Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ჟურნალისტიკის საკითხები : 228ტ. სერია 7-8 / მთავარი რედაქტორი: დ.მ. გამეზარდაშვილი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004292 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004293 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004294 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004295 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004296 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004297 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004298 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004299 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004300 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.228 900001004301 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 572 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1981.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი პარტიისა და ხალხის დიდი ტრიბუნა / დ.მჭედლიშვილი -- ახალგაზრდობის მებრძოლი ორგანო / შ.გაგოშიძე -- სოციოლოგიური სოციალურ-ფსიქოლოგიური მეთოდები მასობრივი კომუნიკაციის პროცესების კვლევაში / გ.ლოგუა და სხვა -- ქართველი მენშევიკების ანტიხალხური პოლიტიკის მხილება 1920 წლის გაზეთ "კომუნისტის" ფურცლებზე / მ.მშვიდობაძე -- პირველი ქართული პროფკავშირული გაზეთი / შ.გაგოშიძე -- ჟურნალის გაფორმების თავისებურებები / ი.მჭედლიშვილი -- ბრძოლა ეთერში / გ.ნიშნიანიძე -- სატელავიზიო პროგრამირების თავისებურებანი / ე.იბერი -- ტელევიზია და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ზოგიერთი საკითხი / დ.ოისელიანი -- საქართველოს ტელესტუდიის ფუნქციონერებისა და ეფექტიანობის შესწავლის ზოგიერთი საკითხი / ნ.ლეონიძე -- პუბლიცისტური პორტრეტის დიდი ოსტატი / დალი გამეზარდაშვილი -- По следам передовиц "Коммуниста" / Н.Г.Дроздов -- Печать в борьбе с нарушениями норм коммунистической морали / А.Г.Калмахелидзе -- Некоторые новые тенденций телевидения Грузинской ССР / Л.З.Кавиладзе -- О некоторых актуальных задачах средств массовой информации и пропаганды Чехословакии в связн с подготовкой журналистих кадров / Гудец Владимир -- ილია ბახტაძე (ხონელი) / გულნარა მარუაშვილი -- ნიკო ნიკოლაძე საზოგადოებრივი და სახელმწიფო წყობილების სოციალ-პოლიტიკური გარდაქმნის გზების შესახებ / ვ.მეტრეველი -- საცენზურო კომიტეტის არქივიდან / ნ.ტაბიძე -- პლატონ იოსელიანის რუსთველოლოგიური ნააზრევი / ლუიზა ჭუმბურიძე -- კიტა აბაშიძე-ქართული ლიტერატურის კრიტიკოსი / დ.გამეზარდაშვილი -- К вопросу русских газетах на Кавказе в первой полвине XIX века / Н.А.Махарадзе -- Из истории создания газеты "Унита" / Н.В.габашвили -- გაზეთი "კოლმეურნე"-60 / გრ.იარალოვი -- გაზეთი "ლენინის დროშა"-50 / ვ.ჭანუყვაძე -- Нужное издание / Г.М.Фридлендер и др -- ორი პუბლიკაციის გამო / გ.მიქაძე -- რამდენიმე შენიშვნა "უძველესი კოლხურ-იბერიული მედიცინის" ავტორს / ს.სულაქველიძე -- ილია ჭავჭავაძის ერთი ნაკლებად ცნობილი სტატიის გამო / ვ.აბაშმაძე -- არალოგიკური "დაკვნები" / ზ.მოსილელი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჟურნალისტიკა.
ჟურნალისტიკის თეორია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources