Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : გეოგრაფია, გეოლოგია : 175ტ. / მთავარი რედაქტორი: ნ. სხირტლაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003781 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003782 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003783 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003784 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003785 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003786 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003787 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003788 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003789 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.175 900001003790 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 128 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1977.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.9, გვ.13, გვ.24, გვ.31, გვ.36 გვ.45, გვ.52, გვ.61, გვ.66, გვ.75 გვ.83, გვ.89, გვ.95, გვ.102,გვ.106,გვ.118.
სარჩევი ჰორიზონტალური წრიული ცილინდრისა და სასრული სიგრძის ნახევარცილინდრის გრავიტაციული ანომალიების ინტერპრეტაციის შესახებ / გ. მანაგაძე და სხვა -- ხრამისა და ძირულის მასივების "ძველი"კონგლომერატების ასაკლის შესახებ / შ. ჯავახიშვილი -- კრისტალის წახნაგებს შორის მდებარე კუთხეების გაზომვა ციკლოგრაფიული მონოგეგმილების საშუალებით / ტ.თალაკვაძე -- საქართველოს მოლასური ფორმაციის სისტემიზაციის საკითხები / ვ. ალფაიძე -- Cyclaster danicus და Cyclaster gindrei-ის ზონის არსებობის შესახებ ურთის ანტიკლინალის (სამხრეთ სამეგრელო) დანიურ ნალექებში / გ. ღონღაძე -- ოდიშის დეპრესიის გვიანნეოგენური ნალექების სტრატიგრაფიისა და ფაცისების შესახებ (დასავლეთ საქართველო)/ ფ. შენგელაია -- საოფლო განსახლების სამერნეო ტიპები საქართველოს სსრ შავი ზღვისპირა ზონაში / ნ.ნაჭყებია -- ანსახლების ფართობის დადგენის ცდა განვითარებად ქვეყანაში(თურქეთის მაგალითზე) / რ. გაჩეჩილაძე -- სუბტროპიკული ზონის მომსახურების ტერიტოტიული ორგანიზაციის კვლევის საკითხისათვის (მახარაძის რაიონის მაგალითზე) / გ. ლაშხი -- სასოფლო-სამეურნეო მიწების გამოყენების კარტოგრაფირების ზოგიერთი საკითხი (წითელწყაროს რაიონის მაგალითზე) / ვ. ჭეიშვილი და სხვა -- კომპლექსური კარტოგრაფირება და მისი გამოყენება გეოგრაფიულ გამოკვლევებსა და სახალხო მეურნეობის გაძღოლის საქმეში / გ. ლიპარტელიანი -- ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე ნაკადური დინებების არსებობის ზოგიერთი აეროსინოპტიკური პირობები / მ. ზახაშვილი -- ფოთის ზღვისპირის საინჟინრო-ჰიდროლოგიური და ოკეანოლოგიური პარამეტრების განსაზღვრისთვის / / ზ. მესხია და სხვა -- სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოთა ეკონომიური ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები (აზერბაჯანის სსრ მაგალითზე) / ლ. მაკაროვა და სხვა -- -Sв განაწილების საზღვრების დადგენა მონტე-კარლოს შებრუნებული მეთოდით ჰიდროლოგიური გაანგარიშებისათვის / გ. გრიგოლია -- საართველოს სახვადასხვა კლიმატურ პირობებში გარე ჰაერის ტემპერეტურისა და შეფარდებითი სინოტივის შეფასება / მ. ბოკერია -- ატმოსფერული ნალექების მაღლივდროითი განაწილება საქართველოს მდინარეთა ხეობებში / ხ. ასათიანი და სხვა -- საქართველოს ტერიტორიაზე მეწყრული პროცესების შესწავლის საკითხისათვის და მათ კვლევის მომავალი პერსპექტივები / ე წერეთელი -- (ნეკროლოგი) / გიორგი ძოწენიძე..
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
გეოგრაფია.
გეოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources