Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.205 : ისტორია. ხელოვნებათმცოდნეობა. ეთნოგრაფია / მთავარი რედაქტორი: გ. კიღურაძე. ძიძიგური; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004061 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004062 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004063 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004064 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004065 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004066 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004067 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004068 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1979/ტ.205 900001004069 Stacks ხელმისაწვდომია -
იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა 34 (09) ისტ 88-1 900001284838 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 215 გვ.: 1 ფოტო
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1979.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი მარქსისტულ-ლენირური სტრატეგია და ტაქტიკა-ოქტომბრის რევოლუციის გამარჯვების უმნიშვნელოვანესი პირობა (დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 60 წლისთავისათვის) / გ. გვიშიანი -- სსრ კავშირის ახალი კონსტიტუცია და საბჭოთა ხაელმწიფოს განვითარების პერიოდიზაცია / გ. ინწკირველი -- თელავის აბრეშუმის ძაფსახვევ-საგრეხი ფაბრიკა ომამდელ ხუთწლედებში / ნ. ძამუკაშვილი -- თბილისის გუბერნიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობა რევოლუციურ მოძრაობაში 1900-1907 წწ./ გ. გაბუნია -- მოსახლეობის მატების (შობადობის) სოციალური ფაქტორები ახალდასახლებულ სასოფლო რაიონში (სოფ.გამარჯვების მაგალითზე) / ა. წულაძე -- მესხეთ-ჯავახეთი 1917-1918 წლები / ვ. ჯანჯღავა -- საქართველოს ქალაქები და ვაჭრობა რუსულ პერიოდულ პრესაში XIX ს. I ნახევარში(ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული ნარკვევი)/ გ. იობაშვილი -- სამხედრო საქმის ისტორიისათვის ანტიკური ხანის კოლხეთში / გ. ლორთქიფანიძე -- საქართველოს საგარეო ურთიერთობის ისტორიიდან XVI საუკუნის პირველ მეოთხედში / ე. მამისთვალიშვილი -- ვახუშტი და XII-XIII სს. საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიის ზოგიერთი საკითხი / გ. ჯაფარიძე -- კ. მარქსი და პარიზის კომუნა / ვ. დონაძე -- "რისორჯიმენტო"და XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქასრთული საზოგადოებრივი აზრი / პ. ფირანიშვილი -- ბალკანელი სლავების ისტორიის პრობლემები XIX ს. II ნახევრის ქართულ პრესაში / კ. მეშველიანი -- ჰუნების მოხსენიების საკითხისათვის აღმოსავლეთ ევროპაში ახ.წ.II საუკუნეში (საბირების სავარებთან გაიგივების გამო) / ვ. გოილაძე -- საქართველოს XVI-XVIII სს. საფორტიფიკაციო ნაგებობათა თავისებურებანი / პ. ზაქარაია -- ძველი ეგრისის დედაქალაქის ნაქალაქევის სამეფო აბანო / თ. ქველაძე -- დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის მაგალითთა მნიშვნელობა გერმანიის ერთიანი სოციალისტური პარტიის პოლიტიკურ მუშაობაში მასებს შორის / დიტერ ფრიკე -- ვოლფდიტერ ბილი,ცენტრალური სახელმწიფოების კავკასიური პოლიტიკა, ვენა,1975 წ. / გ. ფიფია.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ისტორია.
ხელოვნებათმცოდნეობა.
ეთნოგრაფია.
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources