Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.252. მათემატიკა. მექანიკა.ასტრონომია / მთავარი რედაქტორი: ჯ. შარიქაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004498 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004504 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004505 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004506 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004507 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004508 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004509 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004510 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004511 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.252 900001004512 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 277 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1984.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ნატურალურ რიცხვთა მიმდევრობის სიმკვრივის შესახებ / პ,კოღონია -- განზოგადებულ ოთხჯერად თეტა-მწკრივთა ზოგიერთი სივრცის განზომილების შესახებ / ქ.შავგულიძე -- ქ.შენებერგის ორი ფორმულის შესახებ / ა.ფურცელაძე -- ზოგიერთი ამოცანა ჯაჭვური წილადების თეორიაში / ბ.ტასოევი -- პარაკომპაქტები,როგორც Ɛ-კომპაქრური სივრცეები H Ɛ - ჩაკეტილი სივრცეები / მ.გვაზავა -- თანაბარ სივრცეებში ორმაგი განზოგადებული მიმდევრობის ორმაგი და განმეორებითი ზღვრების შესახებ / დ.გოგუაძე -- ორმაგი უსასრულონამრავლის ერთო კლასის გარდაქმნის შესახებ / პ.სლეპენჩუკი -- ორადობა აპროქსიმაციის თეორიისა და არაწრფივი ანალიზის ზოგიერთ ამოცანაში / ი.ჯიოევა -- მასობრივი მომსახურეობის მრავალარხიანი სისტემის შესახებ ცვალებადი ინტენსივობით / გ.არსენიშვილი -- დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ძირითადი სასაზღვრო ამოცანების ეფექტური ამოხსნები ზოგიერთი მარტივადბმული არისათვის / თ.ლომთათიძე -- დრეკადობისბ თეორიის პირველი ძირითადი ამოცანის ამოხსნა ჭრილის მქონე უბნობრივ-ერთგვაროვანი სხეულისათვის / მ.ელიზბარაშვილი -- ლაგრანჟის ორი გიროსკოპის სისტემის სტაციონალურ მოძრაობათა ბიპურპაციის შესახებ / გ.ნოზაძე -- მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდი სასრული ამპლიტუდიანი სამგანზომილებიანი ტალღის შემთხვევაში / ნ.პატარაია -- ბლანტი უკუმში სითხის ზოგიერთი ავტომოდელური ამოცანის შესახებ / შ.შარიქაძე -- ბლანტი უკუმში სითხის არასტაციონალური დინება წყაროებსა და ჩასადენების გათვალისწინებით / ვ.შარიქაძე -- სელების ნაკადის და მეწყერების ჰიდროდინამიკური თეორია და მათი მახასიათებლების გათვლა / თ.ვოინიჩ-სიანოჟევსკი და სხვა -- დედამიწის მაგნოტოსფეროს შეშფოთება მზის ქარით და მისი კავშირი ბიოლოგიური უჯრედის აქტივობასთან / თ.ჟღენტი -- დაბალი სიხშირის ელექტრომაგმიტური ველის გავლენის კვლევა თითქმის სფერული ფორმის მემბრანულ სისტემებზე / თ.ჟღენტი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
მექანიკა.
მათემატიკა .
ასტრონომია .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources