Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

ძვირფასი და სანახელავო ქვები / ვალრიან ზუხბაია; ნოდარ ფოფორაძე; რედაქტორი: გ. ზარიძე; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზუხბაია, ვალერიან. (ავტორი). ფოფრაძე, ნ., ავტორი. (ავტორობით). ზარიძე, გ., რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 4 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 4 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-282088 900000782259 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-282089 900000782265 Stacks გატანილია 03/05/2022
აბონემენტი ს-302320 900001770517 Stacks გატანილია 02/14/2020
აბონემენტი 2-520315 900000800658 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 400 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: [გ.გ.], 1998.

წიგნის აღწერილობა

ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.396-397
სარჩევი ძვირფასი და სანახელავო ქვები დღეს და წარსულში -- ძვირფასი და სანახელავო ქვების სახელწოდება -- ძველი ქართული ხელნაწერი თხზულებანი ძვირფასი ქვების შესახებ -- ძვირფასი და სანახელავო ქვების წარმოშობა, საბადოთა ტიპები, მოპოვების მეთოდები და გეოგრაფიული გავრცელება -- ძვირფასი ქვების ფორმა და სტრუქტურა -- ძვირფასი ქვების დიაგნოსტიკა და თვისებები -- ძვირფასი და სანახელავო ქვების დამუშავება -- ყალბი და სინთეზური ძვირფასი ქვები -- ტექნიკური ქვები -- ისტორიული და ძვირფასი ქვები -- ძვირფასი და სანახელავო ქვების კლასიფიკაცია -- ძვირფასი ქვები: პირველი კლასი: ალმასი -- საფირონი -- ლალი -- ზურმუხტი -- ალექსანდრიტი -- ქრიზობერილი -- კეთილშობილი შპინელი -- ევკლაზი -- მარგალიტი -- მეორე კლასი: ტოპაზი -- აქვამარინი -- ბერილი -- ფენაკიტი -- ამეთისტი (ამეთვისტო) -- გრანატები -- დემანტოიდი -- ალმანდინი -- პიროპი -- ჰესონიტი -- გროსულარი -- სპესარტინი -- უვაროვიტი -- ოპალი -- ცირკონი -- სპოდუმენი -- გიდენიტი -- კუნციტი -- მესამე კლასი: ტურმალინი -- კორდიერიტი -- კიანიტი -- ეპიდოტი -- დიოპტაზი -- ფირუზი -- მთის ბროლი -- კვამლა კვარცი -- ქალცედონი -- ქრიზოპრაზი -- პლაზმა -- ჰელიოტროპი -- აქატი -- სარდიონი ანუ კარნოელი -- პრაზემი -- მზის ქვა -- მთვარის ქვა -- ლაბრადორი -- ქრიზოლითი -- ელეოლითი -- სოდალითი -- სადაფი -- ფაზარი -- გიშერი -- მარჯანი -- ქარვა -- ფიანიტი -- პრაზიოლითი -- ჰემატიტი -- ერემეევიტი -- გერდერიტი -- ბრაზილიანიტი -- აპატიტი -- როდოქროზითი -- კლინოგუმიტი -- ჩაროიტი -- კობალტინი -- რუტილი -- ბენიტოიტი -- სტავროლიტი -- ტომსონიტი -- სკაპოლითი ანუ ვერნერიტი -- დიოფსიდი -- ანდალუზიტი -- პრენიტი -- ტიტანიტი ანუ სფენი -- კატის თვალი -- სხვა ძირფასი ქვები: ამბლიგონიტი -- აქსინიტი -- ბერილონიტი -- გამბერგიტი -- ენსტატიტი -- ვილემიტი -- კასიტერიტი -- მოლდავიტი -- ორთოკლაზი -- პენიტი -- პეტალიტი -- პირიტი -- პოლუციტი -- სმიტსონიტი -- სინგალიტი -- სფალერიტი -- ტანზანიტი -- ტაფეიტი -- ტულიტი -- ულექსიტი -- ფიბროლიტი -- ცერუსიტი -- ცინკიტი -- შეელიტი -- ჰემიმორფიტი -- სანახელავო ქვები: ნეფრიტი -- ჟადეიტი -- ლაჟვარდი -- ამაზონიტი -- როდონიტი -- მალაქიტი -- ავანტიურინი -- კვარციტი -- ეშმა -- ვეზუვიანი -- ვარდის კვარცი -- საწერი გრანიტი -- ევდიალიტი -- სერპენიტი -- აგალმატოლითი -- თაბაშირი -- ზღვის ქაფი ანუ სეპიოლითი -- ფრცხილი-ონიქსი -- მარმარილო -- ვეფხის თვალი -- ობსიდიანი -- შევარდენის თვალი -- აზურიტი -- ლაზულიტი -- საკოლექციო მინერალები -- ტექნიკური ქვები: გრაფიტი -- ლეპიდოლითი -- სტეატიტი (ტალკი) -- ფლუორიტი -- კორუნდი -- კვარცი -- ისლანდიური შპატი -- ცეოლითები -- ქარსები -- ბარიტი -- აზბესტი -- პიროფილიტი -- კაჟი -- პემზა -- ბოლოსიტყვაობა -- ლიტერატურა.
მოკლე შინაარსი, და სხვა წიგნში დახასიათებულია ძვირფასი, სანახელავო, სინთეზური და ტექნიკური ქვები, მათი ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გენეზისი, გავრცელება, მოპოვება და გამოყენება.
თემა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ძვირფასი ქვები.
სანახელავო ქვები.
სინთეზური ქვები.
ტექნიკური ქვები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources