Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 4

თხზულებანი თორმეტ ტომად : ტომი 3 / ტომის რედაქტორი: მამია დუმბაძე ; მთავარი რედაქტორი: დ. ჩხიკვიშვილი ; რედაქტორები: ა. ბარამიძე , ვ. ბერიძე , ვ. გაბაშვილი.

ჯავახიშვილი , ივანე. (ავტორი). ჯავახიშვილი , ივანე ავტორი. (ავტორობით). დუმბაძე , მამია ტომის რედაქტორი. (ავტორობით). ჩხიკვიშვილი , დ. მთავარი რედაქტორი. (ავტორობით). ბარამიძე , ა. რედაქტორი. (ავტორობით). ბერიძე , ვ. რედაქტორი. (ავტორობით). გაბაშვილი , ვ. რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-217886 900000645271 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ჭილ-256 900001703068 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-65772 900001757028 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 930(479.22) + 94(479.22)"12/14". 900000950016 Stacks ხელმისაწვდომია -
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 94(479.22). 900001252948 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 509 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისი უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1982.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი რედაქტორისაგან – ქართველი ერის ისტორია, წიგნი III, ნაწილი I (XIII-XIV სს.) –– სქოლიოებში მითითებულ შემოკლებათა განმარტება –– საქართველოს სახელმწიფო დიდი მემკვიდრეობისა და ფართო პოლიტიკური ამოცანებისათვის შეუფერებელ მემკვიდრე–მესვეურთა ხელში: გიორგი IV და რუსუდანი –– I. გიორგი IV-ლაშა –– II. რუსუდან მეფე –– III. მონღოლნი, მათი სოციალურ–პოლიტიკური წესწყობილება, ყოფაცხოვრება და კულტურული განვითარების დონე მე–12 ს. დამლევსა და მე–13 ს. დამდეგს –– IV. უმეფობის ხანა საქართველოში –– V. ორთა მეფობა სრულიად საქართველოში –– საშინელი ეკონომიკური კრიზისი საქართველოში და მის შესანელებლად აღმ. საქართველოს მთავრობისაგან გამოყენებული გაბედული აგრარული ღონისძიება –– VI. მწიგნობართუხუცესის ბასილ უჯარმელ–ჭყონდიდელის მოღვაწეობა, საქართველოს ეკლესიის გამწვავებული ბრძოლა მთავრობის წინააღმდეგ და მისი შედეგი –– VII. დავით V ულუს მალემრწმენობის შედეგი აღმ. საქართველოს მთლიანობისათვის –– VIII. ოქროს ულუსსა და ერანის ილხანების შორის ბრძოლის განახლება და მისი დამღუპველი შედეგი აღმ. საქართველოს მოსახლეობისათვის –– დასავლეთ საქართველოს განთავისუფლება მონღოლთა დამოკიდებულებისაგან –– IX. დავით–ნარინი და მისი პოლიტიკა –– X. აღმ. საქართველო დემეტრე II თავდადებულის დროს –– სრულიადი საქართევლოს პოლიტიკური მთლიანობის აღდგენა –– Xi. ვახტანგ II დავით–ნარინის ძე –– სრულიადი საქართველოს სახელმწიფოებრივი მთლიანობის კვლავ დაშლა –– XII. დავით VI. დემეტრე თავდადებულის ძე და კონსტანტინე დავით ნარინის–ძე –– XIII. მესხეთის მდგომარეობა და მისი მმართველნი სარგის და მანდატურთუხუცესი ბექა ჯაყელნი –– XIV. ვახტანგ III –– XV. ერანის მონღოლთა და ილხანების დაუძლურებისა და მათი საყაანოს გაქრობის მიზეზები –– XVI. აღმ. საქართველოში მომხდარი ცვლილება მონღოლთა ბატონობის თითქმის საუკუნოვანს ხანაში –– სრულიადი საქართევლოს პოლიტიკური გაერთიანება და კვლავ აღდგენა –– XVII. გიორგი V ბრწყინვალე –– თემურ–ლენგის შემოსევა და საქართველოს თავგანწირული ბრძოლა მტერთან დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად –– XVIII. ბაგრატ V -- XIX. კონსტანტინე მეფე –– ავტორისაგან –– წინასიტყვაობა –– ქარაგმანი და შემოკლებული სიტყვების განმარტება –– შესავალი –– მეფეთა–მეფე ალექსანდრე დიდი –– მეფე გიორგი ალექსანდრეს ძე –– ბაგრატ მეფე –– უკანასკნელი მცდელობა წინანდელი მდგომარეობის აღსადგენად –– საქართველოს მდგომარეობა XV საუკუნის განმავლობაში –– დამატება: საქართევლო XV საუკუნეში (ამონაბეჭდი ივ. ჯავახიშვილისი მიერ 1940 წ. დაწერილი საქართევლოს ისტროიის "მოკლე კურსიდან") –– ბრძოლა საქართევლოს მთლიანობის დარღვევის წინააღმდეგ –– საქართევლოს ვითარება მეთხუთმეტე საუკუნეში –– კომენტარები –– საძიებლები.
თემა: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
საქართევლოს ისტორია.
ქართველი მეფეები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 4

Additional Resources