Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 20 დან 32

შრომათა კრებული = Collection of the Works : № 8 / რედაქტორი: ელდარ მამისთვალიშვილი; გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-879/2015/№8 900001701424 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-4657
  • ფიზიკური აღწერილობა: 289გვ. : ილ.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.19-21, გვ.62, გვ.96, გვ.111-112, გვ.171-173, გვ.183-184, გვ.196, გვ.219-221, გვ.234-235, გვ.253.
სარჩევი გიულდენშტედტის ცნობები ქსნის ხეობის სოფლების შესახებ (სამუხრანბატონო) / დავით ახლოური -- საქართველო-ჯვაროსნების ურთიერთობათა და ტრაპიზონის იმპერიის დაარსება / ელდარ მამისთვალიშვილი -- გორი XIX საუკუნის რუსულ წყაროებში (ქართველ ავტორთა რუსული გამოცემები)/ ალექსანდრე მღებრიშვილი -- ვირშას მონასტერი და ვირშელთა საგვარეულო (საკითხის შესწავლისათვის) / გიორგი სოსიაშვილი -- ერეკლე II -ის ურთიერთობების რამდენიმე საკითხი იმერეთთან და ახალციხის საფაშოსთან (ხოჯავანთ იოვანეს "მისიონარული დღიური წერილების"მიხედვით) / ლია ქიტიაშვილი -- ლიბერალური შეხედულებანი თერგდალეულთა ნააზრევში / ოთარ ჯანელიძე -- კოტე ანთაძე და საფრანგეთის დიდი რევოლუცია / მერაბ კალანდაძე -- კარლოს დიდის დიპლომატიური ურთიერთობა აღმოსავლეთთან / გურამ კუტალია -- ფაშოდის კრიზისი XIX საუკუნის ბოლოს / ვაჟა ჩოჩია -- საქართველოს მთიანეთსა და ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ზოგიერთი ადათისა და ტრადიციის შესახებ / იოსებ (სოსო)ალიმბარაშვილი -- საქართველოში განათლების საკითხის შესწავლისათვის (რუსული კოლონიალიზმის პერიოდი) / ლელა თოგოშვილი -- მემინდვრეობა საქართველოს ეთნოლოგიასა და მტკვარ-არაქსის კულტურაში / გიორგი მინდიაშვილი -- ერთი საკითხი ენგურის ხეობის საისტორიო გეოგრაფიიდან ("სააფაციო")/ იგორ კეკელია -- ჩემი პასუხი ბ-ნ ჯემალ შარაშენიძის რეცენზიაზე: "რამდენიმე არასასიამოვნო სიტყვა ეკა ავალიანის წიგნზე:ძველი მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია:განვითარების ტრაექტორიები ძვ.წ.III ათწლეულიდან III საუკუნემდე"/ ეკა ავალიანი.
თემა: ისტორია > საქართველო.
მსოფლიო ისტორია
ეთნოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 20 დან 32

Additional Resources