Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 5 დან 24

საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე = Journal of Georgian Psychology : რეცენზირებული, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სარედაქციო საბჭო: ირაკლი იმედაძე და სხვ.; დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ I) რდ (I) - 5876 მ.ლორთქიფანიძის კოლექცია 900001270248 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) პერიოდიკა რდ(III) - 977 159.9 (479.22) (059) 900001464660 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6238
  • ფიზიკური აღწერილობა: 207 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: {გ.გ.} , 2010.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი განწყობის თეორიის ტრადიციული ექსპერიმენტული საფუძვლების განახლება/ ვახანია, ზურაბ-- 1952 წლის დისკუსია დ. უზნაძის განწყობის ფსიქოლოგიის გარშემო/ იმედაძე, ირაკლი-- მოთხოვნილების სუბიექტის პრობლემა განწყობის ფსიქოლოგიაში/ მაღრაძე, მერაბ-- ეკოსისტემის პარადოქსები მარგინალობის რისკის მქონე მოზარდების სკოლასთან დაკავშირებული შიშსა და შფოთვაში/ მაყაშვილი, ქ.; ცხვედაძე, ნ.-- რაოდენობრივ და ალბათურ მსჯელობაზე შეფასებითი ეტალონების ზემოქმედება / ჩარკვიანი, დ.; ძიძიგური, დ.-- ობიექტივაცია ქრონიკული დეპრესიის მკურნალობაში / ბალიაშვილი, მარინა-- ნებელობითი და ზნეობრივი ქცევის მიმართებისათვის/ ბარამიძე, ნ.-- მწვრთნელ-მასწავლებელთა წიგნიერების , კოგნიტური უნარის დონისა და კომუნიკაბელურობის განმსაზღვრელი ტესტთა ბატარეის შედგენა-შემოწმება/ კოტეტიშვილი, ი.-- ნორმალიზაცია და კონფორმიზმი/ მაღრაძე, გუგული-- მიზნის ფენომენი განწყობის ფსიქოლოგიაში/ ნადირაშვილი, დ.-- შემოქმედების ფსიქოლოგიური ბუნება განწყობის თეორიის თვალსაზრისით/ ნადირაშვილი, დ.-- სოციალური განწყობის თავისებურებანი/ ნადირაშვილი, შ.-- მასწავლებლის პროფესიული გამოფიტვა -გამომწვევი ფაქტორები, პიროვნული და სოციალური მახასიათებლები/ ჯაფარიძე, მ.-- განწყობის თეორიისა და ემპირიული მასალის გამოყენებითი ასპექტები/ ცხვედაძე, ნანა-- მედიაგანათლების ძირითადი თეორიები / ჭავჭავაძე, ნინო-- ნეოსოკრატული საუბარი როგორც ჯგუფური დისკუსიის მეთოდი / ბელქანია, ნოდარ-- ფსიქოთერაპიის და სოციალური ფსიქიატრიის ნეირობიოლოგიური ასპექტები/ კორინთელი, რეზო-- ემოციური ინტელექტი-უნარი, პიროვნული ნიშანი და კომპეტენცია/ მარწყვიშვილი, ხათუნა
თემა: ფსიქოლოგია.
საქართველო.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 5 დან 24

Additional Resources