Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : გეოგრაფია, გეოლოგია : 198 ტ. / მთავარი რედაქტორი: ნ. სხირტლაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003991 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003992 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003993 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003994 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003995 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003996 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003997 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003998 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001003999 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.198 900001004000 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 169 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1979.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.13, გვ.21, გვ.26, გვ.26, გვ.37 გვ.44, გვ.57, გვ.70, გვ.75, გვ.81 გვ.90, გვ.96, გვ.103, გვ.107,გვ.114,გვ.127,გვ.132.გვ.137,გვ.142,გვ.148,გვ.153.
სარჩევი საარულო და უსასრულო სიგრძის მართკუთხა პრიზმის მიერ გამოწვეული სიმძიმის ძალის ანომალიის ინტერპრეტაცია / გ.მანაგაძე და სხვა -- სიმძიმის ძალის ვერტიკალური გრადიენტის შესწავლის მეთოდების განვითარების საკითხისათვის / თ.ბროლაძე -- დისკოციკლინების ზოგი სახე საქართველოს პალეოგენური ნალექებიდან / ნ.მრევლიშვილი -- დონღუზორუნის უღელტეხილის ზონური პეგმატიტების შესახებ (კავკასიონი) / შ.ჯავახიშვილი -- ნახშირის ულტრაფუძე ქანების ინტრუზიევი / ო.ნადარეიშვილი -- ზოგიერთი პოსტვულკანური მინერალები გომარეთის პლატოს მეოთხეულ ჰიდროთერმალურად შეცვლილ დოლერიტებში / ბ.თუთბერიძე -- ურბანიზაციის დემოგრაფიული ასპექტების ხასიათის შესახებ (ურბანიზაციის გავლენა შობადობის შემცირებაზე) / ვ.გუჯაბიძე -- საქართველოს შავი ზღვისპირა ზონის თანამედროვე სოციალისტური სოფლის გარეგანი ფორმების განვითარების ზოგიერთი ასპექტი / ნ.ნაჭყებია -- თბილისის უნივერსიტეტის მომსახურების არეალი:განათლების გეოგრაფიის შესწავლის ცდა / რ.გაჩეჩილაძე -- ირანის ქალაქების გეგმარებითი სტრუქტურის ზოგიერთი თავისებურება / ა. რონდელი -- ბოლნისის და თეთრი წყაროს ადმინისტრაციული რაიონების სასოფლო დასახლებული პუნქტების ტიპოლოგიისათვის / ე. კანდელაკი და სხვა -- ისფაჰანის აგლომერაციის ფუნქციური სტრუქტურის თავისებურებანი / ფ.ზურიკაშვილი -- მთიანი ქვეყნის მიწის ფონდის კარტოგრაფირება აღმოსავლეთ ეკონომიკური რაიონის (კახეთის) მაგალითზე / ვ.ლიპარტელიანი -- თხევადი ნალექების ინტენსივობა ველის სტრუქტურა ამიერკავკასიაში / ჟ.ალიბეგოვა და სხვა -- ნალექების წლიური,სეზონური და თვიური ჯამების სტატისტიკუერი მახასიათებლები საქართველოს ტერიტორიაზე / ხ.ასათიანი და სხვა -- ამიერკავკასიის ტერიტორიის დაყვანილი რადიოკლიმატური რუკა / ლ.ლაღიზე და სხვა -- საქართველოს ტერიტორიისთვის ჰორიზონტულ ზედაპირზე პირდაპირი რადიაციის კლიმატროლოგიური გამოთვლის ზოგიერთი საკითხისათვის / ა.კოტარია -- დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე სეტყვის მოვლენის აეროსინოპტიკური პირობების ზოგიერთი თავისებურებანი / მ.ზახაშვილი და სხვა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
გეოგრაფია.
გეოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources