Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ. 219 : ქიმია. ბიოლოგია / მთავარი რედაქტორი: ლ. ნათაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004232 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004233 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004234 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004235 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004236 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004237 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004238 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004239 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004240 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ,219 900001004241 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 138გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1981.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი დარიშხანი საქართველოს ზოგიერთი რაიონის ბუნებრივ ობიექტში / გ.ჯოხაძე -- აირად-ქრომატოგრაფიული მეთოდით ცის,-ტრანსიზუბუტილენის ნარევის დაყოფის საკითხისათვის / მ.კობახიძე და სხვა -- ოდთან ბენზოლის და მისი წარმოებულების კომპლექსთა თერმოდინამიკური მახასიათებლები / დ.მაჭავარიანი და სხვა -- ენინური ფენოლის ჰიდროსილილირების რეაქციების შესწაცლა სპექტრალური (ინ,ბმრ) მეთოდებით / დ.იორამაშვილი და სხვა -- სიმინდის ნაქუჩის ქსილანის დესტრუქცია ტუტე არეში / რ.გახოკიძე და სხვა / a.W -ბისამინომეთილ/პროპილ/ორგანოდი-და-ტრიქსილოსანების ურთიერთქმედება ეპიქლორჰიდრიდთან / ა.ნოღაიდელი და სხვა -- N-ალკისილის - N,N -ალკილქსილილ-ბის-ლაქტამების ჰიდროლიზის შესახებ / ა.ნოღაიდელი და სხვა -- ალკილქლორსილანების და სილოქსანების კონდენსაცია ორგანოსულფონაწარმებთან / ლ.ხახანაშვილი და სხვა -- a-ენინგლიკოლების ზოგიერთი წარმომადგენლის სინთეზი და გარდაქმნები / ა.ნოღაიდელი და სხვა --r დაყოვნებული რეაქციები ვირთაგვებში / ს.ცაგარელი და სხვა -- ლიზოსომური მემბრანის სტრუქტურული ორგანიზაციის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ / მ.ცარციძე და სხვა -- ფეროცენის დიოქსიაცეტილენური ნაწარმის ანტიჟანგვითი და სიმსივნესაწინააღმდეგო თვისებების შესახებ / ი.გვერდწითელი და სხვა -- ვირთაგვის თავის ტვინის ჰემატოენცეფალურ ბარიერში ადრენალინის განვლადობის შესახებ / მ.ბალავაძე და სხვა -- ჩონჩხის ელემენტების გაძვალების ზოგი თავისებურება / ლ.ნათაძე და სხვა -- ვაზის ლოკოკინის პერიფერიული ნერვის რიტმული პროცესები / მ.გოგავა და სხვა -- ზოგიერთი ფარმაკოლოგიური ნივთიერების მოქმედების გავლენა ხვლიკების ქცევაზე / ნ.სიხარულიძე და სხვა -- სივრცითი დისკრიმინაციის გადაკეთების დარღვევის ანალიზისათვის პრორეალურ კატებში / თ.ნათიშვილი -- მრავალღეროიანი მრავატაროიანი სიმინდისა და მისი მწარმოებლების ანალიზების (a, ß )აქტივობა განვითარების ადრე ფაზებში / ე,ცხადაია და სხვა -- ზრდის ენდოგენურ ნივთიერებათა აქტივობა სხვადასხვა ინტენსივობით მზარდი სიმინდის ვეგეტაციურ ორგანოებში / ნ.ნემსაძე და სხვა -- ჰერბიციდ კარაგარდის გავლენის,მისი შემდგომი მოქმედების შესახებ მიკრობიოლოგიური პროცესების დინამიკაზე და ნიადაგის ბიოლოგიურ აქტივობაზე ვენახის პირობებში / გ.წილოსანი და სხვა -- ყაზბეგის რაიონის ძუძუმწოვრების შესწავლისათვის / ა.ჯანაშვილი და სხვა -- სამეგრელოს ფრინველთა ეკოლოგიურ-ზოოგეოგრაფიული მიმოხილვა / რ.ჟორდანია -- მდ.ყვირილის იქთიოფაუნის შესწავლისათვის / პ.ხელაძე.
თემა: აკადემიკოსი კ.ა. ანდრიანოვი -- პირველი სამთავრობათაშორისო კონფერენცია "გარემოს დარგში განათლების"საკითხებზე ს. ნ. დანილოვი.
ქიმია.
ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources