Catalog

Record Details

Catalog Searchთსუ მეცნიერება = TSU Science: სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი: ჟურნალი № 3 2012 წელი რედაქტორი: თამარ ხორბალაძე; თსუ-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-825/2012/№3 900001639207 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-825/2012/№3 900001639208 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-825/2012/№3 900001639209 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-825/2012/№3 900001639210 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-825/2012/№3 900001639211 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8316/2012/№3 900001298264 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) პერიოდიკა 900001263482 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) პერიოდიკა 900001263483 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 2233-3657
  • ფიზიკური აღწერილობა: 104 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი თსუ-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, 2012.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი თაობები და ღირებულებები -- აივ/შიდსის საკითხების გაშუქება და სტიგმა/დისკრიმინაცია მედიაში -- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების საჭოროებები და გამოწვევები -- ბაქტერიოფაგების და ანტიბიოტიკების გავლენა ბაქტერიებზე - ქართველი მეცნიერების კვლევის საგანი –– სამედიცინო გენეტიკა – მოლეკულური გენეტიკის საფუძვლებით –– თსუ მეცნიერის წვლილი გეომეტრიული ფიგურების ალგებრული ოპერაციებით განსაზღვრაში –– საქართველოს ტერიტორიის გეოეკოლოგიური თავისებურებანი –– საქართველოს ეროვნული ატლასი –– ქართველ ქიმიკოსთა ახალი სიტყვა კოროზიის წინააღმდეგ ბრძოლაში –– ქართულ ისტორიულ წყაროებში შენახული კავკასიის ისტორია -- XII საუკუნის ქართული მონეტა – ტოლერანტობის სიმბოლო -- გერმანული ენის გრამატიკის ოთხტომეული - ქართველი ავტორისაგან -- ლიტერატურისმცოდნეობის შესავალი ქართველი სტუდენტებისათვის -- საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო საქართველოში -- საქართველოს საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კავშირები – ინოვაციური განვითარების უმოკლესი გზა -- ბრონქული ასთმის პროგნოზირების მათემატიკური მოდელირება -- მანგანუმით დაბინძურებული გარემოს გავლენა ბავშვების ჯანმრთელობაზე -- თმის სოკოს გავრცელების გეოგრაფია საქართველოში -- ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს დანერგვის, შესწავლისა და ანალიზისათვის -- სხვაობა და მსგავსება ქართულ და ევროპულ სამართალს შორის -- თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი -- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი -- თსუ საერთაშორისო კონფერენციები: 2011 ივნისი–დეკემბერი -- თსუ ფაკულტეტებზე 2012 წელს დაცული დისერტაციები -- 95 წელი პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარსებიდან
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თსუ-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.
თსუ მეცნიერება.
მეცნიერება > თსუ 21 საუკუნე > საქართველო
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources