Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის უნივერსიტეტის შრომები: ჟურნალისტიკის თეორიისა და ისტორიის საკითხები 6 = Вопросы теории и истории жирналистики: ტ.201 რედაქტორი:დ.გამეზარდაშვილი;თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004020 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004021 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004022 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004023 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004024 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004025 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004026 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004027 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004028 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/ტ.201/1978/ 900001004029 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 519 გვ.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: შრომები დაწერილია ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი საზოგადოებრივი აზრის სტერეოტიპიზაცია ბეჭდვით სიტყვაში / გ.ჯავახიშვილი -- Некоторые Жанровые и качественные особенности молодежной публицистики как фактора формирования личности / А.Ш.Иоселиани -- "Заря востока"-организатор литературных взаимосвязей Закавказья и России(1922-1932 гг.) / И.В.Бичикашвили -- "Табль Ронд"-круглый стол антикоммунистов от литературы / В.С. Соколов -- Газета "Унита" в период движения сопротивления Италии(1942-1945 гг.) Н.В. Габашвили -- Образный строй публицистического произведения / М.И.Шостак -- К вопросу о причинах зарождания "нового журнализма" в США / М.А.Микадзе -- სატელევიზიო კომუნიკაციის ზოგიერთი თავისებურება / ნ.ლეონიძე -- ჟურნალი"გუთნის დედა"(1861–1876 წწ.) / დ.ჩიკვილაძე -- ალ. ცაგარელი–კრიტიკოსი გაზეთ "დროების"ფურცლებზე / ნ.ბოცვაძე -- გაზეთ "Kaukasische post" ის უცნობი ნომერი / ვ. ყავლაშვილი -- რუსთველოლოგიური საკითხები გაზეთ "დროებაში" / ლ.ჭუმბურიძე -- ქართული ლიტერატურული კრიტიკის ისტორიიდან / დ.შანშიაშვილი -- "კვალის" პუბლიცისტიკის ძირითადი მოტივები (1893–1896წწ.) / ი. მჭედლიშვილი -- აკაკი წერეთლისა და ხომლელის პოლემიკური ურთიერთობის ისტორიიდან / მ.გოშაძე -- გრ.ორბელიანის გამოუქვეყნებელი ეპისტოლარული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის / ნ.იმედაძე -- Из общественно-публицистической деятельности Мамия Орахелашвили / Н.Г. Дроздов -- Руствелологические взгляды Н.И.Гулака в оценке периодической печати Грузии / Н.Л. Поракишвили -- Журнал "Пламя"(1923-1924)-литературное приложение к газете "Заря Востока" / Бичикашвили И.Б. -- Динамика изображения / Т. В. Паперашвили -- Роль телевидения в сближении культурного уровня города и деревни / Л .З. Кавиладзе -- О сущности и роли публицистики в нашей общественной жизни / И. А. Натрошвили -- მეცნიერული ჭეშმარიტებისა და პაექრობის ეთიკის დასცავად / ჯ. ვათეიშვილი -- პირველი ქართული გაზეთის მეცნიერული შესწავლისათვის / ნ.ტაბიძე -- ზოგიერთი ჟურნალისტური ცნების მართებული გაგებისათვის / თ. დიდმამიშვილი ,გ. ჯავახიშვილი -- ვის ეკუთვნის ფსევდონიმი–"სფირიდონ ჩიტორელიძე"? / ი.ლორთქიფანიძე -- "...ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების" / დ. გამეზარდაშვილი .
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჟურნალისტიკა. > შრომები.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources