Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.145 : ჟურნალისტიკის თეორიისა და ისტორიის საკითხები: / მთავარი რედაქტორი: დ.მ. გამეზარდაშვილი ; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი .

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003313 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003314 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003315 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003316 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003317 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003318 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003319 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.145: 900001003320 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 429 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1971.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი არალეგალური ბოლშევიკური პრესა საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში / გრ. აფრიდონიძე -- გაზეთი "პრავდა" დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის პერიოდში / ი. მჭედლიშვილი -- ვ.ი. ლენინი პარტიულ-საბჭოთა პრესის ძირითადი ფუნქციებისა და ამოცანების შესახებ / ი. ნატროშვილი -- მარქსისტულ-ლენინური თეორიის პროპაგანდის განყოფილება გაზეთში / შ. გაგოშიძე -- სათაური გაზეთში / ნ. ტაბიძე -- მხატვრული ფოტოგრაფიის ადგილისათვის ფოტოჟურნალისტიკაში / ა. მამასახლისი -- ჟურნალ "კრებულის" პუბლიცისტიკა / დ. ჩიკვილაძე -- ჟურნალი "ივერია" და მეფის ცენზურა / ნ. ტაბიძე -- დრამისა და თეატრის თეორიის საკითხები გაზეთ "თეატრის" ფურცლებზე / თ. ქვარიანი -- ა.ი. გერცენის ერთი წერილის გამო / გ.ჯავახიშვილი -- მ. სალტიკოვ-შჩედრინი "ივერიის" ფურცლებზე / ქ. გიორგაძე -- Антон Фурцеладзе-сотрудник "Литературного листка" / Д.А. Канделаки -- О некоторых запрещенных статьях Н. Николадзе / Г.Д. Джавахишвили -- Некоторые моменты из творческой биографии Давида Эристави / Д.Г. Асатиани -- Русская центральная печать об истоках Грузинского советского театра / И.Л. Мухранели -- О первых французских журналах в Грузии / А.Б. Ватова -- ტელევიზია და მეტყველების კულტურა / მ. ებრალიძე -- ნანახი და განცდილი / ნ. ლეონიძე -- Вестник мира / Н.А. Махарадзе -- Журнальные заметки / Н.Е. Эбаноидзе -- ლუარსაბ ბოცვაძის წერილები ქართველ მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან / ი. ბოცვაძე -- ნ. ნიკოლაძის მიმოწერიდან / მ. კანდელაკი -- ალ. სარაჯიშვილის წერილები ქართველ პუბლიცისტებთან / ლ. ფრეაძე -- უსაფუძვლო კომენტარების გამო / ლ. ნანიტაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ჟურნალისტიკა .
ჟურნალისტიკის ისტორია .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources