Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 57 დან 1273

Հայոց պատմություն= История Армении / Երկրորդ հատոր= Լեո ; Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիա,Պատմության Ինստիտուտ = Лео; Академия наук Армянской СССР; Институт истории.

Լեո= Лео. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ I) რდ(I) - 24521 აკ. შანიძის კოლექცია 900001694900 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 762 էջ.= 762 ст.
  • გამომცემლობა: Երեվան:= Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն = 1947.
თემა: Պատմություն = История, > Հայաստան = > Армения.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 57 დან 1273

Additional Resources