Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : გეოგრაფია, გეოლოგია : 223 ტ. / მთავარი რედაქტორი: ნ. სხირტლაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004273 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004274 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004275 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004276 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004277 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004278 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004279 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004280 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.223 900001004281 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 125 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1981.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.12, გვ.29, გვ.35, გვ.40, გვ.48, გვ.55, გვ.62, გვ.65, გვ.72, გვ.78 გვ.84, გვ.89, გვ.95, გვ.101,გვ.110,გვ.123.
სარჩევი სიკმკვრივისა და დრეკადი ტალღების სიჩქარეების შორის დამოკიდებულების საკითხი კავკასიონის სამხრეთი ფერდის აფხაზეთის სეგმენტის ქანებისა და მადნებისათვის / ტ. გახარია და სხვა -- სითბური იმპულსის ხანგრძლივობის საკითხისათვის ზონდური მეთოდებით ქანების სითბური კოწეფიციენტების განსაზღვრის დროს / დ.კიკნაძე -- კონტაქტური ზედაპირის განსაზღვრა, კოლხეთის დაბლობის ცენტრალურ ნაწილში, ცარცულ და მესამეულ ნალექებს შორის / ნ. ხუნდაძე -- კოლხეთის ზედა სარმატის შესწავლისათვის / ვ.ალფაიძე -- ნახარის რღვევა და მისი მნიშვნელობა კავკასიონის კრისტალური სუბსტრატის სამხრეთ-დასაცლეთი ნაწილის ტექტონიკაში / ო.ნადარეიშვილი -- სვეტური განწევრების თიხები სოფ. თრიალეთისა და დმანისის რაიონიდან / ბ. თუთბერიძე -- რიონის უბის შუაპონტური კონგერიის ახალი სახის შესახებ (დასავლეთ საქართველო) / ფ. შენგელია -- ოქუმის ამოწევის, აფხაზეთის და სამეგრელოს მიმდებარე რაიონების ზოდი სტრუქტურულ-ტექტონიკურ თავისებურებანი ნავთობის და გაზის ძებნასთან დაკავშირებული / დ.ვახანია -- კახეთის კავკასიონის ტყის ყომრალი ნიადაგები / მ. შევადნაძე, მ. საბაშვილი -- საქართველოს მაღალმთიანი პუნქტებისათვის რადიაციული ბალანსის კომპონენტთა დახასიათების ზოგიერთი საკითხისათვის (მაღალმთიანი ყაზბეგისა და ჯვრის გადასასვლელის მაგალითზე) / ა. კოტარია -- წყალდიდობისა და წყალმოვარდნების ფორმირების პირობები მდ. თერგის აუზის ზემო ნაწილში / ი. სირბილაზე -- ისფაჰანის აგლომერაციის სოფელთა ტიპოლოგიისათვის / ფ. ზურიკაშვილი -- აღმოსავლეთ საქართველოს მიწების სასოფლო-სამეურნეო გამოყენების გეოგრაფიული კლასიფიკაცია / ნ. კეკელია -- ირანის მოსახსლეობის ზრდის ზოგიერთი ასპექტი / ა. რონდელი -- მდ. არაგვის ხეობაში არსებული ზოგიერთი ნატბეურის გენეზისის საკითხისათვის / ჯ. ხარიტონაშვილი -- სელების პროგნოზირების გეოლოგიური ფაქტორების ანალიზი / ე. წერეთელი -- ლანდშაფტური კომპლექსის შესაკრები კომპონენტების შესახებ / ზ. სეფერთელაძე და სხვა -- ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსებში მზის ენერგიის ტრანსფორმაციის ზოგიერთი საკითხი / თ. ჯიბლაძე -- სამუზაყანოს დაბლობზე სუბტროპიკული მეურნეობის შემდგომი განვითარების ბუნებრივი საფუძველი (ზემო ბარღების ჩაის საბჭოთა მეურნეობის მაგალითზე) / მ. ხარატიშვილი -- სირიის მოსახლეობის დინამიკს ძირითადი თავისებურებანი ურბანიზაციის თანამედროვე ეტაპზე / ვ. მელიქიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
გეოგრაფია.
გეოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources