ თუ პირველად? –– ოთარი! თუ ოთარ! თემური! თუ თემურ! –– ვერდმა თუ ვერდიმ? გარიბალდს თუ გარიბალდის? –– მამაო არჩილი თუ მამა არჩილი მოვიდა ? მამაო ზურაბ(!) თუ მამა ზურაბ (!) –– ბარათაშვილი დავითი და ბარათაშვილი დავით –– დ. აღშენებელი და გ. ბრწყინვალე –– პროფესორი ბერიძის თუ პროფესორ ბერიძის ბინა? –– ბატონ ზურაბის თუ ბატონი ზურაბის წიგნი? –– იგივე კაცმა თუ იმავე კაცმა? ერთი და იგივე კაცმა თუ ერთმა და იმავე კაცმა? –– მათმა თქვეს (თქვან) თუ მათ თქვეს (თქვან)? –– დასავლეთ ევროპა თუ დასავლეთი ევროპა? –– ჯორჯიას შტატი თუ ჯორჯიის შტატი? სიდას, ხურჩას სკოლები თუ სიდის, ხურჩის სკოლები? –– სასომხეთი თი სომხეთი? მოლდოვა თუ მოლდავეთი? –– ალქსანდრეს ბაღი თუ ალქსანდროვის ბაღი? მიხეილის საავადმყოფო თუ მიხაილოვის საავადმყოფო? –– ბევრი წერილები თუ ბევრი წერილი? –– ორივე იდგნენ თუ ორივე იდგა? –– ისინი ზიან თუ სხედან? ბევრი აბია თუ ბევრი ასხია? –– შიშები, წნევები, შუქები, კენჭისყრები? –– ბოდიშით თუ ბოდიში? კარგით თუ კარგი? –– ყოველი ჩვენტაგანი (თქვენტაგანი) თუ ყოველი ჩვენგანი (თქვენგანი)? –– დინამიური თუ დინამიკური? ლირიული თუ ლირიკული? –– ეკონომიური და ეკონომიკური, მასიური, მასობრივი და მასური –– ელემენტალური თუ ელემენრარული? ორდინალური თუ ორდინარული? –– ვდგევარ თუ ვდგავარ? ვგევარ თუ ვგავარ? ვყევარ თუ ვყავარ? –– მღერიხარ თუ მღერი? ტყუიხარ თუ ტყუი? –– გასჩენიყო თუ გასჩენოდა? დაჰკარგვიყო თუ დაჰკარგოდა? –– კრება შესდგა თუ შედგა? ბაღი ჰყვავის თუ ყვავის? –– გავს, ყავს, თხოვს თუ ჰგავს, ჰყავს, სთხოვს? –– ანვითარებს თუ აცითარებს? ანსხვავებს თუ ასზვავებს? –– ავღნიშნავ თუ აღვნიშნავ? ავრწერ თუ აღვწერ? –– ვშეურაცხყოფ თუ შეურაცხვყოფ? ვუკუაგდებ თუ უკუვაგდებ? –– ავადვმყოფობ თუ ვავადმყოფობ? შუავმდგომლობ თუ ვშუამდგომლობ? –– ვაბავ თუ ვაბამ? ვარტყავ თუ ვარტყამ? –– წყვიტავს თუ წყვეტს? დრიკავს თუ დრეკს? –– უთქვია თუ უთქვამს? უნახია თუ უნმახავს? –– დავაწყე თუ დავაწყვე? შევიტყე თუ შევიტყვე? –– აგებიებს თუ აგებინებს? აჭრევიებს, აჭრეინებს თუ აჭრევინებს? –– აკერინებს თუ აკერვინებს? ანახებს თუ ანახვებს? –– ეხლა თუ ახლა? ესე თუ ასე? ესეთი თი ასეთი? –– აქით თუ აქეთ? იქეთ თუ იქით? –– რამოდენა თუ რამდენიმე? წარმოჩინდა თუ წარმოჩნდა? –– მომსახურეობა თუ მომსახურება? სამსახურეობრივი თუ სამხასურებრივი? –– მისსია თუ მისია? ანნა თუ ანა? –– ქლინთონი, ქლინტონი თუ კლინტონი? სერთიფიკატი თუ სერტიფიკატი? –– რელიქვია თუ რელიკვია? რექვიემი თუ რეკვიემი? –– თანხმოვანთა უმართებულო ხმარებისათვის საერთაშორისო სიტყვებში –– პლიაჟი თუ პლაჟი? პლიუსი თუ პლუსი? –– მეტრა–ნახვერი, მეტრო–ნახევარი თუ მერტ–ნახევარი? –– ხმოვანთა უმართებულო ხმარებისათვის საერტაშორისო სიტყვებში –– სამედიცინო ტერმინთა მართლწერის საკითხები –– სავარჯიშოების სწორი პასუხები –– ძირითადი ლიტერატურა.
თემა: ქართული ენის მართლწერის საკითხები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 4

Additional Resources