Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 25

საქართველოს გეოგრაფია = География Грузии = Geography of Georgia / ნაწილი I : ფიზიკური გეოგრაფია / მთავარი რედაქტორი: ზურაბ ტატაშიძე ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 13 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 13 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-283802 900000800366 Stacks გატანილია 10/05/2015
აბონემენტი ს-283804 900000871628 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-283805 900000749445 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-283806 900000749444 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 2-522138 900000975782 Stacks გატანილია 08/11/2023
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ჯაფ-1084 900001868262 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზი 913 ს–323 900000934315 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზი 913 ს–323 900000934316 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზი 913 ს–323 900000934317 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზი 913 ს–323 900000934318 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9992883545
  • ფიზიკური აღწერილობა: 313,[3] გვ. : ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება , 2000.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება ქართული სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავს.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ. 301-308.
სარჩევი წინასიტყვაობა / ზურაბ ტატაშიძე -- მდებარეობა და საზღვრები / ჯანსუღ კეკელია -- გეოლოგიური აგებულება / რევაზ ხაზარაძე, მერაბ თვალჭრელიძე, ნანა მამაცაშვილი -- სასარგებლო წიაღისეული / რევაზ ხაზარაძე, მერაბ თვალჭრელიძე, ნანა მამაცაშვილი -- საქართველოს ბუნება ახლო და შორეულ გეოლოგიურ წარსულში / ჭიჭიკო ჯანელიძე, ზურაბ ტატაშიძე, ზურაბ სეფერთელაძე, ლევან მარუაშვილი -- რელიეფი, ოროგრაფიული თავისებურებანი / ზურაბ ტატაშიძე, ემილ წერეთელი -- სტიქიური ბუნებრივი მოვლენები / ზურაბ ტატაშიძე, ემილ წერეთელი, რევაზ ხაზარაძე -- კლიმატი / გივი გაგუა, დალი მუმლაძე, შოთა ჯავახიშვილი -- შავი ზღვა / არჩილ კიკნაძე, ჭიჭიკო ჯანელიძე, ზურაბ ტატაშიძე -- შიგა წყლები / გივი გიგინეიშვილი -- მყინვარები / რამინ გობეჯიშვილი -- ნიადაგები / ეთერ დავითაია, ვლადიმერ ლეჟავა -- მცენარეული საფარი / რევაზ ქვაჩაკიძე -- ცხოველთა სამყარო / ეთერ დავითაია -- ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების თავისებურებები / კუკური თავართქილაძე -- გარემოს დაცვა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებები / ზურაბ ტატაშიძე, ეთერ დავითაია, ზურაბ სეფერთელაძე -- ბუნებრივ–ანთროპოგენური ლანდშაფტები / ზურაბ სეფერთელაძე, დავით უკლება -- რეგიონები. ზოგადი შენიშვნები / ზურაბ ტატაშიძე -- თბილისი / ზურაბ ტატაშიძე -- შიდა ქართლი / კობა ხარაძე -- ქვემო ქართლი / კობა ხარაძე -- კახეთი / კობა ხარაძე -- აღმოსავლეთი კავკასიონი / ზურაბ სეფერთელაძე -- სამცხე–ჯავახეთი / კობა ხარაძე -- იმერეთი / ზურაბ ტატაშიძე -- რაჭა–ლეჩხუმი / რამინ გობეჯიშვილი -- სამეგრელო / ჭიჭიკო ჯანელიძე -- სვანეთი / რევაზ ხაზარაძე -- გურია / ელენე სალუქვაძე -- აფხაზეთი / ზურაბ ტატაშიძე -- აჭარა / ეთერ დავითაია, ზურაბ სეფერთელაძე.
მოკლე შინაარსი, და სხვა წიგნი წარმოადგენს "საქართველოს გეოგრაფიის" ორტომეულის პირველ ნაწილს – ფიზიკური გეოგრაფია. მასში მოცემულია ჩვენი ქვეყნის მრავალფეროვანი და რთული ბუნებრივი პირობების თავისებურებათა ანალიზი. ბევრი საკითხი ვრცლად და ახლებურად არის გაშუქებული (მაგ., ანთროპო–გეომორფოლოგიური პროცესები, გარემოს დაცვა და რაციონალური ბუნებათსარგებლობა), რაც დაკავშირებულია გეოგრაფიული მეცნიერების არა მარტო თეორიულ, არამედ მათ დიდ პრაქტიკულ მნიშვნელობასთან. განკუთვნილია სხვადასხვა დარგის მეცნიერ–სპეციალისტთა და მშობლიური ბუნებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.
თემა: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
გეოგრაფია > საქართველოს გეოგრაფია.
ფიზიკური გეოგრაფია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 25

Additional Resources