Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ. 211: ეკონომიკა / მთავარი რედაქტორი: ვ. გურგენიძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004122 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004123 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004124 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004125 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004126 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004127 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004128 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004129 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004130 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.211 900001004131 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 247 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1980.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი დაპირისპირებულთა ერთიანობისა და ბრძოლის კანონის გამოყენება პოლიტიკურ ეკონომიკაში / გ.თოდუა -- წარმოებისა და მიოხმარების ერთიანიბის ზოგიერთი საკითხი / ჯ.პაჭკორია -- მშრომელთა კეთილდღეობის ამაღლების სოციალურ-ეკონომიური პრობლემები განვითარებულ სოციალისტური საზოგადოების პირობებში / მ.ანდრეევი -- განაწილების კანონი სოციალიზმის ეკონომიკურ კანონთა სისტემაში / გ.ჩადუნელი -- არაწარმოებითი სფეროს ზოგიერთი თეორიული და მეთოდოლოგიური პრობლემა განვითარებული სოციალიზმის პირობებში / რ.ასათიანი -- განათლების ეკონომიკის მეცნიერების წარმოშობა / გ.ჯაფარიძე -- საბჭოთა საქართველოს მრეწველობა და მისი დარგობრივი სტრუქტურის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებანი / ს.სოსელია -- საქართველოს სახელმწიფო საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციული სტრუქტურის საკითხები და მისი სრულყოფის ამოცანები / შ.ხაჭაპურიძე -- სოციალურ-ეკონომიური პროგნოზირების თეორიული მეთოდოლოგიური საფუძვლები / ბ.გაბიძაშვილი -- შრომითი დისციპლინის განმტკიცებაში სოციალური დაზღვევის ქმედითობის შესახებ / ნ.ნებიერიძე -- შრომითი ქანქანისებრი მიგრაცია საქართელოს მცირე და საშუალო ქალაქებში / მ.ტუხაშვილი -- სამხრეთ საქართველოს მთიანი რაიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პრობლემები / ი.გურგენიძე -- პრობლემურ-ორიენტირებული პროცედურული ალგორითმული ენა ეგმ-ზე სააღრიცხვო ინფორმაციის დამუშავებისათვის / გ.ბარამიძე -- თანამედროვე სოციალ-დემოკრატიზმის იდეოლოგიური პოზიციების კრიტიკა (სოცინტერნის "დემოკრატიული სოციალიზმი") / გ.კაალი(გდრ) -- წებო-დასაწებებელი მასალის კავშირზე საფეხსაცმლე მასალების ბუნების,წებოების შედგენილობის გავლენის გამოკვლევა და კონცენტრირებული სწრაფმჭიდი წებოს დამუშავება / ა.ლაშხია და სხვა -- საკვები პროდუქტების შრომის "კომბინირებული"მეთოდი / ჭ.კილაძე და სხვა -- ახალი სახელმძღვანელო შრომის ეკონომისტებისთვის / მ.ნარგიზაშვილი -- საქართველოს მრეწველობის ეკონომიკის პრობლემების ფუნდამენტური გამოკვლევა / თ.ძეგლიგაშვილი.
საბჭოთა ეკონომიკური მეცნიერების პატრიარქი (აკად.ს.გ.სტრუმლინის დაბადების 100 წლისთავთან დაკავშირებით} -- მომსახურეობის შემდგომი სრულყოფისათვის -- მეცნიერებისა და წარმოების ერთიანობის ნიშნით.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ეკონომიკა.
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources