Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ. 113 / რედაქტორი: შ.მესხია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი აფაქ-1190 900001298285 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.113 900001003598 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.113 900001003599 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.113 900001003600 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.113 900001003601 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.113 900001003602 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.113 900001003603 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.113 900001003604 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 470გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თბილისის სახელმწიფო გამომცემლობა, 1965.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
სარჩევი კულტურული რევოლუციის დამამთავრებელი ეტაპი / ო.ნიორაძე -- მუშათა კლასისა და გლეხობის კავშირის შემდგომი განმტკიცებისათვის კომუნისტური პარტიის ბრძოლის ისტორიიდან საქართველოში (საკოლმეურნეო წყობილების შექმნისა და სოციალიზმის გამარჯვების პერიოდი, 1929-1937 წწ.) / გ.გამსახურდია -- საქართველოს კომუნისტური პარტიის მოღვაწეობა სოციალისტური იდეოლოგიის სიწმინდისათვის მხატვრულ ლიტერატურაში (1921-1925 წწ.) / დ.ლორთქიფანიძე -- თბილისის საქალაქო თვითმართველობის მუშა-მოსამსახურეთა გაფიცვა 1919 წელს / დ.ჯიბლაძე -- სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში ორ ფრონტზე ბრძოლის ლენინური ტაქტიკის განხორციელება საქართველოს ბოლშევიკური ორგანიზაციების მიერ რეაქციის წლებში (1907-1910 წწ.) / ს.ჩაგუნავა -- დიდი ბრიტანეთის კომუნისტური პარტიის ბრძოლა რევიზიონიზმის წინააღმდეგ 1956-1957 წწ./ შ.ჯიჯაძე -- ყივჩაღთა ეთნოგენეზის საკითხისათვის / მ.მურღულია -- ირანთან პოლიტიკური ურთიერთობის საკითხი რუსეთის სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკაში XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნაზე / თ.ტივაძე -- "ქართველთა სამეფოს" პოლიტიკური სტრუქტურის ისტორიიდან / შ.ბადრიძე -- სალიპარტიანო / შ.ჯღარკავა -- 1829 წლის მღელვარება აღმოსავლეთ საქართველოში / ა. მათიაშვილი -- შავლაკიანი კერამიკა ვანის ნაქალაქარიდან / ნ.კიღურაძე -- საავალიშვილოს გადაქცევა სახაზინო მამულად / ვ.აბულაძე -- პირველი ინტერნაციონალი და იმდროინდელი ქართული საზოგადოება / ვ.დონაძე -- დასავლეთგერმანული ნეოკოლონიალიზმი და სუსტად განვითარებული ქვეყნები / ნ.კიკვაძე -- ეროვნულ საკითხზე შეხედულებათა ისტორიისათვის / ს.ციცქიშვილი -- ჩანაწერები თეიმურაზ პირველის მოლაპარაკებისა მოსკოვში 1658 წელს / ვ.მაჭარაძე -- თსუ ისტორიის ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის სამეცნიერო სესია / გ.გელაშვილი და სხვა -- პროფ. ა.ფირცხალაიშვილი (1888-1965) / აკ.სურგულაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ისტორია
საქართველოს ისტორია
მსოფლიოს ისტორია
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources