Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 73 დან 122

თბილისის უნივერსიტეტის შრომები: ენათმეცნიერება = Языкознание = LINGUISTICS: ტ. 267/ რედაქტორი:ი.ქავთარაძე;თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004638 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004639 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004641 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004642 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004644 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004645 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004646 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004647 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004648 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.267 900001004649 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 0376-2637
  • ფიზიკური აღწერილობა: 423 გვ.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი რუსულ და ქართულ ენებზეა.
სარჩევი საშუალო გვარის ზმნებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის ქართულში / ე.ბაბუნაშვილი -- ღელე მთიან აჭარაში / მ.ბერიძე -- ზემოიმერული დიალექტის სალექსიკონო მასალა / ო.გაჩეჩილაძე -- ბ.გიგინეიშვილი -- სახელობითი ბრუნვის -ი ნიშნის ფუძესთან შეზრდის საკითხისათვის მეგრულ-ჭანურში / კ.დანელია -- შუალობითი კონტაქტი ანტონის გრამატიკაში / ირ.ვეშაპიძე -- ზმნა მარი ბროსეს "ქართულის ენისა თვითმაწავლებელში" (ზოგადი მიმოხილვა) / ნ.იოსავა -- ზ. ანტონოვის "ტივით მოგზაურობა ლიტერატორთა" / ი.კიკნაძე -- ქვემო ქართლის ტოპონიმთა სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხი / მ.კამულარია -- მსაზღვრელი დანართის ზოგიერთი თავისებურება თანამედროვე ქართულში / რ.კენჭაძე -- შ.სპირანტის აფრიკატიზაცია ქართველურ ენებში / ა.ლომთაძე -- გელათის სკოლა და ქართული მეცნიერული ენის განვითარების საკითხები / დ.მელიქიშვილი -- წოდებითი ბრუნვა ქართულში, როგორც სახელობითის ვარიანტი / გ.ნებიერიძე -- თოვა-ყინვის აღმნიშვნელი სიტყვები ქართველურ ენებში / გ.როგავა -- უცხოელი მკვლევარები ქართული ზმნის ქცევის კატეგორიის შესახებ / ნ.სალაძე -- ზმნის პირის ფორმა სხვსდასხვა ბრუნვაში / თ.სანიკიძე -- კონსონანტთა ნაზალური ჯგუფები ლაზურში / ნ.ქუთელია -- სტილისტიკური ვარიანტები პირის ნაცვალსახელთა სახელობითში / ლ.შალვაშვილი -- მორფოლოგიური ინტერფერენციისათვის ბაცბურში / მ.მიქელაძე -- ფრაზული ტესტები, როგორც ტოპოლოგიის ერთეული / დ.გოცირიძე -- ფონოლოგიური ტიპოლოგიის პრობლემები // რ.მეგრელიშვილი -- ლინგვისტიკა და ტექსტის ლინგვისტიკა / ნ.შენგელაია -- ტექსტის საკითხი ქართულ გრამატიკულ ლიტერატურაში / ვლ.სერგია
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ენათმეცნიერება. > შრომები.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 73 დან 122

Additional Resources