Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ. B 6-7(151-152) : ჰუმანიტარული მეცნიერებანი / მთავარი რედაქტორი: შ. ძიძიგური; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 12 of 12 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 12 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003256 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003257 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003258 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003259 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003260 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003261 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003262 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003263 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003264 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1974/B 6-7 900001003265 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 246 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1974.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ვარლამ თოფურია / ანტონ კიზირია -- ვარლამ თოფურია როგორც მკვლევარი / არნოლდ ჩიქობავა -- ქართული ენის გრამატიკის საკითხები ვარლამ თოფურიას ნაშრომებში / შოთა ძიძიგური-- ვარლამ თოფურია როგორც ქართველურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის მკვლევარი / გიორგი როგავა -- ვარლამ თოფურია და ქართული დიალექტოლოგიის საკითხები / ივანე ქავთარაძე -- ვარლამ თოფურია და ქართული მართლწერის საკითხები / გიორგი შალამბერიზე -- ვარლამ თოფურია და ქართული ლექსიკოგრაფია-ლექსიკოლოგია / ბიძინა ფოჩხუა და სხვა -- ვარლამ თოფურია-სვანური ენის მკვლევარი / ნია აბესაძე -- ვარლამ თოფურია და სვანური ლექსიკონი / მაქსიმე ქალდანი -- ვარლამ თოფურია როგორც მთის იბერიულ კავკასიურ ენათა მკვლევარი / ილია ცერცვაძე -- ვარლამ თოფურია-პედაგოგი / მარიამ თალაკვაძე -- გავეცნოთ ჩვენი ფაკულტეტის წარსულს / ვარლამ თოფურია -- უღლების სისტემისათვის სვანურში / ზურაბ ჭუმბურიძე -- ლოკალურ მიმართებათა გრამატიკული გამოსახვისთვის სვანურში / იზა ჩანტლაძე -- სტრუქტურულ-ეტიმოლოგიური ძიებანი / ფარნაოზ ერთელიშვილი -- სიტყვაწარმოების საერთო საშუალებანი იოანე პეტრიწისა და ეფრემ მცირის ენაში / დამანა მელიქიშვილი -- სულხან-საბა ორბელიანის "სიბრძნე სიცრუისას"და "ევროპაში მოგზაურობის"ზოგიერთი სტილური ნიშანი / დავით გეწაძე -- ფინიტობის სუფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში / ქეთევან ლომთათიძე -- ინტერდიალექტურ ფორმათა განვითარების ზოგი პროცესის შესახებ / ვსევოლდ სენკევიჩი -- პირისა და რიცხვის გამოხატვა თურქულ ზმნაში / ნოდარ ჯანაშია -- მიცემითბრუნვიანი შესიტყვებანი რუსულში და მათი ექვივალენტები ქართულში / ირაკლი ცერცვაძე -- ბაგისმიერი სპირანტები საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებულ რუსული ენის კილოკავებში / ვალენტინა ჟიდკო -- ინგლისური სიტყვათმახვილის სწავლების მეთოდიკის ზოგიწერთი საკითხისათვის / ეთერ გელაშვილი -- სუბსტანტივის სიტყვაფორმები რიცხვითი კორელაციის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებულ რუსული ენის კილოებში / ანასტასია ხიდეშელი -- ნომინაციის ერთეულთა შორის დამიკიდებულების შესახებ / ვახტანგ ჭადია -- "ჟაინა" და "დეშარ"სიტყვების ეტიმოლოგიისათვის ჩანჩურ ენაში / ხალილ ოშაევი -- ეპისტოლური სტილის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ზოგიერთი ტენდენცია გერმანულ ენაში / ლალი ქეცბა -- აფხაზური სალიტერატურო ენის მელოდიკა / გია გუგუშვილი -- სოლომონ დოდაშვილი და ძველი ქართული მწერლობა / ლევან მენაბდე -- ძვრფასი ქვებისა და თვალთა პატიოსანთა სიმბოლიკა ხალხურ პოეზიასა და "ვეფხისტყაოსანში" ქსენია სიხარულიძე -- ილია ჭავჭავაძის მოთხრობათა სათაურები / ნოდარ ტაბიძე -- რუსული ლიტერატურა XX საუკუნის დამდეგს გერმანიაში / მიხეილ ვეგნერი -- ჯალამბარი ლაშარის ჯვარში / ვერა ბარდაველიძე -- ინტუიციის პრობლემის მარქსისტული გაგებისათვის / შოთა გაბილაია.
ეძღვნება საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ვარლამ თოფურიას ხსოვნას დაბადების 70 წლისთავზე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი.
ფილისიფია.
ენათმეცნიერება.
ეთნოგრაფია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources