Catalog

Record Details

Catalog Searchლიტერატურული ძიებანი = Literary Researches : 37ტ. / მთავარი რედაქტორი: მაკა ელბაქიძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-488/2016/ტ.37 900001769802 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-488/2016/ტ.37 900001769803 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-488/2016/ტ.37 900001769804 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-488/2016/ტ.37 900001769805 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-488/2016/ტ.37 900001769806 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8675/2016/ტ.37 900001769801 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი სილ-22 900001827518 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2016/ტ.37 900001769797 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2016/ტ.37 900001769798 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2016/ტ.37 900001769799 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 0235-3776
  • ფიზიკური აღწერილობა: 256 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თსუ გამომცემლობის სტამბა , 2016.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.23-24, გვ.29-30, გვ.41, გვ.48-49, გვ.55-56, გვ.71-72, გვ.89, გვ.99, გვ.111, გვ.119, გვ.128, გვ.135, გვ.145, გვ.156-154, გვ.224.
სარჩევი "ვეფხისტყაოსნის" "სამთა ფერთას" გააზრებისათვის / ნანა გონჯილაშვილი -- სწორი და არასწორი "ვეფხისტყაოსანში"/ კულემანს ბეინენი -- თამარ მეფე-ქართული და რუსული ორინტალიზმის მხატვრული სახე: რუსთაველიდან დიაგილევამდე // ფირუზა მელვილი -- ეთიკური რეალიები "ვეფხისყტაოსანში: (ზოგიერთი ასპექტი) / ლია კარიჭაშვილი -- მეტალები "ვეფხისტყაოსანში" / გ.ცირეკიძე,ტ.ლაფაური და სხვა -- ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ქართული ლიტერატურის ტრადიცია // მაია ჯალიაშვილი -- პოეტი, როგორც "ციური მოციქული" აკაკი წერეთლის პოეზიაში / აკაკი მინდიაშვილი -- სიცოცხლის თვითჩაქრობის ესთეტიკა / ქეთევან ელაშვილი -- ლიტერატურული აქტიურობის საჯარო ფორმები "ცისფერყანწელთა" გამოცდილებაში / მანანა კვაჭანტირაძე -- ქართული ფუტურიზმი / ლალი ავალიანი -- კანცონა ქართულ პოეზიაში / თამარ ბარბაქაძე -- რობაი / აპოლონ სილაგაძე -- ამირანის დასჯის სპაციფიკურობები ოსურ ფოლკლორულ წყაროებში / ოთარ ონიანი -- ოინასეს სახარების ზოგიერთი ფილოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტი / გოჩა კუჭუხიძე -- გამოლოცვების სტრუქტურისათვის / საბა მეტრეველი -- ისტორიულო მოდერნი და ლიტერატურული მოდერნიზმი // კონსტანტინე ბრეგაძე -- Поетичаский диалог Сергея Есенина и Тициана Табидзе / Н.М.Устименко -- დევიდ მარშალ ლანგის ლიტერატურულ-თეორიულ მოსაზრებათა ქართული თარგმანები / სვეტლანა ბარბაქაძე -- აზერბაიჯანული ლიტერარურა: ლიტერატურული ტრადიცია და თანამედროვეობა / / ისა ჰაბიბიბიელი -- ქართველ მწერალთა მენტალური შემოქმედებითი კოდი / მანანა კვატაია -- ისიდორე მანწკავა და მისი "წინასიტყვაობა" / ადა ნემსაძე -- პეტრე ხარისჭირაშვილის ცხოვრება და ღვაწლი / მერაბ ღაღანიძე.
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამმეცნიერო პუბლიკაციების სტილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
პერიოდული გამოცემა.
რუსთველოლოგიური კვლევანი. > ლიტერატურული, პოეტური კვლევანი, მითოსი. > მე–19, მე–20 საუკუნე:ეპოქა და ლიტერატურა.

Additional Resources