Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : გეოგრაფია, გეოლოგია : 231ტ. / მთავარი რედაქტორი: ნ. სხირტლაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004303 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004304 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004305 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004306 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004307 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004308 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004309 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004310 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004311 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.231 900001004312 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 138 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1984.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.9, გვ.14, გვ.23-24, გვ.32-33, გვ.40-41, გვ.44-45, გვ.49-50, გვ.63, გვ.69, გვ.76, გვ.81-82, გვ.86-87, გვ.92-93გვ.98-99,გვ.103,გვ.108,გვ.125,გვ.182.
სარჩევი გრავიმეტრიის შებრუნებული ამოცანის ამოხსნა ცვლადი სიმკვრივის მქონე ნახევარელიფსოიდისთვის / ა. კუდრია და სხვა -- ორი გარემოთი წარმოდგენილი ქედის წვერის მახლობლობაში ვერტიკალური ელექტრული ზონდირების მრუდების აგების საკითხისათვის / გ. ხვიტია, ბ. აშაკიძე -- ხმელთაშუა ზღვის პროვინციასა და მოსაზღვრე რეგიონებში პირველი ნუმულატების გამოჩენის დროის შესახებ / ნ. მრავლიშვილი -- გურიის ნავთობიანი რაიონის ტექტონიკური მდებარეობის შესახებ / ვ. ალფაიძე -- ზოგიერთი შეჯამება კავკასიის ჰიდროგეოლოგიურ სტრუქტურებში მიწისქვეშა წყლების კანონზომიერი ჰიდროქიმიური განაწილების შესახებ / დ. კაჭარავა, ა. მელივა და სხვა -- მწვერვალ გუმბათის მორფოლოგიისა და გეოლოგიური აგებულების საკითხისათვის / ბ. თუთბერიძე -- ველის ინდუსტრიალიზაციის კარტოგრაფიული მოდელის აგების პრობლემები / გ. ცაგარელი -- ბარდეიოვი როგორც სივრცობრივი სისტემა / მარტინ მიხალი -- საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება სეტყვიანობის მიხედვით / გ. სულაქველიძე და სხვა -- საქართველოს ტერიტორიაზე ეფექტური გამოსხივების განაწილების საკითხისათვის / ა. კოტარია -- ტალღების გავლენის კვლევის ზოგიერთი შედგები / კ. ბილაშვილი და სხვა -- ქარის რეჟიმი თავისუფალ ატმოსფეროში კავკასიის ტერიტორიაზე / ა. დემეტრაშვილი და სხვა -- მთის წყალსაცავების რეგულირების სახის განმსაზღვრელი პირობები და დონეების ტიპიური გრაფიკის აგება მათი მრავალწლიური რეგულირების დროს / გ. მეტრეველი -- კლიმატური მონაცემები,რომლებიც გამოიყენება დაპროექტებისათვის / მ. ბოკერია -- ახლადმოსული მშრალი თოვლის მდგრადობის საკითხისათვის / ლ. სესიაშვილი -- რადიაციული ბალანსის განაწილება შავ ზღვაზე / ნ. კვარაცხელია -- სუბტროპიკული ეწერი ნიადაგები ანტროპოგენული ზემოქმედების პირობებში და მათი დიაგნოსტიკა / მ. საბაშვილი და სხვა -- მეწყრული პროცესების აქტივიზაციაზე სიონის წყალსაცავის ზემოქმედების საკითხისათვის / ვ. წერეთელი და სხვა -- მდინარე რიონის აუზის მთიანი ნაწილის ბუნების დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების პერსპექტივები / მ. ხარატიშვილი -- გეოგრაფიული მიდგომა საქალაქო ტერიტორიების გამოყენების შესახებ / ი. სალუქვაძე -- V-საკავშირო ვულკანოლოგოური თათბირი / ბ. თუთბერიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
გეოგრაფია.
გეოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources