Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : სკკპ ისტორია მეცნიერული კომუნიზმი მარქსისტულ-ლენინური ფილოსოფია: ტ. 195 / რედაქტორი: ა. ებრალიძე,; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003960 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003961 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003962 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003963 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003964 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003965 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003966 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003967 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003968 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1978/ტ.195 900001003969 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 240 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1978.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი ოქტომბრის სოცოალისტური რევოლუციის გამარჯვება-XX საუკუნის მოვლენა / ა.კობაიძე -- ოქტომბრის რევოლუციის ისტორიული გამოცდილების საერთაშორისო მნიშვნელობა / გ.კვაჭანტირაძე -- სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვების ისტორიისათვის საქართველოში / შ.ჭაჭუა -- დიდი ოქტომბრის რევოლუცია და აზიისა და აფრიკის ხალხები / ვ.დონაძე -- ვ.ი.ლენინის მიერ ეროვნულ საკითხში მარქსისტული პროგრამის შემუშავება (1894-1903 წწ} / ა.ებრალიძე -- გლეხთა კოოპერირების ლენინური პროგრამა პრაქტიკაში / ლ.დოიჯაშვილი -- საქართველოს კომპერტიის როლი ინტელიგენტთა ახალი კადრების მომზადების საქმეში (1946-1950) / ნ.ჯეირანაშვილი -- თბილისის ბოლშევიკური ორგანიზაცია რეაქციის პერიოდში (1907-1910 წწ} / ს.ჩაგუნავა -- სამხრეთ ოსეთის პარტიული ორგანიზაციულ-პარტიული და იდეურ-პოლიტიკური მოღვაწეობა დიდი სამამულო ომის (1941-1945 წწ} პერიოდში / გ.გათიკოევი -- სტუდენტი ახალგაზრდობის ინტერნაციონალურ-პატრიოტული აღზრდის მიმართულებით რესპუბლიკის უმაღლესი სასწავლებლის პარტიული ორგანიზაციების მუშაობის გამოცდილებიდან / დ.ლორთქიფანიძე -- კლასობრივი ურთიერთობანი საქართველოში კაპიტალიზმიდან სოციალიზმზე გარდამავალ პერიოდში / ნ.შველიძე -- სოციალისტური პოლიტიკური ორგანიზაციის განვითარების საფუძვლების,კრიტერიუმებისა და ძირითადი ეტაპების საკითხისათვის / კ.შარია -- "შრომის სტიმულების"ცნების შინაარსი / ო.გოგიაშვილი -- კულტურული რევოლუციის სოციალისტური ეტაპის ზოგიერთი თავისებურება / / ა.ტუკვაძე -- ბურჟუაზიული სოციოლოგიის კრიტიკის ისტორიიდან საქართველოში / ბ.კარტოზია -- ფილოსოფიის მეთოდოლოგიური როლი ქიმიური ატომიზმის წარმოებაში / / ა.გონაშვილი -- გნოსეოლოგიური სუბიექტის სტრუქტურა და მეცნიერული ცოდნის ობიექტურობა / / ნ.კვარაცხელია -- შრომის მეცნიერული ორგანიზაციის ლენინური იდეები / რ. ქოიავა -- ოქტომბრის რევოლუცია და იდეოლოგიური ბრძოლის ზოგიერთი საკითხი / / ერჰარდ ლანგე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სკკპ ისტორია.
ფილოსოფია.
მეცნიერული კომუნიზმი.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources