Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 34 დან 87

ჰერალდიკური არაბესკები / ზურაბ გაიპარაშვილი; რედაქტორი: გურამ ლორთქიფანიძე; გამომცემლობის რედაქტორები: გია ჯოხაძე, ქეთევან ქურდოვანიძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაიპარაშვილი, ზურაბ. (ავტორი). ლორთქიფანიძე, გურამ. რედაქტორი. (ავტორობით). ჯოხაძე, გია. გამომცემლობის რედაქტორი. (ავტორობით). ქურდოვანიძე, ქეთევან. გამომცემლობის რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 21 of 21 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 21 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-301420 900001766934 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301421 900001766942 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301422 900001766938 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301423 900001766939 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301424 900001766946 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301425 900001766953 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301426 900001766937 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301427 900001766936 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301428 900001766935 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301429 900001766950 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941135743
  • ფიზიკური აღწერილობა: 262 გვ.: ფერადი ილუსტრაციები.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თსუ გამ-ბა, 2016.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა გამოყენებული ლიტერატურა: გვ. 251-260
სარჩევი რედაქტორისაგან -- შესავალი -- ჰერალდიკის განვითარების ეტაპები -- გერბის შემადგენელი ნაწილები -- ჰერალდიკის პირველი ნიშნები ქართულ საბეჭდავებზე -- ქრისტეს კვართი საბეჭდავზე და გამორჩეულობის იდეა -- "შეკვრა-გახსნის" ძალმოსილება -- "ღერბი ანუ ნიშანი" -- რუმინელი საეკლესიო მამა საქართველოდან -- ანთიმოზ ივერიელის ჰერალდიკური მემკვიდრეობა -- ჰერალდიკური პარალელები -- ქრისტეს კვართი" გერბების საერთო კრებულში" -- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერბი -- "ჰერალდიკური ექსპედიცია", ანუ დიმიტრი შევარდნაძის ნაკვალევზე -- მხედარი საქართველოს რესპუბლიკის გერბზე დემოკრატიული და სოციალისტური მმართველობის ეპოქებში -- საქართველოს საეკლესიო სიმბოლიკა - საპატრიარქოს გერბი -- Heraldic Arabesques -- Геральдические арабески -- ილუსტრაციები -- საძიებელი -- გამოყენებული ლიტერატურა.
მოკლე შინაარსი, და სხვა წიგნში განხილულია ქართული ჰერალდიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები, რომელთა ბლაზონირება და შექმნის მოტივის გააზრება საშუალებას იძლევა, გაკეთდეს დასკვნა, რომ ევროპიდან გერბის, როგორც კულტურული ფენომენის, ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლა და დამკვიდრება ქრისტიანულ რელიგიასთან, საქართველოს ეკლესიის წიაღში მიმდინარე მოვლენებთან, ევროპული სამყაროსთან სწრაფვასთან, დაშლილი სახელმწიფოს აღორძინების მცდელობასთან, კულტურულ აღმავლობასა და იმ მსოფლმხედველობრივ პლასტებთან არის დაკავშირებული, რომლებიც ზემოჩამოთვლილ პროცესებს განაპირობებს და ახლავს.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰერალდიკა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 34 დან 87

Additional Resources