Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.243 : ისტორია. ხელოვნებათმცოდნეობა. ეთნოგრაფია / მთავარი რედაქტორი: მ. ლორთქიფანიძე. ძიძიგური; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004414 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004415 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004416 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004417 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004418 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004419 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004420 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.243 900001004421 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 203 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1983.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი თანასწორუფლებიან ერთა ნებაყოფლობით გაერთიანებაში / იური კაჭარავა -- საბჭოთა საქართველოს მე-60 წლისთავი / ვახტანგ ჯანჯღავა -- თანამედროვე მაროკოს საზოგადოების სოციალური შემადგენლობა და ბერბერები / ზაზა მენთეშაშვილი -- ჰანრიხ ჰაინე ნაპოლეონ ბონაპარტეს შესახებ (ნარკვავი) / ვარლამ დონაძე -- ჟირონდისტთა 1793 წლის კონსტიტუციის პროექტი / რუსუდან გოგოლაშვილი -- ფრანკე პონტოელის პოლიტიკა შავიზღვისპირეთში / თეიმურაზ თოდუა -- გვიანი შუასაუკუნეების კახეთის სამეფოს სადროშო-სამოურავოთა საკითხი (XV-XVIII სს) / ავთანდილ თორდია -- ლათინური წყარო XIV ს. საქართველოს შესახებ / ვაჟა კიკნაძე -- ფეოდალური ოპოზიციის ბრძოლა სამეფო ხელისუფლების წინააღმდეგ XII ს-ის ბოლოს (ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლა) / დიმიტრი ლეთოდიანი -- ზოომორფული სიმბოლიკის შესწავლისათვის (ირემი-ლომი) / ირაკლი სურგულაძე -- მოქვის სახარების ზოგი იკონოგრაფიული თავისებურებების შესახებ (მირქმის კომპოზიცია) / იზოლდა ჭიჭინაძე -- ტრაპეზუნტის 1329 წლის ხელნაწერი ქართული მინიატურით (კალუგა) / ვასილი პუცკო -- ძველაღმოსავლური პრობლემატიკის შესწავლა საქართველოში 60 წლის მანძილძე / გრიგოლ გიორგაძე -- გამოკვლევა ქობაირის ტაძრის მოხატულოიბის შესახებ ავსტრიელი მეცნიერის ოტო დემუსის შრომების ბიბლიოგრაფია / ზაზა სხირტლაძე
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ისტორია.
ხელოვნებათმცოდნეობა.
ეთნოგრაფია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources