Catalog

Record Details

Catalog Searchაღმოსავლეთმცოდნეობა = Oriental Studies: № 241 : 1983 / რედაქტორი: კ.ფაღავა; ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004394 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004395 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004396 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004397 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004398 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004399 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004400 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004401 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004402 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/№241 900001004403 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 2298-0377
  • ფიზიკური აღწერილობა: 307 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1983.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
დავით კობიძის შრომების ბიბლიოგრაფია (ქრონოლოგიური მაჩვენებელი) -- ლიტერატურა დავით კობიძის ცხოვრებასა და შრომებზე -- იური მარის წერილი შალვა ამირანაშვილს.
სარჩევი დავით კობიძის ცხოვრება და სამეცნიერო მოღვაწეობა / კ.ფაღავა,ჯ.გიუნაშვილი -- "ვისო-რამინის" "ფარსული წყარო"/ ჟილბერ ლაზარი -- სპირანტი h სპარსულ ენაში / თ.ჩხეიძე -- თავები თხზულებიდან "Riwayat i Emed i Aswhahistan" / მ.შაქი -- ლიტერატურული ტაჯიკური ენის ერთმარცვლოვანი სიტყვების ფონემური სტრუქტურა / შ.ბობომურაგოვი -- ფაკულტატურობის მოვლენები სპერსული ენის ფრაზეოლოგიაში / მ.ი.რუბინჩკი -- "ვისრამიანის"ლექსიკიდან (გამოწურვილი,უტევანი) / მ.მამაცაშვილი -- "ვეფხისტყაოსანის"ლექსიკიდან (დარიჯაგი) / ა.გვახარია -- "ცამ" და "ხივა" სიტყვებისათვის ოსურში / ო.თედეევი -- ბერძნულ და რომაულ საკუთარ სახელთა მართებული გადმოცემისათვის ქართულში / ა.ურუშაძე -- ეთერიანი - ხალხური რომანი / მ.ჩიქოვანი -- "ნიავი სამინდორული" / ი.ლოლაშვილი -- აბუ ალი იბნ სინას პოეტიკა / ა.ბოლდირევი,რ.ჰადი-ზადე -- მირზა ბედილის ესთეტიკური შეხედულებისათვის / შ.შამუჰამედოვი -- ქართულ-სპარსული პოეტიკის საკითხები / ვ.კოტეტიშვილი -- რუსთაველი ირანში / ლ.მენაბდე -- ყაზალი ჩეხურ პოეზიაში / ირჟი ბეჩკა -- რუსული კლასის თარგმანები სპარსულ ენაზე (40-70-ანი წლები) / ა.როზენფელდი -- მოსე ჯანაშვილი / ა.ბარამიძე -- ნიკო მარისადმი გაზავნილი იუსტინე აბულაძის შვიდი ბარათი / ი.მეგრელიძე -- იან რიპკა და ირანისტიკა საქართველოში / ირჟი ბეჩკა -- სპარსული კომედიის შესწავლისათვის / კ.ფაღავა -- კახეთ-ჰრეთ-სომხითის საკვანძო საკითხის გარკვევისათვის / ლ.მელიქსეთ-ბეგი -- განხეთქილება ქართულ და სომხურ ეკლესიებს შორის VII ს-ის დამდეგს (რეტროსპექტრული ნარკვევი) / ლ.ზექიანი -- კავკასია და ქრისტიანული აღმოსავლეთი IV და VI მზსოფლიო კრებებს შორის / ზ.ალექსიძე -- იბნ-სინა და ყარმატობის არსი ბარბაროსთა შესახებ ფ.ენგელსის მოძღვრების შუქზე / ა.ტაგირჯანოვი -- X საუკ.სპარსული და არაბული წყაროების ცნობები აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ქალაქების ისტორიისათვის / დ.კაციტაძე -- ახლოაღმოსავლური ქალაქი ( XI-XII სს. ქართული წყაროების მიხედვით) / ე.გაბაშვილი -- ფაზლულა რაშიდ ედ-დინის ჯამი ათ-თავარიხში დაცული ცნობები შუა საუკუნეების ჩეხეტის ისტორიიდან / ო.კლიმა -- ფეოდალური საქართველოს ისტორიიდან / ო.ცქიტიშვილი -- ისქანდერ მუნში შაჰ თამაზ I-ის დრიონდელი მხატვრების შესახებ / ო.აკიმუშკინი -- რადენიმე სპარსული საბუთი კ.კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის ფონდიდან / კ.ტაბატაძე -- სულთან ფირმანი იონა მეუნარგიას ოსმალეთის ორდენით დაჯილდოვების შესახებ / ს.ჯიქია -- ოთარ გვილავა,ისფაჰანი,შირაზი, ქაშანი...."ხელოვნება", თბ., 1980 / დ.კაციტაძე -- ლ.გიუნაშვილი,გლეხობის საკითხი თანამედროვე სპარსულ პროზაში (რუსულ ენაზე),1977. / გ.ჭიპაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.
აღმოსავლეთმცოდნეობა.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
ისტორია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources