Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 10

თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ლიტერატურათმცოდნეობა : 285 ტ. / მთავარი რედაქტორი: ე. ხინთიბიძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056886 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056887 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056888 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056889 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056891 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056892 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056893 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056894 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056895 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1989/ტ.285 900001056896 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 195 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1987..

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.17, გვ.24, გვ.36, გვ.42, გვ.51, გვ.69-70, გვ.76-77, გვ.93-94, გვ.106-107, გვ.113,გვ.123-124,გვ.137-138.
სარჩევი "ყვარლის მთებიდან" "მგზავრის წერილებამდე" / ქეთევან ბურჯანაძე -- რწმენისა და ბედისწერის საკითხი ილია ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივში" / ოლერა გიგინეიშვილი -- არტურ ლაისტი ილია ჭავჭავაძის შესახებ / ვახტანგ იმნაიშვილი -- ალ. ჯამბაკურ-ორბელიანის "ჟამნი მეფობენ" (შენიშვნები ავტოგრაფის ტექსტის გამო) / ინესა კიკნაძე -- ალ.ჭავჭავაძის ლექსის "სხვადასხვა დროისათვის კაცისა" ლიტერატურული წყაროს შესახებ / ვადიმ ვაცურო -- ინდივიდუუმი და ტრადიცია დავით გურამიშვილის "მხიარულ ზაფხულში" / მერაბ ღაღანიძე -- გრიგოლ რომაელის "დიალოღონის" ქართული თარგმანის მიმართებისათვის ლათინურ და ბერძნულ რედაქციებთან / ნათელა სოხაძე -- ზურგიდან დანახული ომი (ომის თემა არჩილ სულაკაურის პროზაში) / ნათელა ჯანტიშილი -- საქართველო ვ.ვ.მაიაკოვსკის ცხოვრებაში / დიმიტრი თუხარელი -- დ.ნ. მამინ-სიბირიაკის "ციმბირული მოთხრობების" კავშირი მის რომანებთან / ვიქტორია ფორაქიშვილი -- ეგზისტენციალური რომანი (ა.მალრო, ა.კამიუ) და რომანტიზმის პოეტიკა / ვერა შერვაშიძე -- რაინერ მარია რილკეს ადრეული პროზა (სტილისტური ანალიზი) / / ნინო ნახუცრიშვილი-ბაქანიძე -- პეტრე ჰერტლინგის "ჰოლდერლინი"- არაისტორიული რომანი ისტორიულ ამბავზე / / თამარ კიღურაძე -- სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმანის ისტორიისა და თეორიის ზოგიერთი საკითხი / მარიკა ოძელი -- როგორ იწყებოდა დიდი გალაქტიონი / ლადო მინაშვილი -- ლიტერატურის ისტორიოგრაფია ნ. ი. გულაკზე (1960-1970 წწ.) / ნოდარ ფორაქიშვილი -- ლექსების ანონიმური ქართული თარგმანებიდან (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და წინასიტყვაობა დაურთო ქეთევან ბეზარაშვილმა) / გრიგოლ ნაზიანზელი -- ილია ჭავჭავაძის ზოგიერთი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და სამართლებრივი შეხედულების შესახებ / გიორგი სოსელია.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ლიტერარურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 10

Additional Resources