Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ. 192 : ქიმია. ბიოლოგია / მთავარი რედაქტორი: ლ. ნათაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003929 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003930 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003931 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003932 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003933 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003934 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003935 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003936 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003937 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-435/1977/ტ,192 900001003938 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 136 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1977.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება აკადემიკოს ნ.ნ.კეცხოველს დაბადების მე-80 წლისთავზე.
სარჩევი (დაბადების 80 და მეცნიერულ-საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 60 წლისთავის გამო} / ნ.კეცხოველი -- ლაგოდეხისა და წითელწყაროს რაიონების მიწისქვეშა წყლების გამოკვლევა ზოგიერთი მიკროელემენტის შემცველობაზე / კ.გამსახურდია და სხვა -- ელექტროქიმიური მეთოდით კალციუმის არსენატის მიღების საკითხისათვის / გ.ჯოხაძე და სხვა -- სილიციუმოსა და გერმანიუმის ურთიერთმოქმედება აცეტილენური გლიკოლების ეთერებთან / ი.გვერდწითელი და სხვა -- შხამს {Veratrum lobelianum Rernh} ალკალოიდები / თ.კიფარენკო და სხვა ბ-- დატვიმხალას {Cicerbita pontica} პოლიფენოლები / დ.წაქაძე და სხვა -- ინტაქტუერი და სიმსივნემატარებელი ვირთაგვის ღვიძლიდან გამოყოფილი ლიზოსომისა და მიტოქონდრიების ლიპიდების საერთო ფრაქციების შესწავლა სპინ-ზონდების საშუალებით / ო.ჯიშკარიანი და სხვა -- ზოგიერთი ფოტოპათოგენური ბაქტერიის ფიზიოლოგიური თვისებების შესწავლა / ნ.გიორგაძე და სხვა -- აზოტობაქტერის ანტაგონისტ ადგილობრივ შტამებში ზრდის სტიმულატორებისა და ინჰიბიტორების სინთეზი / ნ.ჭიქაშუა და სხვა -- აქტინომიცეტების ზოგიერთი ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა / ნ.ცინცაძე და სხვა -- ვაზის ლოკოკინის {Helix Sp.} პერიფერიული ნერვის სპონტანური მოქმედების შესახებ / მ.გოგავა და სხვა -- პეროქსიდაზისა და პოლიფენოლოქსიდაზის აქტივობა სიმინდის ზოგიერთ ჯიშსა და ჰიბრიდში / ქ.ცხაკაია და სხვა -- ზრდის ენდოგენური ნივთიერებათა აქტივობა სიმინდის {აჯამეთის თეთრი,ევერტა,ნახევარკბილა თეთრი} აღმონაცენებში / ნ.ნემსაძე და სხვა -- აკროცენტრულ ქრომოსომებზე გამოხატულ თანამგზავრთა სიხშირე ასოციაციების არსებობის ან არარსებობის დროს-მოხუცებულობის ასაკში / თ.ლეჟავა და სხვა -- ფუტკრის რძის გენეტიკური ეფექტის შესწავლის შედეგები / ე.პაპალაშვილი და სხვა -- გვარ Saxifraga-ს გვარის ზოგიერთ წარმომადგენელთა მტვრის მარცვლის მორფოლოგია / მ.კაჭარავა -- კოლხეთოს დაბლობის ტბების ლიმნოლოგიური სპეციფიკა და ზოოპლანქტონი / / ლ.კუტუბიძე -- კოლხეთის დაბლობის ფრინველები / რ.ჟორდანია -- ვირთაგვების პირობითი რეფლექსები ჰიპოკამპის სხვადასხვა ველების დაზიანების შედეგად / ს.ცაგარელი.
თემა: ქიმია.
ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources