Catalog

Record Details

Catalog Searchქართული წყაროთმცოდნეობა = Georgian Source-Studies : ტ. 17-18 / რედაქტორები: გიული ალასანია, მარიამ ჩხარტიშვილი; გამომცემელი: მარიამ ჩხარტიშვილი.

(ავტორობით). (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-588/2015-2016/ტ.17-18 900001749671 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8612/2015-2016/ტ.17-18 900001749670 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 930.2 ქ-27 რდ(II) 900001713087 Stacks განთავსებულია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 383 გვ.: ფოტოები.
  • გამომცემლობა: თბილისი : უნივერსალი , 2015/2016.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი რედაქტორებისაგან / გ.ალასანია, მ. ჩხარტიშვილი -- სასისხლო სიგელთა დათარიღებისათვის / გონელი არახამია -- ,,ორი ქვაზედ დაწერილი გუჯარი" და მისი მნიშვნელობა XVIII საუკუნის დასაწყისის კახეთის სამეფოს ისტორიისათვის / თამაზ გოგოლაძე -- როდის იწოდა სარმატული სამყარო ალანეთად? ალანთა შესახებ ჩინური ცნობის წარმომავლობა / ვახტანგ გოილაძე -- ეთნიკური უმცირესობების საკითხისათვის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს / მანუჩარ გუნცაძე -- ოსმალეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ 1918 წელს / დავით კოხრეიძე -- 1400 წლის აგვისტოში თემურ-ლენგის მიერ სებასტიის დაპყრობის შესახებ არსებული წერილობითი წყაროების შედარებითი ანალიზი / გორ მარგარიანი -- ტოპონიმი ,,ბოლოსტიკე" თამარის პირველი ისტორიკოსის თხზულებაში / ჰაირაპეტ მარგარიანი -- ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მონაწილეობა ვისბადენისა და შტარნბერგის კონფერენციებში (1951-1952 წწ.) / შორენა მურუსიძე -- ნეკრესისა და რუსთავის ეპიგრაფიკული ძეგლების დათარიღება და ქართული ანბანის შექმნის ხანა / მარიამ(მაია) ნინიძე -- ქართული დამწერლობის მოდელი და ახალი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნის ქართული წარწერები (პავლე ინგოროყვას ისტორიოგრაფიული კვლევების კვალდაკვალ) / მარიამ(მაია) ნინიძე -- ვლადიმერ ჭელიძე -- მცხეთის საკათლიკოსო ეპარქიის კრებსითი სიგელები / მზია სურგულაძე -- მაღალაძეთა საგვარეულოს ისტორიისთვის / ელზა ხაინდრავა -- წყაროთა კვლევა, თარგმანი და პუბლიკაცია / დიმიტრი მეღვინეთხუცესიშვილის რაჭა-სამეგრელოში მოგზაურობის დღიურები როგორც საისტორიო წყარო (პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში დაცული მასალების მიხედვით) / იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილი -- ცარიზმის პოლიტიკა ჰერეთის მოსახლეობის მიმართ XIX საუკუნის 40-50-იან წლებში (ახალი საარქივო მასალის მიხედვით) / ხათუნა ბაინდურაშვილი -- სტეფანე ბაინდურაშვილი და მისი ნაშრომი საქართველოს სურათი ანუ ქართლისა და კახეთის სამეფოების პოლიტიკური მდგომარეობის აღწერა / დავით მერკვილაძე -- ფრანგი დრაგომანის ცნობები მეფისწულ აბას მირზასა და მისი უახლოესი გარემოცვის შესახებ (1807-1808) / ირინე ნაჭყებია -- რობერტ კერ პორტერის საქართველოში მოგზაურობის დღიური როგორც საისტორიო წყარო // გიორგი სოსიაშვილი -- ხობის მონასტრის საისტორიო საბუთები. XV-XVIII საუკუნეები (კ.კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული კოლექციების მიხედვით) / თეა ქართველიშვილი -- საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო სენატი / ზაზა ცინაძე -- საარქივო მასალა ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელის ჰუგო ჰუპერტის შესახებ / ნათელა ჯორჯიკია.
მილოცვა ჟურნალის რედაქტორს პროფესორ მარიამ ჩხარტიშვილს 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით -- ჟურნალ ქართული წყაროთმცოდნეობის რედკოლეგია -- წყაროთა კვლევა და ისტორიული რეპრეზენტაცია -- ისტორიოგრაფია -- საერთაშორისო პრეზენტაცია -- თვალსაზრისი -- წიგნების მიმოხილვა -- ქრონიკა -- ხსოვნა -- გზამკვლევი ავტორთათვის.
თემა: წყაროთმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
LDR 00620cas a2200205Ka 4500
001147574
003GUL
00520161025130149.0
008070101s geo d
022 . ‡а1987-9563
08004. ‡a930.2 ‡x(051.2)
092 . ‡a ქ–27
24510. ‡aქართული წყაროთმცოდნეობა = ‡bGeorgian Source-Studies : ‡nტ. 17-18 / ‡cრედაქტორები: გიული ალასანია, მარიამ ჩხარტიშვილი; გამომცემელი: მარიამ ჩხარტიშვილი.
24611. ‡aGeorgian Source-Studies
260 . ‡aთბილისი : ‡bუნივერსალი , ‡c2015/2016.
300 . ‡a383 გვ.: ‡bფოტოები.
500 . ‡aტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tრედაქტორებისაგან / ‡rგ.ალასანია, მ. ჩხარტიშვილი -- ‡tსასისხლო სიგელთა დათარიღებისათვის / ‡rგონელი არახამია -- ‡t,,ორი ქვაზედ დაწერილი გუჯარი" და მისი მნიშვნელობა XVIII საუკუნის დასაწყისის კახეთის სამეფოს ისტორიისათვის / ‡rთამაზ გოგოლაძე -- ‡tროდის იწოდა სარმატული სამყარო ალანეთად? ალანთა შესახებ ჩინური ცნობის წარმომავლობა / ‡rვახტანგ გოილაძე -- ‡tეთნიკური უმცირესობების საკითხისათვის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს / ‡rმანუჩარ გუნცაძე -- ‡tოსმალეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ 1918 წელს / ‡rდავით კოხრეიძე -- ‡t1400 წლის აგვისტოში თემურ-ლენგის მიერ სებასტიის დაპყრობის შესახებ არსებული წერილობითი წყაროების შედარებითი ანალიზი / ‡rგორ მარგარიანი -- ‡tტოპონიმი ,,ბოლოსტიკე" თამარის პირველი ისტორიკოსის თხზულებაში / ‡rჰაირაპეტ მარგარიანი -- ‡tქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მონაწილეობა ვისბადენისა და შტარნბერგის კონფერენციებში (1951-1952 წწ.) / ‡rშორენა მურუსიძე -- ‡tნეკრესისა და რუსთავის ეპიგრაფიკული ძეგლების დათარიღება და ქართული ანბანის შექმნის ხანა / ‡rმარიამ(მაია) ნინიძე -- ‡tქართული დამწერლობის მოდელი და ახალი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნის ქართული წარწერები (პავლე ინგოროყვას ისტორიოგრაფიული კვლევების კვალდაკვალ) / ‡rმარიამ(მაია) ნინიძე -- ‡rვლადიმერ ჭელიძე -- ‡tმცხეთის საკათლიკოსო ეპარქიის კრებსითი სიგელები / ‡rმზია სურგულაძე -- ‡tმაღალაძეთა საგვარეულოს ისტორიისთვის / ‡rელზა ხაინდრავა -- ‡tწყაროთა კვლევა, თარგმანი და პუბლიკაცია / ‡tდიმიტრი მეღვინეთხუცესიშვილის რაჭა-სამეგრელოში მოგზაურობის დღიურები როგორც საისტორიო წყარო (პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში დაცული მასალების მიხედვით) / ‡rიოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილი -- ‡tცარიზმის პოლიტიკა ჰერეთის მოსახლეობის მიმართ XIX საუკუნის 40-50-იან წლებში (ახალი საარქივო მასალის მიხედვით) / ‡rხათუნა ბაინდურაშვილი -- ‡tსტეფანე ბაინდურაშვილი და მისი ნაშრომი საქართველოს სურათი ანუ ქართლისა და კახეთის სამეფოების პოლიტიკური მდგომარეობის აღწერა / ‡rდავით მერკვილაძე -- ‡tფრანგი დრაგომანის ცნობები მეფისწულ აბას მირზასა და მისი უახლოესი გარემოცვის შესახებ (1807-1808) / ‡rირინე ნაჭყებია -- ‡tრობერტ კერ პორტერის საქართველოში მოგზაურობის დღიური როგორც საისტორიო წყარო // ‡rგიორგი სოსიაშვილი -- ‡tხობის მონასტრის საისტორიო საბუთები. XV-XVIII საუკუნეები (კ.კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული კოლექციების მიხედვით) / ‡rთეა ქართველიშვილი -- ‡tსაქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო სენატი / ‡rზაზა ცინაძე -- ‡tსაარქივო მასალა ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელის ჰუგო ჰუპერტის შესახებ / ‡rნათელა ჯორჯიკია.
5050 . ‡aმილოცვა ჟურნალის რედაქტორს პროფესორ მარიამ ჩხარტიშვილს 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით -- ჟურნალ ქართული წყაროთმცოდნეობის რედკოლეგია -- წყაროთა კვლევა და ისტორიული რეპრეზენტაცია -- ისტორიოგრაფია -- საერთაშორისო პრეზენტაცია -- თვალსაზრისი -- წიგნების მიმოხილვა -- ქრონიკა -- ხსოვნა -- გზამკვლევი ავტორთათვის.
65014. ‡aწყაროთმცოდნეობა.
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა.
7001 . ‡аალასანია, გიული, ‡еრედაქტორი.
7001 . ‡аჩხარტიშვილი, მარიამ, ‡еრედაქტორი.
901 . ‡a147574 ‡b ‡c147574 ‡tbiblio

Additional Resources