Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ244. ფიზიკა / მთავარი რედაქტორი: თ. კოპალეიშვილი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004422 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004423 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004424 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004425 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004426 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004427 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004428 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004429 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004430 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.244 900001004431 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: გვ.237. ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1983.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი აკუსტიკური თვითინდუცირებული გამჭვირვალობა ზედაპირული ტალღებისათვის / გ.ადამაშვილი -- კოლექტიური იან-ტელერის გადასაღები ოპეროცსკოტებში / ე.ზერაგია და სხვა -- ოპტოელექრტრონული ჩამკეტი ტირისტორი ნახევრად იზოლირებულ გალიუმის არსენიდის საფუძველზე // თ.ქამუშაძე და სხვა -- A IV B VI მყარ ხსნარებში რეკომბინაციური გამოსხივების შესახებ / ლ.ბოჩკოვა და სხვა -- ქარი იონისფეროს E არეში თბილისის თავზე / გ.არეშიძე და სხვა -- მდნ-სისტემის ელექტროსტატიკური ველი / რ.გოგსაძე და სხვა -- კონტაქტების გავლენის გამორიცხვის შესაძლებლობათა შესახებ / დ.ალადაშვილი და სხვა -- სინათლის ფრონტის ცვლადით გამოსახული ¶ ± მეზონების ინვარიანტული კვეთების ფარდობები ¶ ± p-ურთიერთქმედებებში 5 და 40 გევ ენერგიებზე / დ.აბესალაშვილი და სხვა -- ჰიდროთერმოდინამიკის ძირითადი და შეუღლებული განტოლებები რელიეფის გათვალისწინებით / ზ.ხვედელიძე -- "თოლიას" ეფექტი და საშუალო განივი იმპულსის ზრდა კორელირებული კომპონენტების დიდი რიცხვის ზღვარში / ი.დარბაიძე -- In-GaP ზედაპირულ-ბარიერული სტრუქტურების ფოტოელექტრულ თვისებები / მ.ბახტაძე -- ანომალური განზომილებების კვარკული თვლის გაფანტვის ნებისმიერი კუთხეებისთვის / ი.ავალიანი -- ქალაქ თბილისის ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების სტატისტიკური ანალიზი წლის ცივ პერიოდში / თ.ფიჩხაია -- ლეპტონური წყვილების ადრონული დაბადება (მიმოხილვა) / ც.ქართველიშვილი -- მეტალური რეზისტორების წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტების გაბნევის შემცირება / გ.კუჭავა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ფიზიკა .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources