Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 17/ რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2016/№17 900001722406 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2016/№17 900001722407 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2016/№17 900001722408 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2016/№17 900001722409 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2016/№17 900001722410 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8598/2016/№17 900001722405 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ III პერიოდიკა /2016 /ტ.17 900001722401 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ III პერიოდიკა /2016 /ტ.17 900001722402 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ III პერიოდიკა /2016 /ტ.17 900001722403 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ III პერიოდიკა /2016 /ტ.17 900001722404 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 320 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], 2015.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.:12, 22, 35-36, 59-60, 76-77, 104-405, 119-120, 137-138, 164, 178-179, 207-208, 217.
სარჩევი სტილი-კულტურული მდგომარეობა (მეტაფრასტიკის მაგალითზე) / ივანე ამირხანაშვილი -- რენესანსული ანტროპოცენტრიზმიდან ბაროკულ თეოცენტრიზმამდე / მაია ნაჭყებია -- ქსენოლოგიური მიდგომა ფსიქოლინგვისტიკა და ლიტერატურათმცოდნეობაში:ურთიერთგაგების მეტაენები / მარია არპენტიევა -- მხოლოდ დანაშაული და სასჯელი გადარჩა!აღმოსავლეთ ევროპული მსოფლიო ლიტერატურის ადაპტირება "ილუსტრირებული კლასიკიდან"რუს კიკის "გრაფიკულ კანონამდე"/ მიშელ დე დობლეერი -- განდევნილი განცდა და მხატვრული ლიტერატურა / ნესტან კუტუვაძე -- მანანა და ფეტი:ერთი აპოკრიფული მოტივის შესახებ ქართულ და რუსულ პოეზიაში / მარინა მასლოვა -- ორი დიდი მეტაფორა (ეძღვნება კანტის დაბადებიდან ორას წლისთავს) / ხოსე ორტაეგა-ი-გასეტი -- პოსტმოდერნიზმის სიკვდილი და შემდგომი ამბები / ალან კირბი -- ნეოკლასიზმი და აკაკი წერეთლის ჰეროიკული სტროფები / თამარ ბარბაქაძე -- ქართული მყარი სალექსო ფორმების აღმოსავლური წყაროები / აპოლონ სილაგაძე -- კონცეპტების "HEAVEN SKY"სემანტიკური ორგანიზაცია ინგლისურეროვან სასიმღერო დისკურსში / ნატალია ეგოროვა -- მარტვილოლოგიის სათავეებთან / ლელა ხაჩიძე -- ქართული საისტორიო პროზის განვითარების ადრეული ეტაპები (პირველწყაროს ლიტერატურული მოდელი ფიქციიდან ანტიფიქციისკენ) / ვლადიმერ ჭელიძე -- ბენარდე ნეაპოლელისეული ხელნაწერები / გაგა შურღაია -- ლიტერატურული ტრადიციის გაგება ქართულ მოდერნიზმში / კონსტანტინე ბრეგაძე -- უდაბნო და მისი თილისმა,სუფიური მისტიკა იბრაჰიმ ალქუნის რომანში "ოქროს ქვოშა"/ დარეჯან გარდავაძე -- ტრადიცია,ინდივიდიალური ტალანტი და ინტერვალი:ბვიაჩესლავ ივანოვსა და ტომას სტერნზ ელიოტის შედარებისთვის / იორდან ლუცკანოვი -- Tractatus Slavonicus / ფილიპ ამმონი -- სოციო-ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსების ზოგიერთი ასპექტი / ნათელა ჩიტაური,შორენა შამანაძე -- ბაჩანა ბრეგვაძე / მაკა ელბაქიძე -- აღსარებანი(ფრაგმენტი) / ნეტერი ავგუსტინე -- ირმა რატიანის "ქართული მწერლობა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი" / თენგიზ კიკაჩეიშვილი -- ირმა რატიანი,"ქარტული მწერლობა და მსოფლიო პროცესი" / რისმაგ გორდეზიანი -- ქართული მოდერნიზმი:ისტორიულო კონტექსტი და ტიპოლოგია / ნათია სიხარულიძე.
ახალი წიგნები მოამზადა -გაგა ლომიძემ.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 8

Additional Resources