Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 53

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები = Studies in Modern and Contemporary History: 2 (19) სარედაქციო კოლეგია: ირაკლი გაბისონია, ზურაბ გამეზარდაშვილი, გია გელაშვილი და სხვა; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-96215 900001770205 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 94 ა-98 რდ(II) 900001770206 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-3154
  • ფიზიკური აღწერილობა: 375 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: უნივერსალი, 2016.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: კრებული გამოდის წელიწადში ორჯერ.
რეზიუმეები ინგლისურ ენაზე.
სარჩევი საქართველოს ისტორია -- საქართველო და მსოფლიო -- მსოფლიო ისტორია -- კავკასიის ისტორია -- დიპლომატიის ისტორია -- პოლიტიკა -- რელიგია. ეკლესიის ისტორია -- წყაროთმცოდნეობა -- განათლება და კულტურა -- კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია -- ახალი წიგნები -- გახსენება.
ბატონიშვილი ელენე ერეკლეს ასული ბაგრატიონი და მისი შთამომავლები / დავით ჯავახიშვილი -- ქართული ემიგრაცია და ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენის საკითხი 1956-1970 წლებში / შოთა ვადაჭკორია -- ეროვნულ უმცირესობათა ყოფა და ტრადიციები XX სუკუნის 60-70-იან წლებში / ავთანდილ სონღულაშვილი -- დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში (XX საუკუნის 70-იან წლებში) / ნატო სონღულაშვილი -- დამოკიდებულება ე.წ. "თურქი მესხების" საკითხისადმი საქარტველოსი XX საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს / ალექსანდრე მოსიაშვილი -- 2008 წლის აგვისტოს ომი და რუსეთის გეოსტრატეგიული ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში / ლელა სარალიძე -- ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი განვითარების ეტაპები და პერსპექტივები ვლახეთისა და ქართლის სამეფოთა ისტორიის კონტექსტში / ზვიად ტყეშელაშვილი -- აქართველოს საკითხი ევროპულ პოლიტიკაში (1922 წელი) / ირმა გიკაშვილი -- ლატვიელი მხატვერი რომან სუტა საქართველოში / ნიკო ჯავახიშვილი -- ბასმაჩური მოძრაობის სათავეებთან / არჩილ ჩაჩხიანი -- ქემალისტები და იდუმალი "მწვანე არმია" / არჩილ ჩაჩხიანი -- სამხრეთ კავკასია და ირანის რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივები და გამოწვევები / ეკატერინე ბუხრაშვილი, მაია ფირჩხაძე -- კასპიისპირეთის საკითხი რუსულ-ქართული ურთიერთობის ჭრილსი (XVIII საუკუნე) / მზია ტყავაშვილი -- იოსებ სტალინისა და შარლ დე გოლის 1944 წლის დეკემბერში გამართული შეხვედრის ერთი ეპიზოდი და საქართველოდან 1921 წელს გატანილი განძეულობის დაბრუნების საკითხი / გელა საითიძე -- რაციონალიზმისა და მორალის წინააღმდეგობრივი ასპექტები საერთაშორისო ურტიერთობების სოციალურ-პოლიტიკური აზრის ტრადიციებში / ზურაბ კვეტენაძე -- ზოგიერტი მოსაზრება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქარტველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან დაკავსირებით / არქიმანდრიტი მიქაელ (ზაზა) ეჯიბიშვილი -- იულიუს კლაპროტის ცნებები თბილისის შესახებ / გია გელაშვილი -- პატარა ექსკურსია კახეთში (ეპიზოდი ფრედერიკ დიებუა და მონპერსეს ნაშრომიდან "მოგზაურობა კავკასიის გარშემო / ლელა მიქიაშვილი -- კონსტანტინე გამსახურდიას წერილები თამარ და აკაკი პაპავებისადმი / შორენა მურუსიძე -- საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებებლი კრების სახელოვნებო კომისია / დოდო ჭუმბურიძე, მაია ფართლაძე -- სპორტის ესთეტიკური მნიშვნელობა / ნელი პაპუკაშვილი -- სიმონ-სებაგ მონტეფიორეს ნაშრომი - "პოტიომკინი" / დოდო ჭუმბურიძე -- ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი / ავთანდილ სონღულაშვილი -- ახლად გამოცემული წიგნების პრეზენტაციები -- ახალი წიგნები -- პროფესორი გიორგი ჯავახიშვილის მოსაგონარი / ლეილა ბაგრატიონი-ბაბადიში, დოდო ჭუმბურიძე --
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.
ახალი ისტორია.
უახლესი ისტორია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 53

Additional Resources