Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.187 : ენათმეცნიერება. / მთავარი რედაქტორი: ივ. ქავთარაძე. ძიძიგური; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003880 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003881 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003882 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003883 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003884 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003885 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003886 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003887 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003888 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1977/ტ.187 900001003889 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 274 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1977.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ვნებითი გვარის ნასახელარ ზმნათა საყრდენი ფუძის შესახებ / გ. გოგოლაშვილი -- კვლავ შერეული კავშირებითის შესახებ ძველ ქართულში / ვ. იმნაიშვილი -- გრაფემათა სიხშირისათვის ქართულ სალიტერატურო ენაში / გ. კაჭარავა -- სულხან-საბა ორბელიანის თხრობის მანერის თავისებურებათა შესახებ "ევროპაშო მოგზაურობის" მიხედვით / მ. კობალაძე -- ვნებითის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი თავისებურების შესახევბ ქვემოიმერეთში / კ. კუბლაშვილი -- სოჭის რაიონში მცხოვრებ ქართველთა მეტყველების ძირითადი მორფოლოგიური თავისებურებანი / ო. მიქიაშვილი -- თანდებულინ და ზმნის სართი კომპოზიტებში / თ. სანიკიძე -- სიტყვათა რიგი და წინადადების აქტუალური დანაწევრება ქართულ სალიტერატურო ენაში / ვ. სერგია -- სახელთა წარმომქმნელი კონფიქსების ფუძეებთან მიმართებისათვის / მ. ტუსკია -- ზმნურ ფუძეთა ტიპები აწმყოს წარმოების მიხედვით აბაზური ენის ტაპანთურ დიალექტში / ი. შადური -- მორფოლოგიური ინტერფერენციის შესახებ წოვათუშურში ენობრივი კონტაქტების თეორიის შუქზე / კ. ჭრელაშვილი -- ფუძის ფორმობრივი და ფუნქციური სტრუქტურა / ბ. ჯორბენაძე -- ქართული ტერმონოლოგიის ისტორიიდან / ნ. კილაძე -- შოლოხოვის ენის ლინგვოსტილისტიკური თავისებურებანი / ა. ხიდაშელი -- ენობრივი პროცესების ციკლურობის საკითხისათვის / გ. ნახუცრიშვილი -- ლექსიკურ სინონომთა დადგენის რამდენინე მეთოდისათვის / ჯ. სილაგაძე -- რომანულ-ბასკურ ურთიერთობათა ინტერპრეტაციისათვის ფონოლოგიის სფეროში / ი. ციზარი-- მომავალი დროის ფორმათა ლიტერატურულნორმად ჩამოყალიბების პრობლემისათვის გერმანულ ენაში (გერმანელ კლასიკოსთა თხზულებების მიხედვით) / ლ. ნაფეტვარიძე -- ი. ქობალავა, ფონების ცნება ენათმეცნიერებაში,გამომცემლობა "მეცნიერება" თბილისი,1976,გვ.1-276. / ზ. ჯაფარიძე -- "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეულის"ახალი ტომი სამეცნიერო ცხოვრების ქრონიკა / ვ. ბურჭულაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ენათმეცნიერება .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources