Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.235 : ფიზიკა / მთავარი რედაქტორი: თ. კოპალეიშვილი.; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004345 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004346 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004347 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004348 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004349 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004350 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004351 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004352 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004353 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1982/ტ.235 900001004354 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 156 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1982.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი SO(10)=E6 ჩართვა და ოქტონიუნები / გ.სილაგაძე -- კინენატიკური კავშირი სპირალურ ამპლიტუდებს შორის და დისპერსიული უტოლობა ნუკლონზე კომპტონ-ეფექტისათვის / მ.ჩავლეიშვილი -- 22.4 გე ვ/ლ იმპულსზე ṔP → ∏± + X რეაქციის ამალიზი "სინათლის ფრონტის" ცვლადებში / ნ.ამაღლობელი და სხვა -- გრავიმეტრიის სამგანტოლებიანი პირდაპირი ამოცანა II ტიპის მრავალწახნაგებისათვის,როცა სიმკვრივე წარმოადგენს კოორდინატის წრფივ ფუნქციას / მ.კაჭახიძე -- რადიოტალღების სიხშირის დოპლერის მინაცვლების ექსპერიმენტალური გამოკვლევა იონოსფეროს ვერტიკალური ზონდირებისას თბილისის თავზე / ზ.ლიაძე,გ.შარაძე -- წნევის ქვეშ მყოფი ბავშვები კოაქსიალური განმუხტვი / ი.ბუტოვი და სხვა -- ორიენტირებული გამომსხივებლების მიმართული ლუმინესცენციის შესახებ ტალღგამტარ ფირებში / ი.მერკულოვი,ი.პაპავა -- საშუალო განივი იმპულსის ფლუქტუაციები და სწრაფი მეზონების x სპექტრების ხასიათი Ṕ p ურთიერთქმედებაში 22,4 გე 3/c იმულსის დროს / ნ.ამაღლობელი და სხვა -- თვითინდუცირებული გამჭირვალობა ერთღერძა კრისტალებში / გ.ადამაშვილი -- ზოგიერთი დამატებანი დედამიწის მაგნიტოსფეროს საზღვრის ორმაგი ელექტრული ფენის მოდელისათვის / გ.კერესელიძე -- 55 Mn გმრ Mn 1+6S б შენადნობების სისტემაში / თ.შავიშვილი და სხვა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ფიზიკა.
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources