Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 12

ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ამოქმედების 5 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კიონფერენციაზე წაკითხულ მოხსენებათა მასალები: [სტატიების კრებული]:6-7 ივლისი, 2015 წელი/ რედაქტორი: მერი ნიკოლაიშვილი; გამოცემაზე მუშაობდა ნათია დვალი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (ავტორი). ნიკოლეიშვილი, მერი, რედაქტორი. (ავტორობით). დვალი, ნათია, გამოცემაზე მუშაობდა. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-299682 900001720863 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-299683 900001720864 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-299684 900001720865 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 1-411071 900001720862 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 1-411072 900001720861 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 81.353.1 ქ-27 სდ-138465 900001720866 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 81.353.1 ქ-27 სდ-138466 900001720867 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-94979 900001720860 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 81 ქ-27 რდ(II) 900001720868 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 81 ქ-27 რდ(II) 900001720869 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941135163
  • ფიზიკური აღწერილობა: 162 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: უნივერსიტეტის გამ-ბა, 2016..

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი მეორე ენის სწავლების ფსიქოლინგვისტური და მეთოდოლოგიური თავისებურებანი/ მერაბ ბაბუხადია -- მსაზღვრელი სახელები წარმოებისა და ფუნქციის მიხედვით/ ნინო ბაგრატიონ-დავითიანი -- ქართულის, როგორც მეორე ენის, ინოვაციური მეთოდებით სწავლების პრობლემები/ მერაბ ბაღაშვილი -- CLIL-ის დანერგვის საჭიროებისათვის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში/ კახა გაბუნია -- "ზოგადი კურსი ქართული ენის შემსწავლელთათვის" (კითხვა, წერა, ლაპარაკი მოსმენა)/ კლარა გეწაძე, მანანა ქაჯაია -- კითხვა კვლევით/ ნათია გორგაძე -- პოეტური ტესტის სირთულეები ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების დროს/ ნატალია გუნციკიძე -- აქტიური სწავლების მეთოდების გამოყენება მეორე ენის დაუფლების პროცესში/ ირმა კარანაძე -- აზერბაიჯანელთა ტიპური შეცდომები ქართული ენის სწავლების პროცესში/ ელისაბედ მაჩიტიძე -- მასმედია ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების პროცესში/ ანა ჟორჟოლიანი -- ქართული ენის სწავლებისას ყურადღებაგასამახვილებელი ზოგიერთი საკითხი სომხურენოვანი სტუდენტებისათვის/ ნანა საგანელიძე -- ვერბალური კომუნიკაციები ტექნოლოგიები და სიახლე არაქართულენოვანთათვის სწავლების მეთოდიკაში/ მანანა ქაჯაია -- საკითხავი ტექსტებით მანიპულირება მეორე ენის სწავლებისას/ ჭაბუკი ქირია -- აზერბაიჯანელთათვის ქართულის სწავლების თანმხლები არამხოლოდ ლინგვისტური სვლები / მზია შენგელია-- მხატვრული ლიტერატურის როლი ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლებისას / სოფიკო ძნელაძე -- დისტანციური სწავლება, ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების ხარისხის ამაღლების საშუალება/ ივანე ჯანდიერი -- ელექტრონული სწავლების ზეგავლენა ენის სწავლების დროს მოსმენის უნარების განვითარებაზე/ ელენე ჯაჯანიძე -- ფილმი 1+4 კადრში და კადრს მიღმა/ ნინო გელოვანი.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქართული ენა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 12

Additional Resources