Catalog

Record Details

Catalog Searchქართველური მემკვიდრეობა : ქუთაისური საუბრები. სიმპოზიუმის მასალები = Kutaisi Discussions. Proceedings of the symposium : № 2, 1998 / მთავარი რედაქტორი: ტ. ფუტკარაძე; ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-9293/1998/№2 900001920498 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ I) რდ (I) - 5952 მ.ლორთქიფანიძის კოლექცია 900001270916 Stacks ხელმისაწვდომია -
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 81 მ. ლორთქიფანიძის კოლექცია 900001592039 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 336 გვ.
  • გამომცემლობა: ქუთაისი: ქართული ენა, 1998.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.10-11, გვ.15, გვ.18, გვ.27-28, გვ.35, გვ.40, გვ.45, გვ.51-52, გვ.61, გვ.66, გვ.71, გვ.78-79, გვ.86, გვ.94, გვ.99, გვ.108, გვ.121-122, გვ.132-133, გვ.143, გვ.150, გვ.160, გვ.165-166, გვ.171, გვ.180, გვ.185, გვ.189-190, გვ.195-196, გვ.208-209, გვ.215, გვ.219, გვ.229-230, გვ.241-242, გვ.244, გვ.246, გვ.249, გვ.254, გვ.261-262, გვ.278-279, გვ.281-282, გვ.295-296, გვ.306, გვ.314-315, გვ.320, გვ.328, გვ.332.
სარჩევი მასალები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან / რ. აბაშია -- ყონაღობა კავკასიაში / ნ. აზიკური -- ისტორიული ტენდენციის გამოვლენისათვის დიალექტთა თვითგამიჯვნის პროცესში / ა. არაბული -- ეთნონიმიის სპეციფიკა და ეთნონიმთა კორექტული ხმარებისათვის / შ. აფრიდონიძე -- ალექსანდრე ბატონიშვილი და გენერალი პავლე ციციანოვი ქართულ და რუსულ ფოლკლორში / ჯ. ბარდაველიძე -- თურქული სატომო სახელები ქართულ დიალექტებსა და ფოლკლორში (ყახაზი, ალანი) / ნ. ბაღათურია -- ხატისა და ხატოვანების (Bild und Bildhaftigkeit) ზოგიერთი ლინგვისტურ-ეთნოლოგიური ასპექტისათვის (გერმანული და ქართული ფრაზეოლოგიური მასალის მიხედვით) / დ. ბახტაძე -- ტოპონიმ ხონის ეტიმოლოგიისათვის / ც. ბენდელიანი -- სამეტყველო კოდთა თვითგამიჯვნის ზოგი ასპექტისათვის / მ. ბერიძე -- "დ ი ა რ" / ნ. ბრეგაძე -- სოფელ ძველი აბაშის გვარსახელები (ეთნოისტორიული შესწავლის ცდა) / ი. გაბელაია -- "ქართლის ცხოვრების" ერთი ადგილის გაგებისათვის ("ალანთა ქუეყანა, რომელ არს აფხაზეთი") / თ. გვანცელაძე -- ქრომატულ ფერთა ლექსემები ქვემოსვანურში / ც. გოგებაშვილი -- ინდიგენური სახელებისათვის / ქ. გოდერძიშვილი -- სამეტყველო კოდების შერევისათვის მეგრელთა ქართულ სალიტერატურო ენაზე მეტყველებისას / ნ. გულუა, რ. შეროზია -- კავშირებითის ფორმათა რედუცირებისათვის მეგრულში დალოცვა-წყევლის ფორმულებში (მეგრული და ქართული მასალის შეპირისპირებითი ანალიზი) / ე. დადიანი -- О термине баск / Ю. Зыцарь -- Происхождение числительное "один" как общелингвистическая проблема / Ю. Зыцарь -- ბჭე სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის / ბ. თოფურია -- ქართველი ერის ეთნიკური ისტორიისათვის / რ. თოფჩიშვილი -- აქილევსი და კავკასია / ქ. თუითი -- ერთობის ფენომენი ქართველ მთიელთა ტრადიციულ ყოფაში / მ. კანდელაკი -- ენობრივი ტრადიცია და ნორმა ("სინას მთა" თუ "სინის მთა") / ი. კიკნაძე -- ფშავისხევის საზოგადოებრივ რელიგიური სტრუქტურა (პოლისი და საყმო) / ზ. კიკნაძე -- კიდევ ერთხელ ინფინიტივის საკითხისათვის ძველ ქართულში / მ. კობაიძე, კ. ვამლინგი -- მეშველი ზმნის ა-ს (←არის||არს) ნაშთის საკითხი ქართული ენის ზოგ აღმოსავლურ კილოში / ვ. კუზიბაბაშვილი -- ვაჟა-ფშაველას ენობრივი ფენომენი / ქ. ლომთათიძე -- მეფუტკრეობის ზოგი ტერმინის სემანტიკური მოდელისათვის (ქართველურ ენათა დიალექტების მონაცემთა ანალიზი) / ლ. ლომთაძე -- ნათესავი, ტომი, ერი ტერმინთა მნიშვნელობისა და ურთიერთმიმართებისათვის წმინდა წერილის ძველ ქართულ თარგმანებში / დ. მელიქიშვილი -- ჭაობ-ის ეტიმოლოგიისათვის / ო. მიქიშვილი -- "ნარევი" დიალექტის ჩამოყალიბებისათვის უცხოენოვან გარემოში / ო. მიქიშვილი -- სამკურნალო მცენარეთა სახელწოდებისათვის ქართველურ ენებში (ვირისტერფა) / ნ. ნაკანი -- მიმართულებით ბრუნვაში დასმული სახელი ადგილის გარემოებად კოლხურში / მ. ნაჭყებია -- არქაული ლექსიკის კვალი გურულში / ე. ნიკოლაიშვილი -- სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული მასალები პეტრე უმიკაშვილის კრებულში "ხალხური სიტყვიერება" (ტ.I) / ნ. ნიკოლაძე -- ამინდის გამოცნობის ხალხური ნიშნებისათვის სამეგრელოში (დიდ ჭყონში მოპოვებული მასალები) / ნ. ოკუჯავა -- საქართველო და ქართველური ენები / ა. ონიანი -- ოჯახის მფარველ ღვთაებათა ბუნებისათვის (სახლთანგელოზი) / თ. ოჩიაური -- ენის ენერგეისტული თეორიის თვალსაზრისისათვის (ენა და ერი ეთნიკურ-ფილოსოფიურად) / გ. რამიშვილი -- ქართული ეთნოსის კულტურული ატრიბუტის ერთი ასპექტისათვის - საკრალური დროშები / ჯ. რუხაძე -- სამი ძველქართული სიტყვის კონტექსტუალური მნიშვნელობისათვის / ზ. სარჯველაძე -- კიდევ ერთი კოეფიციენტი როლებრივი ურთიერთობის სოციოლინგვისტური მოდელისათვის / ლ. ფანცულაია -- სვანური ხალხური სამართლის ისტორიიდან (ლატალის თემის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით) / შ. ფარჯიანი -- ტოპონიმთა ხალხური მოტივაციისათვის (ხონის რაიონის მთიანი სოფლების მასალის ანალიზი) / მ. ფეიქრიშვილი -- ქართველურ ენებში ე.წ. "საფეხურებრივი" უმლაუტისა და რელატიური ქრონოლოგიის ზოგი საკითხისათვის / ტ. ფუტკარაძე -- ენისა და ერის ურთიერთმიმართების პრობლემისათვის / მ. ქურდიანი -- ეთნიკური ფორმებისა და მათი მონაცვლეობის შესახებ / გ. ყორანაშვილი -- სვანეთის მოსახლეობის ოკრიბაში მიგრაციის ისტორიიდან (გვარსახელთა ეთნოისტორიული მონაცემების მიხედვით) / დ. შავიანიძე -- ქართველური ეტიმოლოგიები XII. მეგრული ჭუახე||ჭვახე / ვ. შენგელია -- გასვანურებული ქართული ძირები / ი. ჩანტლაძე -- ზოგიერთი საწესჩვეულებო რიტუალის ანალიზი ბასკურ-ქართველური სავარაუდო ნათესაობის ჰიპოთეზების ფონზე (ეთნოგრაფიულ-ენობრივი მიმოხილვა) / გ. ჩანტლაძე -- ენის არსებობის ფორმათა კონტაქტირება ერთი ენობრივი სიტუაციის პირობებში / ი. ჩაჩანიძე -- გვაროვნულ-თემობრივი ორგანიზაცია და მისი ამსახველი ტერმინოლოგია თუშეთში / გ. ცოცანიძე -- აფხაზთა და ქართველთა (მეგრელთა) თანამედროვე ეთნიკური საზღვარი და სამურზაყანოს ტოპონიმიის ზოგი საკითხი / პ. ცხადაია -- სამეტყველო კოდების შერევისათვის დავით გურამიშვილის ენაში / ა. ჭინჭარაული -- ეთნონიმური გვარები ქართულში / ზ. ჭუმბურიძე -- ერთი საეკლესიო ტერმინისათვის (ტრაპეზი) / ლ. ხაჭაპურიძე -- სამკურნალო ხასიათის შელოცვები, მათი შესრულების ტრადიცია ოკრიბაში / რ. ხაჭაპურიძე -- მცენარეთა სახელდებისათვის ქართველურ ენებში ფოლკლორული და ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით / ნ. ხოჭოლავა -- К происхождению числительного "один" у басков и кфртвелов / Дж. Джинджихадзе, В. Зыцарь.
თემა: ენათმეცნიერება.
ეთნოლოგია.
ფოლკლორი > საქართველო.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources