Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 4500

სჯანი : ყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი = Sjani : Annual scientific journal of literary theory : № 6 : ჟურნალი / რედაქტორი: ირმა რატიანი; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2005/№6 900001701333 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 210გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2005.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა (მოამზადა გაგა ლომიძრმ).
ისტორია "მკითხველის ფენომენისა" და სახიმეტყველებითი პერიოდიზაცია / რევაზ სირაძე -- ინტერპრეტაციის თავისუფლებიდან თამაშის უფლებამდე / ბელა წიფურია -- ნარატოლოგია / მალხაზ ხარბედია -- მარქსისტული კრიტიკა დასავლეთში / გაგა ლომიძე -- "მე"-სკონცეფცია ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედებაში / თამარ ლომიძე -- კრიტიკის საზღვრები / თომას ელიოტი -- "იამბიკო"-"შაირი"-"მუხამბაზი",XVI-XVIII საუკუნეების ლიტერატურული ტრადიცია და რომანტიზმის პოეტიკა / ზაზა შათირიშვილი -- "ფრის" ენობრივი აღქმა ენის ლექსიკო-სემანტიკურ სისტემაში / ნათელა მოსიაშვილი -- გრიგოლ რობაქიძე ქართული სიმბოლიზმის კონტექსტში / თამარ პაიჭაძე -- ნიკოლოზ ბარათაშვილის მეტრიკა / აკაკი ხინთიბიძე -- ათმარცვლიანი საზომი (4/4/2) ქართულ პოეზიაში / თამარ ბარბაქაძე -- ქართველის მგზავრობა ცოდნისა და მოკეთის საძიებლად-უმოკლესი გზა შინისაკენ / გიორგი კანკავა -- სიცოცხლის უარყოფის პრობლემა თანამედროვე ქართულ ნოველაში / ქეთევან შოთაძე -- ნიკოლოზ ბარათაშვილის "მერანი" სემანტიკური სივრცე / მანანა კვაჭანტირაძე -- ლეონტი მროველის "მეფეთა ცხოვრების"ზოგიერთი ადგილის ინტრპრეტაციისათვის / თინათინ ბოლქვაძე -- მატყლი და სელი როგორც კულტურის სიმბოლოები / ზურაბ კიკნაძე -- საქართველოს სულიერ მოღვაწეთა გზა / ქეთევან გაფრინდაშვილი -- ანალოგიები / ნუგზარ მუზაშვილი -- კვალი ნათელი / იუზა ევგენიძე,ლადო მინაშვილი -- ვაჟა-ფშაველა / გრიგოლ კიკნაძე -- ქეთევან ბეზარაშვილის მონოგრაფია "რიტორიკისა და თარგმნის თეორია და პრაქტიკა გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ქართული თარგმნების მიხედვით,თბ. "მეცნიერება",2004. იზაბელა შვადერერი.
თემა: ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
LDR 00620cab a2200205Ka 4500
001140197
003GUL
00520160224123056.0
008070101s20122012geo geo d
022 . ‡a1512-2514
0800 . ‡a821.353.1.0: ‡x(051.2)
1102 . ‡aშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
24510. ‡aსჯანი : ‡bყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი = Sjani : Annual scientific journal of literary theory : ‡n№ 6 : ‡hჟურნალი / ‡cრედაქტორი: ირმა რატიანი; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
246 . ‡aSjani
260 . ‡aთბილისი ‡bლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ‡c2005.
300 . ‡a210გვ.
310 . ‡aყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი.
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
505 . ‡aბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა (მოამზადა გაგა ლომიძრმ).
50500. ‡tისტორია "მკითხველის ფენომენისა" და სახიმეტყველებითი პერიოდიზაცია / ‡rრევაზ სირაძე -- ‡tინტერპრეტაციის თავისუფლებიდან თამაშის უფლებამდე / ‡rბელა წიფურია -- ‡tნარატოლოგია / ‡rმალხაზ ხარბედია -- ‡tმარქსისტული კრიტიკა დასავლეთში / ‡rგაგა ლომიძე -- ‡t"მე"-სკონცეფცია ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედებაში / ‡rთამარ ლომიძე -- ‡tკრიტიკის საზღვრები / ‡rთომას ელიოტი -- ‡t"იამბიკო"-"შაირი"-"მუხამბაზი",XVI-XVIII საუკუნეების ლიტერატურული ტრადიცია და რომანტიზმის პოეტიკა / ‡rზაზა შათირიშვილი -- ‡t"ფრის" ენობრივი აღქმა ენის ლექსიკო-სემანტიკურ სისტემაში / ‡rნათელა მოსიაშვილი -- ‡tგრიგოლ რობაქიძე ქართული სიმბოლიზმის კონტექსტში / ‡rთამარ პაიჭაძე -- ‡tნიკოლოზ ბარათაშვილის მეტრიკა / ‡rაკაკი ხინთიბიძე -- ‡tათმარცვლიანი საზომი (4/4/2) ქართულ პოეზიაში / ‡rთამარ ბარბაქაძე -- ‡tქართველის მგზავრობა ცოდნისა და მოკეთის საძიებლად-უმოკლესი გზა შინისაკენ / ‡rგიორგი კანკავა -- ‡tსიცოცხლის უარყოფის პრობლემა თანამედროვე ქართულ ნოველაში / ‡rქეთევან შოთაძე -- ‡tნიკოლოზ ბარათაშვილის "მერანი" სემანტიკური სივრცე / ‡rმანანა კვაჭანტირაძე -- ‡tლეონტი მროველის "მეფეთა ცხოვრების"ზოგიერთი ადგილის ინტრპრეტაციისათვის / ‡rთინათინ ბოლქვაძე -- ‡tმატყლი და სელი როგორც კულტურის სიმბოლოები / ‡rზურაბ კიკნაძე -- ‡tსაქართველოს სულიერ მოღვაწეთა გზა / ‡rქეთევან გაფრინდაშვილი -- ‡tანალოგიები / ‡rნუგზარ მუზაშვილი -- ‡tკვალი ნათელი / ‡rიუზა ევგენიძე,ლადო მინაშვილი -- ‡tვაჟა-ფშაველა / ‡rგრიგოლ კიკნაძე -- ‡tქეთევან ბეზარაშვილის მონოგრაფია "რიტორიკისა და თარგმნის თეორია და პრაქტიკა გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ქართული თარგმნების მიხედვით,თბ. "მეცნიერება",2004. ‡rიზაბელა შვადერერი.
65014. ‡aლიტერატურათმცოდნეობა.
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა.
7001 . ‡aრატიანი, ირმა. ‡eრედაქტორი.
7102 . ‡aშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
901 . ‡a140197 ‡b ‡c140197 ‡tbiblio
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 4500

Additional Resources