Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ.167 / რედაქტორი: .ლ.ნათაძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003683 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003684 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003685 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003686 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003687 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003688 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003689 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003690 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003691 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.167 900001003692 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 174გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1969.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე.
სარჩევი მიკროჰიდროქიმური ანალიზის ზოგიერთი საკითხი / გ. სუპატაშვილი -- ხუთქლორიანი ნიობოუმის აზოტშემცველ ლიგანდებთან კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა / ნ.ფირცხალავა და სხვა. -- ზოგიერტი მიკროელემენტის გამოკვლევა ბორჯომისა და ახალციხის რაიონების მინერალურ წყლებში / კ.გამსახურდია და სხვა. -- მთავარი იონების საალბათო-სტატისტიკური განაწილების კანონზომიერებანი საქართველოს მდინარეების წყლებში / გ. სუპატაშვილი და სხვა -- ელექტროქიმიური მეთოდით ტუტე მეტალთა არსენატების მიღების საკითხისათვის / გ.ჯოხაძე და სხვა -- ჰეტეროგენული ფაქტორის გავლენა პროპილენისა და ქლორის ნარევის აალების ქვედა ზღვარზე / ვ. კოკოჩაშვილი და სხვა -- CoNaX სინთეზური ცეოლითის კატალიზური თვისებების შესახებ / ვაფია ელ საიდ ტიური -- ფეროცენშემცველი აცეტილენური v-გლიკოგელების აღდგჰენა კომპლექსით LiAIH4CI3 / ი.გვერდწითელი და სხვა -- 1-მეთოქსი-3-მეთილ-5 (ოქსიციკლოპენტილ)პენტინ-4-ოლ-3-ის ჰიდროსილილირების და ჰიდროგერმილირების რეაქციების შესწავლა / ა.გვერდწითელი და სხვა -- იონშემცვლელი პოლიმერების შემწეობით კონიაკის ბარდიდან სუფთა ღვინომჟავას გამოყოფის მეთოდი და პრინციპული ტექნოლოგიური სქემა / ა.ნოღაიდელი და სხვა -- მაკროფორებიანი იონიტების სინთეზი და ბიოლოგიურად სუფთა,აპიროგენილი წყლის მიღება მათი შემწეობით / ა.ნოღაიდელი და სხვა -- Si-H და Si-OH ბოლო ჯგუფების შემცველი სილიციუმორგანული ოლიგომერების კატალიზური დეჰიდროკონდენსაციის რეაქციები / ა. ნოღაიდელი და სხვა -- 2,9-დიმეთილ-დეკინ-5-დიოლ-4, 7-ის ზოგიერთი რთული ეთერის სინთეზი და მათი გარდაქმნები / შ.მიქაძე და სხვა- -- სილიციუმ და გერმანიუმორგანული დიენური და ალენური მეთოქსიფენოლების ჰიდრირება / ა.კახნიაშვილი და სხვა -- ო-კრეზოლის აკლილირება 1-ვინილციკლოპენტანოლ 1-ით / ა.კახნიაშვილი და სხვა -- მჟავურ იზომერიზაციაზე შაქრების კონფორმაციის გავლენის შესწავლის საკითხისათვის / ა. ნოღაიდელი და სხვა -- დიმეთილქსილოზის იზომერიზაცია დიმეთილ-ორთო-ქსილო-სახარინის მჟავად / რ. გახოკიძე და სხვა -- მცენარეების Eriobotrua japcnica L. და Photinia serruiata L.-ის პოლიფენოლები / თ.კიფარენკო და სხვა -- უჯრედის ფოსფოლიპიდების ურთიერთმოქმედების საკითხი კანცეროგენულ პოლიციკლურ ნახშირწყალბადებთან / დ. გამრეკელი და სხვა -- ოპტიმალური პირობები ჰილის რეაქციისათვის / მ. მგალობლიშვილი და სხვა -- ზრდის ენდოგენური ნივთიერებათა შემცველობის სოიის აღმონაცენებში მიკროელემენტებით თესლების დამუშავებისას / ქ. ცხაკაია და სხვა -- ზოგიერთი მიკროელემენტის გავლენა შეუცვლელ ამინომჟავათა შემცველობაზე სოიის მწვანე და მწიფე თესლში / ლ. ქვარიანი -- პლასტიდური პიგმენტების შემცველობის მერყეობა ლობიოში რენტგენის სხივებითა და მოლიბდენით თესლებზე ზემოქმედებისაგან / ც. წერეთელი -- კატის კნუტის მეხსიერების შესწავლა თავის ტვინის შულის წილების დაზიანების შემდეგ / ა. ბრეგაძე და სხვა -- ჭიაყელას კან-კუნთოვანი პარკის პლასტიკურ-ვისკოზური თვისებების შესახებ / მ.გოგავა -- აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებული ველური და კულტურული მარწყვისბ მავნე ენტომოფაუნის (ხეშეშფრთიანები) შესწავლისათვის / ვ. მუნჯიშვილი -- სვანეთის ფრინველთა ეკოლოგიურ-ზოოგეოგრაფიული მიმოხილვა / რ. ჟორდანია და სხვა -- კლდის ხვლიკების ზოგიერთი სახის მოპოვების ახალი პუნქტები საქართველში / მ.ბაქრაძე -- პლოიდობის დაგენისათვის მრავატაროიან სიმინდში / ქ. გოგინაშვილი -- საფუვრის პირობითად ლეტარული სპორულაციის დაბალი უნარის მქონე მუტანტებში მაღალი ტემპერატურისადმი მგრძნობელობის შესწავლისათვის / ა.შათირიშვილი -- ფრინველების შუა ტვინის სახურავის სტრატიფიკაციის საკითხის დაზუსტებისათვის / ლ. მაღალაშვილი -- თაგვის ოოციტების მომწიფების დაყოფის აქტივაციის ზოგიერთი თავისებურებანი / მ.დავითია და სხვა -- კუნთის თითისტარის ადაპტაციის დამოკიდებულება სტიმულის ძალასა და ტემპერატურაზე / ზ. მეტრეველი და სხვა.
თემა: ქიმია ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources