Catalog

Record Details

Catalog Searchსაქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ენისა და ლიტერატურის სერია : ჟურნალი : № 3, 1972 / რედაქტორი: ალ. ბარამიძე; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–569/2 / № 3 / 1972 900001696365 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 01326066
  • ფიზიკური აღწერილობა: 191გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება, 1972.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: აკაკი შანიძის მინაწერი.
ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი მეცხრამეტე საუკუნის 50–იანი წლების რეალიზმი და დანიელ ჭონქაძის ცხოვრება / ა.ჩავლეიშვილი -- მ.გორკის პოემის "ადამიანის" პრობლემატიკა მისი თანდროული ლიტერატურული კრიტიკის შუქზე / გ.გიგოლოვი -- ჟურნალ "ჯეჯილის" დაარსების ისტორიისათვის / ე.კელენჯერიძე -- რუსთაველი ამერიკაში / ლ.მენაბდე -- გალობა შვიდდთა მნათობთათვის ნიზამის "ლეილი და მაჯნუნსა" და "ვეფხისტყაოსანში" / მ. მამაცაშვილი -- კირილე იერისალიმელის თხზულებათა ადრეული თარგმანები და მათი მნიშვნელობა / თ.მგალობლიშვილი -- გ.წერეთლის რომანის "გულქანის" შემოქმედებითი და ბეჭდვითი ისტორიისათვის / ი.დობორჯგინიძე -- მრავლობითი რიცხვის ფორმათა ზოგი თავისებურების შესახებ "ვეფხისტყაოსნის " ენაში / ი.გიგინეიშვილი -- ორპირიანი გარდაუვალი ზმნების დრო–კილოთა მესამე სერია ახალ ქართულში / ჟ.ფეიქრიშვილი -- პირველი სუბიექტური პირის მორფემა ქართველურ ენებში / ა.ონიანი -- ახალი მასალები მესამე ხოლმეობითის შესახებ / ზ.სარჯველაძე -- ქართველური ეტიმოლოგიები / ბ.გიგინეიშვილი -- ნა პრეფიქსის მნიშვნელობისათვის სამეგრელოს გეოგრაფიულ სახელებში / ა.შანიძე -- გვარის კატეგორიისათვის ძველ ბერძნულში / თ.გიორგობიანი -- ტერმინ"შაჯრ"–ის მნიშვნელობისათვის / ვ.ახვლედიანი -- ინგლისურ ეკონომიურ და იურიდიულ ლიტერატურაში ხმარებული აგენტივის (მოქმედი პირის) სუფიქსების შესახებ / თ.სანიკიძე -- დუტუ მეგრელის უცნობი რუსთველოლოგიური ცდანი / ნ.დოლიძე -- საწერი მასალის აღმნიშვნელი ტერმინები და ცნობები მისი დამუშავების შესახებ / მ.სურგულაძე -- პირველი მონოგრაფია / დ.კობიძე -- მ-ნ.ო.ოსმანოვი, უნსურის სიხშირის ლექსიკონი / ჯ.გიუნაშვილი.
ანოტაციები -- ახალი წიგნები.
თემა: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
ლიტერატურა.
ქართული ენა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources