Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის უნივერსიტეტის შრომები:ფიზიკა = Физика=PHYSICS: 217 ტ./ რედაქტორი:ი,ქავთარაძე.; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004183 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004184 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004185 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004186 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004187 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004188 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004189 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004190 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004191 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1980/ტ.217 900001004192 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 341 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტეის გამომცემლობა, 1980.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზეა.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია:გვ.25-28,გვ.48,გვ.55,70,გვ.73,გვ.84-85,გვ.112-113,გვ.135.გვ.173,გვ.202,გვ.214,გვ.235,გვ.244,გვ.258-259.
სარჩევი უიარაღოს თხზულებათა მორფოლოგიური თავისებურებანი / ვ.ახალაია -- განსაკუთრებული მიზეზისა და მიზნის გარემოებანი / ნ.ბასილაია -- ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართებისათვის ერთპირიან ნასახელარ ზმნებში / გ.გოგოლაშვილი -- დაძაბულობის ველი ქართულ წინადადებაში / გ.გოგოჭური -- ძველი ქართულის ლექსიკიდან,ვ.მეხარბე / კ.დანელია -- ძირითადი სინტაქსური მოვლენები ქვემოიმერულში / კ.კუბლაშვილი-- მიზეზის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადება ძველ ქართულში / თ.მეტრეველი -- ფონეტიკურ ცვლილებათა დიალექტიკური სახესახვაობანი პერსონაჟის მეტყველების მიხედვით / ნ.მიქელაძე -- ზოგიერთი მორფოლოგიური შეზღუდვა,რომლებიც ცვლიან სვანური ენის ბალსზემოური დიალექტიკის ხმოვანთა რედუქციის ფონოლოგიურ მოდელს / მ.ნიკოლაიშვილი -- "ვეფხისტყაოსნის"ლექსიკური სინონომიკის საკითხებისათვის / ჯ.სილაგაძე -- მიმღეობის წარმოებისათვის თეიმურაზ მეორის ენაში / ლ.ტალახაძე -- Iთურმეობის ფუნქციები კითხვისა და უარყოფით წინადადებაში / დ.ფხაკაძე -- -სი-და-ევ აფიქსები ძველი ქართულის ზოგიერთ მასდარში / ბ.ცხადაძე -- მესაქონლეობის ლექსიკა უდიერ ენაში.ზოგადი წვრილფეხა პირუტყვის სახელთა ფუძის აგებულებისა და თავდაპირველი მნიშვნელობის საკითხი / ა.პაჭიკაშვილი -- სიყვარულის ცნებითი ველის ცენტრი თანამედროვე ფრანგულ ენაში / ლ.კაკაბაძე -- r grasseye ფრანგული ენის ბგერით სისტემაში (ექსპერიმენტულ-ფონეტიკური გამიკვლევა) / ი.ჟღენტი -- დროის პერსპექტივის ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ მხატვრულ ტექსტში / ლ.ქეცბა -- არნოლდ ჩიქობავას დაბადების ოთხმოცი წლისთავი გამო / გეორგ ფ.მაიერი -- "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეულის"მეხუთე ტომი / გ.გოგოლაშვილი -- დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის საკითხისადმი მიძღვნილი მე-7 საკავშირო თათბირი / გ.თოფურია -- იბერიულ-კავკასიური ენების სისტემისა და ისტორიის შესწავლისადმი მიძღვნილი მერვე რეგიონალური სამეცნიერო სესია / ა.მაჰომეტოვი -- აკად.კორნელი სამსონის-ძე კეკელიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში / მ..ტუსკია.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ენათმეცნიერება
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources