Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ. 248. ქიმია. ბიოლოგია / მთავარი რედაქტორი: ლ. ნათაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004462 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004463 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004464 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004465 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004466 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004467 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004468 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.248 900001004469 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 141 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1984.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება პროფესორ ლევან ნათაძის ხსოვნას.
სარჩევი ტყვიის ექსტაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა დითიზონით გარემოს ობიექტში / გ.სუპატაშვილი და სხვა -- 1-(2-პირიდილაზო)-რეზორცინთან ჰაფნიუმის კომპლექსების შესწავლა ანალიზურ ქიმიაში მათი გამოყენების მიზნით / ქ.გრიგალაშვილი და სხვა -- პარკის ამოხევის პროცესში დარბილებული წყლის გამოყენება / ა.ნოღაიდელი და სხვა -- პროტონის გადატანის რეაქციის თეორიული გამოკვლევა ნიტრომეთანსა და ზოგიერთ კარბონმჟავას შორის / მ.გვერდწითელი -- ალკანების კლასიფიკაცია და ჩამოთვლა / მ.კორნილოვი და სხვა -- მერქნიან მცენარეთა კალმების დაფესვიანებაზე დეზოქსიალდონის მჟავების გავლენის საკითხისათვის / რ.გახოკიძე და სხვა -- თავისუფალი რადიკალის N=CH₂ ელექტრონული სტრუქტურის პარამეტრების გამოთვლა / ე.ჩიკვაიძე -- პროტონის გადატანის რეაქციების თეორიული გამიკვლევა ფსევდოიზოციანინსა და ზოგიერთ ორგანულ მჟავას შორის / მ.გვერდწითელი და სხვა -- ბიოლოგიური მახასიათებლის ერთი ექსპერიმენტის შესახებ / რ.ხომერიკი -- სარკომერის მუშაობის დინამიკური მოდელი / ნ.ვასილევა-ვაშაყმაძე -- კობბინაციური განბნევის სპექტროსკოპია.როგორც ბიოლოგიური მემბრანების სტრუქტურის შესწავლის მეთოდი / მ.ცარციძე და სხვა -- პეროქსისომული მემბრანების და თხევად-კრისტალურ მდგომარეობას შორის კავშირის შესწავლა / მ.გეგეჭკორი და სხვა -- ლიზოსომური ფერმენტის აქტივობაზე პოლიციკლური ნახშირწყალბადების მოქმედების ორფაზიანი ხასიათის შესახებ / თ.დარჩია და სხვა -- ფოსფოლიპიდების რაოდენობრივი ცვლილებები ავთვისებიანი სიმსივნის ზრდის დროს / ო/ჯიშკარიანი და სხვა -- უმაღლეს ხერხემლიან ცხოველთა ურთიერთდამოკიდებული ქცევის შესასწავლად გამოყენებული მეთოდური ხერხები / ვ.ყენია -- ზოგიერთი ფერმენტის აქტივობის დინამიკა ერთღეროიან-მრავალტაროიან სიმინდში / ე.ცხადაია და სხვა -- ამილაზების (а,ß) აქტივობის დინამიკა მრავალღეროიან-მრავალტაროიან სიმინდში / ე.ცხადაია -- სოიას ლებნის ქლოროპლასტების ულტრასტრუქტურა / ლ.კაკუშაძე და სხვა -- ინვერტაზისა და კატალიზის აქტივობა მთა-მდელოს ნიადაგში / მ.კოსტავა -- პალდოს (საგარეჯოს რაიონი) ხელოვნური წყალსატევის სანაპირო მცენარეულობის მიმოხილვა / ა.ერქომაიშვილი -- კოოპერაციულინ პროცესების მოლეკულური მექანიზმის შესახებ ბიოლოგიურ მემბრანებში ფუნქციონალური მდგომარეობის ცვლილებისას / ე.ტეპლიცკი და სხვა -- ორნითოლოგიური გამოკვლევების ისტორია საქართველოში / რ.ჟორდანია.
თემა: ქიმია.
ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources