Catalog

Record Details

Catalog Searchჰუმანიტარული კვლევები: წელიწდეული = Studies in the Humanities: Annual : № 6, 2015 / მთავარი რედაქტორი: ზაზა სხირტლაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-833/2015/№6 900001769867 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-833/2015/№6 900001769868 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-833/2015/№6 900001769869 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8674/2015/№6 900001769866 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი პერიოდიკა/2015/№6 900001769870 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი პერიოდიკა/2015/№6 900001769871 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2015/№6 900001769862 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2015/№6 900001769863 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2015/№6 900001769864 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2015/№6 900001769865 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-894X
  • ფიზიკური აღწერილობა: 378 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2017.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია:გვ.31, გვ.51-54, გვ.83-85, გვ.96, გვ.110, გვ.128-129, გვ.144-146, გვ.167, გვ.184, გვ.199, გვ.211, გვ.222, გვ.248, გვ.269-270, გვ.285, გვ.308, გვ.346.
სარჩევი დამასკიოსი; თვით-ობა და სხვაობა ონტოლოგიურად, ჩვენში და შემეცნებაში / ლელა ალექსიძე -- კაუზატივის გამოხატვის პერიფრასტული მოდელები ძველსა და საშუალ ქართულში / ლელა ციხელაშვილი -- ბიბლიური "სამოსელი პირველი" და "ტყავისა სამოსელი" საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში / ნესტან სულავა -- სტეფანე პირველმოწამის სახე უძველეს ქართულ ლიტურგიკულ-ჰიმნოგრაფიულ კრებულებში / / ლელა ხაჩიძე -- დეტალი ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში / მამუკა ჭანტურია -- ეთიკური პრობლემა ვაჟა-ფშაველას პოემა "სტუმარ-მასპინძელში" / ლევან ბებურიშვილი -- ხალხური ლექსის ერთი სტროფის განმარტებისათვის: ("აღდგომისა ხუთშაბათსა გოჭს დაგიკლავ ფარდელასა, ფეხსა მოგცემ მარჯვენასა!") / შორენა თავბერიძე -- კულტურული ფილტრი და მისი გამოყენება თარგმანში / ლელა ებრალიძე -- "შავი ზღვის ოკეანე"-კრეოლიზებული რომანი / ზეინაბ სარია -- პოეტის ხელნაწერიდან - პუბლიკაციამდე (გალაქტიონის ერთი ლექსის მაგალითზე) / ინესა მერაბიშვილი -- რეალობა და ფიქცია თანამედროვე ფრანგულ რომანში (ფრედერიკ ბეგბედერის რომანის- "99 ფრანკი" - მიხედვით) / თამილა დავითაძე -- აკაკი წერეთლის "ქებათა ქება" და ერნესტო კარდენალის "წიგნი სიყვარულზე", შედარებითი ანალიზი / ხათუნა გოგია -- იმპერატორ ფერაკლეს მიერ წმინდა ჯვრის სპარსელთაგან დახსნისა და სომხეთში მიტანის ისტორია - იაკობ კარინელი (XVII ს.) / ირმა ხოსიტაშვილი -- აკაკი წერეთლის პოლიტიკური მსოფლმხედველობის საკითხი / ბონდო კუპატაძე-- ქალთა ორგანიზაციები ნაცისტურ გერმანიაში / ფატი შეყლაშვილი -- მესროპ-მაშტოცი სომხურ სვინაქსარებში / ხათუნა გაფრინდაშვილი -- მცხეთის წმ.ჯვრის თავდაპირველი კანკელისათვის / ნანა სიხარულიძე -- ნარკვევი წმინდა მიწის ქართული სიძველეების შესახებ / ზაზა სხირტლაძე.
თემა: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი > ფილოლოგია > ისტორია > ხელოვნებათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources